دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل امور بیمه

وکیل بیمه
لینک مقاله وکیل امور بیمه را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/insurance-lawyer

استفاده از وکیل امور بیمه با توجه به گستردگی و پیچیدگی دعاوی بیمه ای، امری ضروری است. وکیل امور بیمه، وکیلی است که بر فنون مذاکره تسلط بسیار بالا دارد و بر نحوه استفاده از قوانین بیمه به همراه تبصره ها و بخشنامه های بیمه ای مسلط است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 •  تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
 • تعهدات بیمه گر
 • پرداخت سریع و کامل خسارت
 • آشنا نمودن بیمه گذار به وظایف و تکالیفش
 • حفظ اسرار بیمه گذار
 • تعهدات بیمه گذار
 • اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه
 • کتمان یا اعلام نادرست عمدی بیمه گذار
 • شرایط اعمال ماده ۱۲ قانون بیمه
 • تخلف بیمه گذار
 • موثر بودن تخلف بیمه گذار
 • نتایج ماده ۱۲ قانون بیمه
 • کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار
 • پرداخت به موقع حق بیمه
 • حفاظت متعارف از مورد بیمه
 • اعلام به موقع خسارت
 • مرور زمان در دعاوی بیمه ای
 • فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای
 • ماده ۲۷ قانون بیمه
 • ماده ۲۸ قانون بیمه
 • ماده ۲۹ قانون بیمه
 • ادله اثبات در دعاوی بیمه ای
 • اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه ای
 • وکیل امور بیمه گروه حقوقی اوان
 • تعهدات بیمه گر و بیمه گذار

مشاوره

وکیل امور بیمه در مورد تعهدات بیمه گر و بیمه گذار بیان میکند :

بیمه گر و بیمه گذار در قبال هم دارای تعهداتی هستند و عمل به این تعهدات از وظایف طرفین است.هرگاه یکی از طرفین به تعهدات خود عمل ننماید اگر به عمد باشد باعث بطلان قرار داد و اگر غیر عمد باشد باعث فسخ آن می شود.

تعهدات بیمه گر

بیمه گر در مقابل بیمه گذار متعهد است که اقدامات زیر را انجام دهد:

 • پرداخت سریع و کامل خسارت
 • آشنا نمودن بیمه گذار به وظایف و تکالیفش
 • قید نمودن مواردی که موجب از بین رفت حق و حقوق بیمه گذار می شود(در بیمه نامه)
 • حفظ اسرار بیمه گذار
 • سایر تعهداتی که به موجب قانون به عهده طرفین معامله است.
وکیل امور بیمه تعهداتی که بیمه گر در مقابل بیمه گذار دارد را به شرح ذیل توضیح داده است:
پرداخت سریع و کامل خسارت

مهمترین تعهد بیمه گر که اصولا بیمه برای آن تهیه می شود ،پرداخت خسارت به طور کامل و در اسرع وقت به بیمه گذار زیاندیده است. طبق ماده ۱۹ قانون بیمه، تعهد بیمه گر در این مورد (پرداخت خسارت)عبارت است از تفاوت مال بیمه شده بلافاصله قبل و بعد از وقوع حادثه، مقصود از قید تفاوت مال بلافاصله قبل و بعد از وقوع حادثه، عدم انتفاع بیمه گذار از حادثه و قرار نگرفتن او در حالتی بهتر از گذشته است. در واقع بیمه نامه باعث منفعت و سود آوری بشود،بلکه باید فقط خسارت را جبران نماید.

آشنا نمودن بیمه گذار به وظایف و تکالیفش

بیمه گر باید بیمه گذار را به وظایفش در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، بروز حادثه و کلا در تمام مدت اعتبار بیمه نامه آشنا نماید تا هیچ گونه حق و حقوقی از وی ضایع نشود. به عنوان نمونه بیمه گذار موظف است حداکثر تا ۵ روز پس از بروز حادثه آن را به اطلاع بیمه گر برساند. بیمه گر وظیفه دارد در هنگام قرار داد بیمه این مورد و همچنین سایر موارد لازم را به وی گوشزد کند.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
حفظ اسرار بیمه گذار

در هنگام انعقاد قرار داد بیمه، بیمه گذار ممکن است اطلاعاتی به بیمه گر بدهد که در حکم اسرار زندگی و کار وی تلقی شود. بیمه گر موظف است این اسرار را نزد خود حفظ کند و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد. مثلا یکی از این موارد عدم استفاده از اطلاعات مالی بیمه گذاران برای تعیین مالیات و عوارض از سوی مامورین دولتی است.

