دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

ارزیابی و مطالعه پرونده

ارزیابی و مطالعه پرونده

ارزیابی و مطالعه پرونده قبل از مشاوره حقوقی و وکالت امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ چراکه اساسا بدون مطالعه پرونده در مرجع قضایی و یا ارزیابی پرونده در دفتر وکیل نمی توان مشاوره جامع و کامل ارایه داد. بدیهی است، وکالت و دفاع نیز بدون اطلاعات دقیق از پرونده امکان پذیر نیست.
ارزیابی و مطالعه پرونده در واقع همان بررسی دقیق آن می باشد که در پاسخ به سؤالات وکیل و مشاور حقوقی بدست می آید. مسلما با بررسی پرونده مسائل و مبهماتی پیش می آید که با سؤال فنی و حقوقی از ارباب رجوع مرتفع می گردد.

مشاوره حقوقی
پس از ارزیابی و یا مطالعه پرونده و ارائه طریق، متقاضی می تواند اعطای وکالت نماید و یا به مشاوره حقوقی صورت گرفته اکتفاء نماید.
علی ایحال، ارزیابی و مطالعه پرونده قبل از هر گونه مشاوره، وکالت و حتی تنظیم لایحه و دادخواست و شکواییه امری مهم و ضروری است.

× واتساپ