دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص طلاق

وکیل طلاق
لینک مقاله وکیل طلاق را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/divorce-lawyer

استفاده از وکیل طلاق در پرونده های طلاق بهترین راه برای رسیدن به نتیجه موفق می باشد. طلاق پرکاربردترین دعوای خانواده است. وکیل طلاق بیشترین درخواست را در بین خانواده ها دارد. بعد از اینکه طرفین برای ادامه زندگی به بن بست رسیدند نهایت کار را در جدایی و طلاق می دانند. وکیل طلاق با مشخص کردن راه درست قضایی و حقوقی امر طلاق اشتباهات این تصمیم گیری را کاهش میدهد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف طلاق
 • دعوای طلاق به درخواست زوج
 • مراحل طلاق
 • انتخاب داور در طلاق
 • دعوای طلاق به درخواست زوجه
 • مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق
  اثبات عدم پرداخت نفقه
 • وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق
 • نظر اکثریت در مورد وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق
 • نظر اقلیت در مورد وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق
 • نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق
 • مرجع صالح رسیدگی به طلاق
 • نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت زوجه
 • وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

مشاوره

تعریف طلاق

طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد وی را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه می باشد. طلاق حقی نیست که به مرد عطا شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره‌ایست که برای پایان‌دادن به زندگی که امکان ادامه و استمراء یافتن امکان ندارد.

بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان‌پذیر است.
 • طلاق به درخواست مرد (زوج)
 • طلاق به درخواست زن (زوجه)
 • توافق زوجین برای طلاق
 • دعوای طلاق به درخواست زوج
برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

وکیل طلاق توضیح میدهد که براساس قانون مدنی ماده ۱۱۳۳ (اصلاحی ۱۹/۸/۱۳۸۱) مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید هرچند قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغۀ طلاق همسر خود را طلاق می‌داد.

با توجه در نوبت قرار گرفتن پرونده و تشریفات داوری و آوردن شهود و طی این مدت چنانچه زوج در شرایط احساسی تصمیم به طلاق گرفته باشد در این مدت بسیاری از مردان در نیمه راه اقدامات خود نسبت به طلاق همسرش منصرف می‌شوند و پیش بینی قانون‌گذار به تجربه عیناً واقع شده است.

ولی صورت دیگر این امر در صورت مصمم بودن مرد به طلاق همسرش نیز عیان است که در این صورت پس از صدور حکم طلاق هنگام اجرای صیغۀ طلاق بدون رضایت همسرش یعنی، بدون گذشت زن از کلیه امور مالی‌اش صیغۀ طلاق جاری نمی‌شود.

به عبارت بهتر در هنگام جاری شدن صیغۀ طلاق مرد حتماً بایستی حقوق مالی زن را پرداخت نماید. در حقوق ایران مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه بوده که حق طلاق را به مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید مطابق ماده قانون مدنی۱۱۳۳ حتماً به دادگاه مراجعه کند. دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود.

مراحل طلاق

وکیل طلاق در خصوص مراحل طلاق توضیح میدهد که امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده،در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی،خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه،خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.

انتخاب داور در طلاق

در معرفی داور از طرف زوجین در صورتیکه محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود. همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر شده است.

بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.

دعوای طلاق به درخواست زوجه

دعوای طلاق به درخواست زن (زوجه)طبق قانون مدنی زن از سه طریق می‌تواند به طلاق دست یابد.

جلب موافقت شوهر با دادن مقداری مال به او (طلاق خلع)

اگر زنی به هر دلیل از شوهرش ناراضی باشد و به عبارتی کراهت داشته باشد، با توجه به اینکه اختیار طلاق با مرد است، با دادن مالی به شوهرش که می‌تواند این مال قسمتی یا تمام مهریه‌اش باشد نظر و موافقت او را برای طلاق جلب کند. قانون مدنی از این نوع طلاق به عنوان طلاق خلع نام می‌برد و برای مرد در این نوع طلاق حق رجوع نیست. این نوع طلاق شایع‌ترین نوع طلاق است. اکثر زنان برای اینکه بتوانند همسران خود را راضی به طلاق کنند تمام یا قسمتی از مهریه خود را می‌بخشند.

وکیل طلاق

مراجعه به دادگاه و درخواست طلاق

وکیل متخصص طلاق شرح میدهد که در طلاق از طرف زوجه، زن باید جهات قانونی درخواست خود را که قانون مشخص کرده است در دادگاه ثابت کند که این موارد براساس ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی عبارتند از امتناع شوهر از دادن نفقه یا عجز ازپرداخت. در صورتیکه زن بتواند عدم پرداخت نفقه را در دادگاه ثابت کند دادگاه شوهر را اجبار به طلاق خواهد کرد و اگر شوهر حکم دادگاه را اجرا نکند و زن را طلاق ندهد، قاضی یا نمایندۀ وی به جای شوهر اقدام به طلاق و امضای سند خواهند کرد.