تعهدات بیمه گذار

هنگام انعقاد قرار داد و پس از آن،بیمه گذار باید اقدامات زیر را انجام دهد

 • اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه
 • پرداخت به موقع حق بیمه
 • حفاظت متعارف از مرد بیمه
 • اعلام تشدید خطر
 • اعلام به موقع حادثه ای که منجر به خسارت می شود.
وکیل امور بیمه در مورد تعهدات بیمه گذار به شرح ذیل توضیح داده است:
اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه

بیمه گذار در هنگام انعقاد قرار دادبیمه ،موظف است اطلاعات خود را در مورد کیفیت خطر بیمه شده به طور کامل در اختیار بیمه گذار قرار دهد،در غیر اینصورت موارد زیر رخ خواهد داد

کتمان یا اعلام نادرست عمدی بیمه گذار

در صورتیکه بیمه گذار به عمد حقایق را از بیمه گر کتمان نماید و یا اطلاعات غلط به وی بدهد ماده ۱۲ قانون بیمه به مورد اجرا در خواهد آمد.

شرایط اعمال ماده ۱۲ قانون بیمه
وکیل امور بیمه شرایط اعمال ماده ۱۲ قانون بیمه را توضیح داده است:

ماده ۱۲ در صورتی اعمال میشود که اظهارات بیمه گذارعمدی باشد و اثبات این امر به عهده بیمه گر است. زیرا اصل بر حسن نیت طرفین است و خلاف آن باید توسط  طرف مقابل به اثبات برسد.

برطبق ماده ۱۲ قانون بیمه، هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذب طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه گذار مطالبه کند.

وکیل بیمه

تخلف بیمه گذار

مقصود از تخلف بیمه گذار اعلام نادرست کیفیت خطر به بیمه گر وهمچنین سکوت عمدی وی درباره موضوعاتی است که باید یگوید و نمی گوید.

در واقع تخلف بیمه گذار دو جنبه دارد:
 • انجام فعل: اعلام نادرست کیفیت خطر
 • ترک فعل: سکوت عمدی و نگفتن آنچه باید بگوید.

موثر بودن تخلف بیمه گذار

تخلف بیمه گذار باید طوری باشد که اهمیت خطر را نزد بیمه گر کاهش دهد و یا ذهن وی را منحرف کند در غیر اینصورت نمی توان ماده ۱۲ قانون بیمه را اعمال کرد.

نتایج ماده ۱۲ قانون بیمه

وکیل امور بیمه نتایجی که از ماده ۱۲ قانون بیمه میتوان استنباط نمود را شرح داده است:

بطلان عقد بیمه

در عقود معمولی نتیجه تخلفات عمدی یکی از طرفین باعث فسخ آن عقد می شود.اما در عقد بیمه تخلف یکی از طرفین باعث ابطال آن می شود.

عدم استرداد حق بیمه های دریافت شده

در عقود باطل شده وجوه دریافت شده بایستی برگشت داده شود اما قانونگذار ،بیمه را از اینامر مستثنی کرده است،علاوه بر عدم استرداد حق بیمه های دریافت شده بیمه گر می تواند حق بیمه های سر رسید شده اما دریافت نشده را نیز مطالبه بکند.

کتمان یا اعلام نادرست غیر عمدی بیمه گذار

وکیل متخصص بیمه در خصوص اعلام نادرست غیرعمدی بیمه گذار برطبق ماده ۱۳ قانون بیمه توضیح داده است :

در صورتیکه تخلفات بیمه گذار در اعلام کیفیت خطر بیمه شده غیر عمدی باشد، ماده ۱۳ قانون بیمه اعمال خواهد شد. اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی شود.  دراین صورت هرگاه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه گذار درصورت رضایت وی دریافت داشته قرارداد را ابقاء‌ کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند.

