دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اثبات ازدواج موقت و بررسی راهکارهای قانونی اثبات ازدواج موقت

ازدواج موقت
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/temporary-contract

عقد موقت یا متعه در ماده ی ۲۱ قانون حمایت خانواده و قانون مدنی به رسمیت شناخته و مطرح شده است. عقد موقت دارای سه شرط اساسی است که در صورت فقدان هر کدام از آنها عقد متزلزل می شود.

اولین شرط

تحقق عقد موقت تعیین مدت است چه کوتاه و چه بلند مدت باید حتما مشخص شود، عدم تعیین مدت در عقد موقت موجب بطلان عقد میشود و ممکن است عقد، دائمی تلقی شود.
شرط دوم
در انعقاد عقد موقت تلاوت صیغه مخصوص نکاح موقت یا متعه است، بدین شرح که همانطور که در ازدواج دائم صیغه مخصوص خوانده میشود در نکاح موقت نیز الزاما باید توسط زوجه یا شخصی که از طرف زوجه به عنوان وکیل در اجرای صیغه تعیین شده است، خوانده شود و در اینکه آیا باید صیغه به زبان عربی خوانده شود یا خیر اقوال مختلفی بیان شده است ، اما به نظر میرسد که با هر زبانی خوانده شود و مورد قبول قرار گیرد صحیح است.

شرط سوم

در عقد موقت تعیین مهریه است . یعنی حتما باید میزان مهریه مشخص و معلوم باشد و نیز مالیت داشته باشد در غیر این صورت و در فرض عدم تعیین مهریه عقد باطل است .
با تحقق شرایط سه گانه فوق الذکر ، زوج یا زوجه میتواند در صورتی که عقد واقع شده مورد انکار طرف مقابل قرار گیرد، از دادگاه خانواده تقاضای صدور حکم بر اثبات عقد موقت را در خواست نماید که این امر در قالب دعوای اثبات زوجیت موقت با ذکر مدت و مهر تعیین شده و به طرفیت زوج منکر ازدواج و از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی قابل انجام است.

اثبات زوجیت در عقد موقت

یکی از اموری که اخیرا در دادگاه های خانواده مطرح رسیدگی میشود و موضوع بسیاری از دادخواست های مردم را به خود اختصاص داده است ، اثبات عقد موقت در ازدواج های موقت است. در این موارد که خواهان (طرح کننده دعوا) غالبا خانم ها هستند به دلیل فرزند دار شدن و یا مطالبه مهریه اقدام به طرح دادخواست با موضوع اثبات زوجیت میکنند، زیرا با اثبات این موضوع مرد مکلف به پرداخت مهریه و نفقه فرزند و همچنین دریافت شناسنامه برای فرزند میشوند.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام گروه وکلای حقوقی اوان کیلیک کنید

نکاتی در رابطه با اثبات زوجیت

اما اشخاصی که به دنبال مطالبه و اثبات حقوق خود هستند باید به چند نکته توجه داشته باشند. اول اینکه طبق ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی: «هرکس مدعی حقی است باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهدهی اوست.» این ماده در ارتباط با موضوع مورد بحث به این معناست که هرکس ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل اثبات کند. در مورد اثبات زوجیت قانونی که بهطور خاص به این موضوع پرداخته باشد وجود ندارد; اما به طورکلی ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در رابطه با اثبات دعوایی است.

ازدواج موقت

طبق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی
دلایل اثبات دعوا از قرار ذیل است:

  • اقرار
  • اسناد کتبی
  • شهادت
  • امارات
  • قسم، که هرکدام را با توجه به این مورد خاص توضیح میدهیم.

اقرار

بنابراین در جایی که مرد اقرار کند که شوهر خانم است برای اثبات زوجیت کفایت میکند. زیرا یکی از مهم ترین روش های اثبات ادعا در قانون مدنی اقرار است. به عنوان مثال گاهی ادله و شرایط طوری است که مرد ناگزیر به اقرار میشود. مثلاً چنانچه زن از مرد بچه دار شده باشد و با روشهای علمی و آزمایشگاهی این موضوع قابل اثبات باشد; زوج مجبور به اقرار میشود. یا اگر طرفین در آغاز رابطه برای اثبات عقد موقت سندی مبنی بروقوع این ازدواج تنظیم کرده باشند که چه به ثبت دفترخانه رسمی رسیده باشد و چه با امضای طرفین باشدد قابل استناد و ارجاع خواهد بود.

شهادت

اگر چنانچه در زمان وقوع عقد ازدواج گواهانی واجد شرایط لازم حضور داشته باشند; میتوانند به این موضوع شهادت بدهند; در ارتباط با اثبات زوجیت اماره قانونی عملاً کاربرد چندانی ندارد و معمولاً در اثبات از اماره قضایی استفاده میشود. به عنوان مثال تعیین مهریه یکی از شرایط ضروری برای اثبات عقد موقت است و اگر زوجه تمام مهریه و یا بخشی از آن را دریافت کرده باشد و دلیلی بر دریافت آن داشته باشد مثلاً چکی از زوج به عنوان مهریه گرفته باشد میتواند در دادگاه ارائه کند و یا زوجه و زوج باهم همکار بوده و زوجه بتواند ثابت کند که به منزل زوج تردد داشته است در این صورت نیز میتوان از اماره قضایی استفاده کرد. در بین دلایل اثباتی ضعیفترین دلیل قسم است; و در انکار زوجیت کاربرد دارد; به این معنا که مرد قسم یاد میکند که با خانم رابطه ای نداشته است.