اثبات عدم پرداخت نفقه

وکیل طلاق در مورد اثبات عدم پرداخت نفقه توضیح میدهد که اثبات عدم پرداخت نفقه یا عجز از آن، یکی از بحث‌انگیزترین مسائل قضائی دادگاه خانواده است؛ زیرا زن با توجه به نفقه گذشته و بیم از آینده به دادگاه مراجعه می‌کند؛ اما منظور از نفقه‌ای که خودداری از پرداخت آن ضمانت اجرای طلاق را به همراه دارد اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی نفقه را شامل نفقه گذشته و آینده می‌دانند و برخی آن را به نفقۀ آینده محدود کرده‌اند و معتقدند نفقۀ گذشته دینی است مانند بقیه دیون بر عهدۀ شوهر؛ اما در صورتی که شوهر حاضر به پرداخت نفقۀ آینده باشد مانعی برای ادامه زندگی زناشویی وجود ندارد.

وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق

وکیل متخصص طلاق بیان میکند که آیا زوج می‌تواند ضمن عقد خارج لازم، زوجه را وکیل مطلق در طلاق خود قرار دهد.؟
نظر اکثریت در مورد وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق
هرچند چنین شرطی در فقه به نظر مشهور فقها جایز است، در حقوق ایران این شرط باطل است. زیرا خلاف مقتضای عقد نکاح و منافی با ریاست شوهر بر خانواده می باشد. با توجه به همین مراتب، قانون مدنی در ماده ۱۱۱۹ آن را به‌صورت مشروط قبول کرده است.

نظر اقلیت در مورد وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق
در ادامه وکیل طلاق توضیح میدهد :

چنین شرطی جایز است و نمی‌توان آن را باطل دانست. زیرا در فقه اسلامی اشکالی در این‌گونه وکالت نیست. یعنی همان‌طور که شوهر می‌تواند به شخص دیگری وکالت مطلق یا عام دهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عام در طلاق کند (مستفاد از فتوای حضرت امام به نقل از روزنامه انقلاب اسلامی شماره ۱۰۷ مورخ آبان ماه ۱۳۵۸)، این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع.

از طرفی با توجه به ظاهر ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی نیز نمی‌توان در این امر تردید کرد. زیرا این ماده از وکالت مطلق خروج موضوعی دارد و موضوع آن بحث راجع به شروط ضمن نکاح بوده است و از وکالت مطلق یا عام انصراف دارد منتها وکیل شوهر نیز مانند خود او نمی‌تواند پیش از رجوع به دادگاه مبادرت به طلاق کند و شرط مخالف آن هم با نظم عمومی تعارض دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی در مورد وکالت مطلق زوج به زوجه در طلاق

وکیل طلاق شرح میدهد که آنچه به‌عنوان موارد وکالت در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به‌عنوان مثال ذکر شده از این قبیل بوده و زوجین می‌توانند شرایط صحیح دیگری را نیز ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر که مطرح بکنند. ممکن است وکالتی که برای طلاق به زوجه داده می‌شود، مطلق و بدون قید باشد؛ حتی وکالت در توافق به طلاق که به هر تقدیر باید به دادگاه خانواده صلاحیت‌دار مراجعه و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش معمول شود. با این ترتیب، نظر اقلیت اعلام شده مورد تأیید است.

وکیل طلاق

مرجع صالح رسیدگی به طلاق
وکیل متخصص طلاق در مورد مرجع صالح رسیدگی به طلاق توضیح داده است:

براساس ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) رئیس قوه قضائیه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزه‌های قضائی شهرستان‌ها به‌تناسب جمعیت آن‌ها حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتی برای تصدی دادگاه‌های خانواده قضات آن باید حداقل چهار سال سابقه قضائی داشته و متأهل باشند.

با توجه به‌ مراتب مرقوم وقتی دادگاهی یا این شرایط به دعاوی خانواده به‌طورکلی رسیدگی می‌نماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده ۷ آیین‌نامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز اصولاً ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به‌علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق به‌طور مطلق قید شده است.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

نمونه دادخواست طلاق توافقی با وکالت زوجه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)
دلایل و منضمات :فتوکپی عقدنامه ازدواج
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:
احتراماً، با تقدیم این دادخواست به استحضار عالی می‌رساند: نظر به اینکه اینجانبان (زن و شوهر) از هر جهت برای جدایی به توافق رسیده‌ایم؛ لذا با عنایت به ماده واحده مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام هر زمان که دادگاه محترم مقرر بدارد داوران خود را معرفی نموده و تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) را داریم.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی ارجاع

وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص طلاق در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل طلاق وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.

قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل طلاق در تهران، وکیل طلاق در مشهد، وکیل طلاق در کرج گروه حقوقی اوان مشورت نمایید.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*