دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

سخن مدیرعامل

گروه حقوقی

سخن مدیر عامل

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزایش نرخ تورم، کاهش و افزایش ارزش ریال نسبت به ارزهای دیگر، اقبال عمومی به کسب و کارهای نوین، همه و همه، دعاوی و اختلافات ناشی از معاملات را متنوع کرده است.
همزمان دغدغه های حقوقی ناشی از ارزهای دیجیتال، معاملات در فضای اینترنت و ورود مردم به بازار سرمایه مزید بر علت شده است.
سرعت رشد تعاملات الکترونیک و توسعه خارج از کنترل دانش و تکنولوژی و ارتباطات جهانی دعاوی را نیز پیچیده تر کرده است و منجر به نابسامانی اقتصادی و باالتبع حجم سنگینی از دعاوی و اختلافات را به سوی مراجع قضایی سوق خواهد داد.
از اینرو، این مجموعه متشکل از تعدادی حقوقدان باتجربه و وکلای باسابقه مصمم شد که به طور تخصصی در امور حقوقی فعالیت نماید و از پتانسیل علمی و فنی خویش در این راستا بهره گیرد.
فعالیت گروه وکلای حقوقی ٱوان صرفا در دعاوی حقوقی است و مشمول خدمات تخصصی مندرج در سایت می‌باشد.
به موازات، با توجه به شرایط دعاوی و آمار افزایش پرونده های حقوقی در دادگاهها تلاش مینماید که در زمینه داوری، میانجیگری و حل و فصل دعاوی نیز نقش خود را ایفاء نماید.
گروه وکلای ٱوان به این صورت سعی می نماید سهم خویش را در کاهش آمار ورودی پرونده ها به مراجع حقوقی کشور بیشتر نماید.
نقش وکلا در این عرصه، به نظر در قدم اول جلوگیری از ورود پرونده های بلاوجه حقوقی به دادگاه ها و در مرحله دوم ممانعت از اطاله دادرسی و در پایان هموار کردن مسیر درست تصمیم گیری قضایی به مراجعین به صورت مشاوره های درست و کامل با در نظر گرفتن صلاح و صرفه موکلین می باشد.