دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

علائم تجاری/مالکیت معنوی

علائم تجاری و مالکیت معنوی

گروه وکلای حقوقی اوان با تشکیل دپارتمان علائم تجاری و مالکیت معنوی در زمینه خدمات حقوقی مالکیت معنوی
قدم موثری برداشته است. و به عنوان وکیل ثبت علائم تجاری، ثبت اختراع و وکیل دعاوی مالکیت معنوی در در کنار دانشمندان، مخترعان، و شرکت های تجاری صاحب مالکیت معنوی به ارائه خدمات حقوقی می پردازد.

مالکیت فکری

حقوقی که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد.
و ارزش اقتصادی و قابلیت دادوستد دارد.
ولی موضوع آن شیء معین مادی نیست.
حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی یا هنری یا مالکیت ادبی و هنری

مالکیت فکری شامل موارد ذیل است:

  • حق مؤلف یا حق تکثیر
  • حق اختراع
  • حقوق بر مشتری مانند سرقفلی حق تاجران و صنعتگران نسبت به نام
  • علائم تجارتی و صنعتی
  • اسرار تجاری (مالکیت تجارتی و صنعتی )

حقوق مالکیت فکری

حقوق معنوی
حقوق مادی

مالکیت معنوی

مالکیت معنوی صرفاً جنبه اعتباری و معنوی دارد.
و به مالک آن امکاناتی برای حفاظت از مالکیت خود می‌دهد.
مثال نویسنده یک کتاب، به جز این که نامش به عنوان پدیدآورنده اثر برده می‌شود، می‌تواند اجازه انتشار آن را بدهد (یا مانع از نشر شود) و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد
حقوق معنوی به هیچ عنوان قابل واگذاری نیست.

مالکیت مادی

حقوق مادی شامل اعطای بهره‌برداری مالی
و منافع تجاری حاصل از مالکیت فکری
و در نتیجه اعطای درآمدهای حاصل به مالک مادی، که شخص حقیقی یا حقوقی است
حقوق مادی قابل خرید و فروش است.

مثال مالکیت مادی
کارمند بخش تحقیق و توسعه یک شرکت تجاری که در حین انجام وظیفه خود به اختراعی دست پیدا می‌کند، مالک معنوی آن اختراع است. اگرچه مالکِ مادیِ آن اختراع شرکت تجاریِ محل دستیابی به اختراع می باشد.

ثبت اختراع

در ثبت اختراع برای اینکه حقوق مالکیت فکری حفظ شود باید قبل از هر چیزی اختراع ثبت شود. وکیل مالکیت فکری به مخترع کمک می کند اختراع خود را به ثبت برساند و از حقوق قانونی ثبت اختراع و حق اختراع بهره مند شود.

ثبت علائم تجاری، طرح های صنعتی

علائم تجاری و طرح های صنعتی نیز مانند ثبت اختراع نیاز به ثبت قانونی دارندو ثبت آنها باید براساس قوانین و مقررات باشد.دپارتمان مالکیت فکری گروه حقوقی وندا در تمام مراحل ثبت علائم تجاریو طرح های صنعتی و ثبت اختراع در مراجع ذیصلاح در کنار اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.

دعوی مالکیت فکری

در بعضی مواقع افرادی از ثبت اختراع ، علائم تجاری،و طرح های صنعتی ثبت شده دیگران به نفع خود سوء استفاده می کنند.. حمایت از شما و توقیف بهره برداری غیرمجاز از طریق مراجع ذیصلاح قضایی میسر خواهد شد. شما با استخدام یک وکیل مالکیت فکری، در اولین فرصت نسبت به دفاع از حقوق خود اقدام نمایید.

گروه حقوقی 3

ضمانت اجرایی حقوقی نقض حق اختراع
ضمانت اجرایی بر جبران خسارت تمرکز دارد.
خسارتی که به صاحب حق اختراع وارد شده است باید توسط فرد سودجو پرداخت شود.

ماده قانون در خصوص ضمانت اجرایی حق نقض اختراع
ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی وعلائم تجاری
ماده ۶۰ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی، و علائم تجاری

وکیل ثبت اختراع

طرح دعاوی اختراعات
دعاوی مربوط به اختراعات
دعاوی مربوط به طرح های صنعتی
دعاوی مربوط به علائم تجاری

خدمات دپارتمان علائم تجاری و مالکیت فکری گروه حقوقی اوان

ارائه مشاوره در خصوص مجازات کپی طرح صنعتی
مشاوره در خصوص قانون ثبت اختراعات
تنظیم شکواییه یا تنظیم دادخواست نقض حقوق ثبت اختراع صاحب گواهینامه اختراع
طرح شکواییه جرم سوء استفاده از اختراع دیگران

برای استفاده از خدمات فوق با وکلای متخصص و حرفه ای گروه حقوقی اوان تماس بگیرید.

قبل از هر اقدام در خصوص طرح دعاوی مالکیت فکری و نقض حق ثبت اختراع با وکیل مالکیت فکری گروه وکلای حقوقی اوان  بهره مند شوید.

اوا