دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

مشارکت ها و پیمانکاری ها

خدمات دپارتمان مشارکت و پیمانکاری

 • شناسایی و مدیریت ادعا در پروژه های پیمانکاری
 • وصول مطالبات پیمانکاران
 • پیاده سازی دانش حقوقی با مدیریت پروژه های پیمانکاری
 • بررسی صورتهای مالی و مالیاتی پروژه های پیمانکاری
 • قوانین و مدیریت قراردادها

قوانین و مدیریت قراردادهای دپارتمان مشارکت و پیمانکاری

 • شرایط عمومی پیمان
 • انعقاد و تعلیق پیمان
 • فسخ یا خاتمه پیمان
 • مدیریت ادعا
 • وصول مطالبات
قوانین موثر بر قراردادها
 • قانون سازمان برنامه و بودجه
 • قانون مناقصات
 • قانون برنامه چهارم و پنجم
 • قانون نظام فنی و اجرایی
 • قانون تامین اجتماعی
 • قانون مالی و مالیاتی
 • داوری و حل و فصل اختلافات
 • وکالت و مشاوره حقوقی در دعاوی پیمانکاری

با توجه به افزایش شرکتهای پیمانکاری و تاثیر قوانین و مقررات بر فعالیت پیمانکاران و کارفرمایان موارد ذیل می تواند حیات شرکت پیمانکاری را با خطر مواجه کند. بهترین راه حل این است که شرکتهای پیمانکاری از وکیل متخصص پیمانکاری در تمام امور پیمانکاری استفاده کنند.
انعقاد و تعلیق پیمان
فسخ یا خاتمه پیمان
مدیریت ادعا
وصول مطالبات

حوزه فعالیت دپارتمان پیمانکاری گروه وکلای حقوقی اوان

قانون تامین اجتماعی
پرداخت حق بیمه
لیست بیمه قراردادهای پیمانکاری
وصول حق بیمه
مفاصی حساب بیمه

قانون مالیاتی
تهیه و تنظیم اظهارنامه
تهیه لایحه قانونی
قانون مالیات مستقیم
قانون ارزش افزوده

قانون کار و امور اجتماعی
قرارداد کاری
مرخصی،عیدی، پاداش،غرامت

قانون تجارت
ثبت شرکت پیمانکاری
منحل کردن شرکت پیمانکاری
افزایش سهام شرکت پیمانکاری
دعوت مجمع عمومی

گروه حقوقی 6

داوری
داوری در حل و فصل اختلاف بین پیمانکاران اصلی و جز
داوری در حل و فصل اختلاف بین پیمانکاران و کارفرمایان.

وکالت و مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی در تهیه وتنظیم قرارداد پیمانکاری
مشاوره حقوقی در کلیه امور پیمانکاری
وکالت و طرح دعوای حقوقی

قوانین و مقررات پیمانکاری
در این دپارتمان کلیه قوانین ومقررات و بخشنامه های مربوط به قراردادهای پیمانکاری بیان شده است تا پیمانکاران و کارفرمایان به قوانین ومقررات به روز دسترسی داشته باشند.قوانین ومقررات بخش پیمانکاری شامل موارد ذیل است:
مجموعه قوانین ومقررات پیمانکاری
مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی

مهمترین قوانین و مقررات در حوزه پیمانکاری شامل موارد ذیل است:

شرایط عمومی پیمان
شرایط خصوصی پیمان

دپارتمان مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت در ساخت یکی از مهمترین نوع قراردادهای سرمایه گذاری در ساخت می باشد.در قرارداد مشارکت در ساخت مالک زمین و سازنده برای احداث ساختمان به توافق می رسند. گروه وکلای حقوقی اوان با داشتن وکلای متخصص امور قراردادها و امور پیمانکاری آماده ارائه خدمات حقوقی در زمینه قراردادهای مشارکت در ساخت می باشند.قبل از هر اقدام در خصوص تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت از مشاوره وکیل امور قرارداد مشارکت در ساخت بهره مند شوید.

موارد مهم در قرارداد مشارکت در ساخت

عنوان قرارداد
طرفین قرارداد
موضوع قرارداد
شروط ضمن قرارداد
خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات
حل اختلاف در قرارداد مشارکت

گروه وکلای حقوقی اوان در دپارتمان مشارکت در ساخت خدمات ذیل را ارائه می نماید:

تهیه و تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت
تنظیم و ثبت سند رسمی قرارداد مشارکت در ساخت
مشاوره حقوقی و وکالت در دعاوی مربوط به ملک
اخذ صورت مجلس تفکیکی
اخذ مجوز ساخت

دعاوی مطرح شده در مشارکت در ساخت
دعوا علیه سازنده
دعوا علیه مالک
دعوابه ملزم شدن به انجام تعهدات قرارداد مشارکت در ساخت
دعوای ملزم به تنظیم سند رسمی مالکیت

وکیل قرارداد مشاکت در ساخت گروه حقوقی اوان

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت متخصص ترین کارشناس در زمینه تهیه و تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت است.برای تنظیم قرارداد در مشارکت در ساخت نیاز به این است که از وکیل متخصص امور قراردادها در زمینه مشارکت در ساخت استفاده شود و با در نظر گرفتن خواسته های موکل خویش و انطباق این خواسته ها با قانون بهترین و جامع ترین قرارداد را در زمینه مورد نظر با تجربه ای که دارد تنظیم نماید تا در آینده بعد از بروز مشکلات و اختلاف احتمالی کمترین مشکل و ایرادات حقوقی برای طرفین قرارداد به وجود آید. وکیل تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت نیز از این قاعده مستثنا نبوده و می بایست با تجربه و تخصص خویش و در نظر گرفتن خواسته های طرفین بهترین قرارداد مورد نظر را تنظیم نماید.

دپارتمان مشارکت و پیمانکاری در گروه وکلای حقوقی اوان به صورت اختصاصی در خصوص قراردادهای پیمانکاری و بررسی مسائل حقوقی پیمانکاران و کارفرمایان فعالیت می نماید.