گاها هیچکدام از دلایل گفته شده قابل ارائه به محکمه نیست

زیرا اثبات عقد موقت در فرهنگ ایرانی به رسمیت نرسیده است. درنهایت غالبا عقد های موقت به صورت پنهانی صورت میگیرد; لذا طرفین مبایستی با آگاهی نسبت به حقوق متقابل خود در این نوع از عقود که شارع مقدس باهدف پیشگیری از وقوع و رواج مفاسد در سطح جامعه در نظر گرفته; شرایط تعهد و پابندی خود را به آن، رعایت کنند.

برای عضویت در کانال تلگرام گروه وکلای حقوقی اوان کیلیک کنید

دعوای ثبت ازدواج موقت

اصولا ثبت ازدواج موقت بر خلاف نکاح دائم; لازم نبوده و مجازاتی برای آن در نظر گرفته نشده است; مگر اینکه زوجه در اثر این ازدواج موقت باردار شود; یا طرفین در بدو عقد و ضمن آن شرط ثبت ازدواج موقت کرده باشند; و یا متعاقبا توافق بر ثبت ازدواج موقت نماید.
در صورت وجود یکی از این سه شرط زوج یا زوجه میتواند از طریق دادخواست حقوقی و در قالب طرح دعوای ثبت واقعه ازدواج موقت ،اقدام به اخذ حکم بر الزام به ثبت ازدواج موقت برای طرف مقابل را بنماید. طرح و ثبت دادخواست الزام به ثبت ازدواج موقت نیز اکنون از طریق دفاتر الکترونیک خدمات قضایی; و به طرفیت زوج یا زوجه ای که از ثبت ازدواج موقت خودداری مینماید، انجام میپذیرد.

آثار ازدواج موقت

در عقد موقت زن ارث از مرد نمیبرد و همچنین بلعکس. همچنین در خصوص نفقه در عقد موقت باید گفت که به زوجه نفقه ای تعلق نمیگیرد مگر در صورت شرط کردن پرداخت نفقه از سوی زوج ، اگر فرزندی از این نکاح به وجود آید، مانند فرزند ناشی از نکاح دائم تلقی شده و آثار نکاح دائم و موقت، نسبت به فرزند تفاوتی با هم ندارند.

در خصوص پرداخت مهریه در عقد موقت باید گفت چنانچه عقد موقتی منعقد گردد و زن در اثنای مدت ازدواج فوت نماید، مرد مکلف به پرداخت کل مهریه به وی می باشد و همچنین در صورتی که تا پایان مدت عقد نزدیکی با زوجه منقطعه (زوجه ای که در قید ازدواج موقت است) نداشته باشد.

چنانچه مرد قبل از نزدیکی با زوجه منقطعه ، مابقی مدت را ببخشد، بایستی نصف مهر را به زن پرداخت نماید. چنانچه به علتی عقد باطل باشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد، مهریه ای به زن پرداخت نمیگردد.

ازدواج موقت

دعوی الزام زوج به بذل مدت عقد منقطع

پایان دادن به عقد موقت از طریق بذل(بخشیدن) مدت باقی مانده عقد صورت میپذیرد; که این اختیار با مرد میباشد; و زن در موارد خاص و قانونی میتواند الزام مرد به بذل مدت را بخواهد. الزام به بذل مدت ممکن است به واسطه وکالتی باشد که زن در ضمن عقد موقت در خصوص بذل مابقی مدت از مرد گرفته است یا ممکن است به واسطه وجود عسر و حرج در ادامه رابطه زناشویی با مرد باشد که در این صورت میتواند با مراجعه به دفاتر الکترونیک خدمات قضایی دعوای الزام به بذل مدت متعه را درخواست نماید.

عقدنامه در عقد موقت

عقدنامه های ازدواج های موقت، سند عادی محسوب شده لذا جهت دادخواست مهریه باید به دادگاه حقوقی مراجعه نمود و نمی توان برای اجرای مهریه از طریق اداره ثبت اقدام نمود چرا که قابلیت صدور اجرائیه را ندارد، حتی اگر صیغه نامه ۹۹ ساله باشد. در دادخواست تقدیمی علاوه بر مطالبه باید اثبات زوجیت نیز در ستون خواسته درج گردد.
توصیه میگردد مراجعین محترم قبل از هر اقدام قانونی و قضایی پیرامون دعاوی یاد شده ، حتما با وکیل متخصص در امور خانواده به مشاوره بپردازند . به این منظور مراجعین میتوانند در قسمت مشاوره حقوقی وارد شده و وقت مشاوره دریافت نمایند و چنانچه قصد تعیین و انتخاب وکیل برای پرونده خود دارند میتوانند با اخذ وقت مشاوره حضوری، از خدمات وکالت وکیل پایه یک دادگستری بهره مند شوند.

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*