دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

داوری و حل اختلاف

داوری و حل اختلاف

داوری و حل اختلاف از قدیم الایام در جهان و به ویژه فرهنگ ما ایرانیان مرسوم بوده است. ریش سفیدی کردن و رتق و فتق امور همان اصطلاح رایج در بین ما ایرانیان است.
اما اکنون به هر دلیل فرهنگ از حیث کمی و حجمی وسیع تر از قبل می باشد. ولی به لحاظ عمقی و محتوایی متأسفانه تحلیل رفته است.
هر صنفی موظف است نسبت به احیاء کردن این امور تلاش نماید.
البته ریش سفیدی بیشتر به میانجیگری اطلاق میگردد. میانجیگری نیز عموما در دعاوی کیفری متداول است.

– داوری چیست؟

– در چه صورت می توان به داور مراجعه کرد؟

– آیا رأی داور قطعی و لازم الاجرا است؟

– چگونه می توان نسبت به حکم داور اعتراض کرد؟

داوری و حل اختلاف

داور را می توان قبل یا پس از تنظیم قرارداد تعیین نمود و یا طی شرایطی دو طرف را ملزم به انتخاب داور پس از بروز اختلاف نمود.
داوری می تواند ضمن العقد بکار رود؛ یعنی در قرارداد به آن اشاره شود. همچنین میتوان داوری را به صورت یک قرارداد علی حده و خارج از قرارداد اصلی توافق نمود.
بدیهی است، در هر دو صورت داوری بر قرارداد اصلی حاکم است و طرفین فقط در صورت تراضی یکدیگر می توانند از آن منصرف شوند.
البته در صورتی که اصل قرارداد به هر دلیلی باطل باشد بالتبع داوری نیز باطل خواهد بود و نمیتوان به داور برای صدور رأی مراجعه نمود.
البته به روایت بعضی از حقوق دانان بطلان قرارداد اصلی نیز از اختیارات داور است.
به روایت بعضی دیگر از حقوق دانان در صورتی که موضوع داوری ضمن العقد ذکر شده باشد، داور اختیار رسیدگی به بطلان قرارداد اصلی را ندارد ولی اگر خارج از قرارداد اصلی و طی توافقی جداگانه باشد امکان ورود به ماهیت بطلان قرارداد اصلی نیز هست.
علی ای حال، موضوع داوری در بسیاری از دعاوی کارساز واقع شده است. بهتر است بجای آنکه درگیر دادگاههای حقوقی و پروسه طولانی قضایی شوید از داور برای حل اختلافات خود استفاده نمایید.
البته باید دقت کنید که داور مرضی الطرفین آشنایی مختصری به موضوع اختلاف داشته باشد و یا از کارشناسان و خبرگان استفاده نماید.
شایسته تر است که تنظیم کننده قرارداد مسئولیت داوری را نیز به عهده گیرد؛ چراکه از ابتدا آشنا به ریشه، دلیل و شرایط به کار رفتن عبارات بوده است.

حل اختلاف و مناقشات

با توجه به پیچیدگی دعاوی در اقتصاد امروزی، نوسان قیمت ها و چالشهایی که از قبل قابل پیش بینی نیست حل اختلاف ضرورت پیدا می کند؛ چراکه مسیر قضایی بسیار طولانی، گران و فرسایشی است.
برای حل اختلاف و رفع مناقشات و تنازعات، وجود یک تیم حقوقی، باسابقه رایزنی و توان مذاکره، نیاز می باشد.
مسلما میانجیگری و حل اختلاف نیاز به برگزاری جلسات و پیگیری مستمر، چانه زنی و تلاش طاقت فرسا دارد. بدیهی است، هر وکیل یا مشاور حقوقی پتانسیل و توانمندی لازم برای این کار را ندارد.
گروه وکلای حقوقی ٱوان مجموعه ای متشکل از حقوق دانان با تجربه و آشنا به بازار، تجارت، مشارکت، پیمانکاری و انواع قراردادها و توافقات رایج و متداول در اقتصاد ایران است.
بنابراین، کارگروه تخصصی این دپارتمان، یک انتخاب مناسب و شایسته برای داوری و حل اختلاف دعاوی پیش روی شما می باشد.