دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکالت و اعزام وکیل

وکالت و اعزام وکیل

از آنجا که قراردادها، مناقشات و دعاوی به محل و حوزه قضایی خاصی اختصاص ندارد و در اقصا نقاط ایران امکان وقوع دارد از این حیث وکلای دادگستری نیز محدودیت در وکالت، مشاوره و دفاع ندارند؛ هر چند استقرار حرفه وکالت آنها باید در حوزه قضایی تعیین شده برای آنها باشد.
به عنوان مثال ممکن است قرارداد در تهران تنظیم گردد ولی محل پرداخت وجه اصفهان باشد و محل تحویل مشهد باشد. بنابراین جهت رعایت تشریفات دادرسی می بایست در یکی از شهرهای فوق با توجه به عنوان مربوطه طرح دعوی نمود.

وکیل پایه دادگستری
در خیلی از موارد جهت موفقیت در مذاکرات و کاهش ریسک حقوقی و تبعات پس از انعقاد قرارداد وجود یک رایزن حقوقی مسلط به قراردادها در کنار شما نیاز است.
بعضاً برای میانجیگری در تنازعات و مناقشات فی مابین به یک وکیل با تجربه یا کارشناس زبده حقوقی که آشنا به اصول بازار و تعامل های تجاری هست نیاز می گردد.
داوری نیز امری است که برای حل اختلافات و تفسیر درست از قراردادها در دعاوی نیاز می گردد.
با توجه به شرح فوق، گروه وکلای حقوقی ٱوان هر چند محل استقرارش شهر تهران می باشد اما برای شما وکیل متخصص آن رشته را معرفی و اعزام می نماید.