دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

مشاوره تلفنی/حضوری

مشاوره تلفنی

تجربه نشان میدهد که عموم دعاوی حقوقی و یا عدم نتیجه مطلوب در پرونده های مطروحه در دادگاه ها به دلیل عدم مشاوره قبل از هر گونه اقدام حقوقی می باشد.
برای آنکه قرارداد منافع مورد نظر شما را حفظ نماید و یا چالش های پیش رو را در آن پیش بینی کند چاره ای جز مشاوره حقوقی با یک وکیل متخصص در امور قراردادها نیست.
به همین صورت، قبل از طرح دعوی و تقدیم دادخواست و یا قبل از ورود به ماهیت پرونده، دفاع و هرگونه اعتراض مشاوره با وکیل باتجربه در آن بخش به اقتضاء عقل امری لازم می باشد.
در مواردی که زمان اندکی برای تصمیم گیری دارید بهترین انتخاب مشاوره حقوقی تلفنی می باشد.
مشاوره حقوقی تلفنی موضوعی اجتناب ناپذیر در شروع هر تصمیم حقوقی می باشد.

مشاوره تلفنی

مشاوره حقوقی حضوری

مشاوره حقوقی می تواند حضوری، تلفنی و یا آنلاین باشد. اما مشاوره حضوری تفاوت بسیاری با دیگر انواع مشاوره از نظر کیفی دارد.
مشاوره حضوری به اصطلاح فقها جامع و مانع می باشد؛ به این معنا که همه جوانب امر در مشاوره در نظر گرفته می شود؛ به عبارتی دیگر، مشاوره حقوقی وقتی به صورت حضوری انجام می گردد مشاوره دهنده اطلاعات کاملی از طرف مشاوره دریافت مینماید و به این صورت مشاوره بهتر و مطلوب تری ارائه می دهد.
بدیهی است، مشاوره تلفنی یا آنلاین ناقص می باشد و در کل به نفع مشاوره گیرنده نیست.
می توان با اندک هزینه ای یک مشاوره کامل حقوقی دریافت نمود و از تبعات گران و پرهزینه مشاوره ناقص در امان ماند.
گروه وکلای حقوقی ٱوان برای هر موضوعی، از وکلای متخصص آن رشته استفاده مینماید.