در صورت فسخ بیمه گر باید مراتب را به موجب اظهار نامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه گذار شروع می شود و بیمه گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه گذار مسترد دارد. درصورتیکه مطالب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی درصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد کاهش می یابد.

پرداخت به موقع حق بیمه

پرداخت حق بیمه باید پس از انعقاد قرار داد بیمه و یا دست کم قبل از وقوع حادثه حتما صورت بگیرد. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی در جیران خسارت ندارد. پرداخت حق بیمه باعث رسمیت یافتن قرار داد بیمه است نه صدور آن.

حفاظت متعارف از مورد بیمه

وکیل متخصص بیان میکند که بیمه گذار در حفاظت از مورد بیمه دو وظیفه دارد:

 1. پیشگیری از حاد
 2. جلوگیری از توسعه خسارت

طبق قانون،هزینه پیشگیری از خطر و حادثه به عهده بیمه گذار و هزینه جلوگیری از توسعه خسارت به عهده بیمه گر است. بیمه گر در موقع پرداخت خسارت این هزینه ها را نیز می پردازد. البته در مورد اول نیز بیمه گر با تخفیف در حین حق بیمه در این امر مشارکت می کند.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

اعلام به موقع خسارت

طبق ماده ۱۵ قانون بیمه، بیمه گذار موظف است ظرف مدت ۵ روز از بروز حادثه، بیمه گر را مطلع سازد. در غیر اینصورت بیمه گر تعهدی نخواهد داشت، مگر این که ثابت کند به واسطه حوادثی که خارج از اختیار وی بوده اعلام حادثه در مدت مقرر در اختیار وی نیوده است. # وکیل بیمه

مرور زمان در دعاوی بیمه ای

وکیل امور بیمه در مورد مرورزمان در دعاوی بیمه ای اینگونه توضیح داده است :

برطبق  ماده ۳۶ قانون بیمه، مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه دو سال است و ابتدای آن از تاریخ وقوع حادثه منشا دعوا خواهد بود. در نتیجه دعاوی ‌بیمه ای که قبل از اجرای این قانون در محاکم طرح شده باشد، مشمول این ماده نمیشود.

فرایند رسیدگی به شکایات بیمه ای

وکیل امور بیمه فرایند رسیدگی به شکایت بیمه ای را شرح داده است:

مؤسسه بیمه موظف است با درج اطلاعیه در تمام مراکز صدور و پرداخت خسارت، در خصوص نحوه رسیدگی به شکایات بیمه ای و فرآیند رسیدگی به شکایات اطلاع رسانی نماید. برطبق ماده ۲۶ قانون بیمه، مؤسسه بیمه موظف است واحد رسیدگی و پاسخگویی به شکایات تحت نظارت و مسئولیت مستقیم مدیرعامل ایجاد و امکان دسترسی آسان برای عموم بیمه گذاران را در سطح کشور جهت طرح شکایات مربوطه فراهم نماید به گونه ای که حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز شکایات رسیدگی شوند. # وکیل بیمه

ماده ۲۷ قانون بیمه

در صورت عدم رسیدگی به شکایات بیمه ای در شرکت بیمه، بیمه گذاران، بیمه شدگان یا صاحبان حقوق آنها م یتوانند موضوع مورد اختلاف را به صورت کتبی و همراه مدار کو دلایل لازم به بیمه مرکزی اعلام و تقاضای رسیدگی نمایند. بیمه مرکزی در صورت لزوم موضوع را همراه با مستندات آن برای ارایه توضیحات لازم به شرکت بیمه ذیربط اعلام خواهد نمود. شرکت بیمه موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت مدار کفوق، پاسخ خود را به صورت مستدل و مستند به بیمه مرکزی اعلام نماید. # وکیل بیمه

ماده ۲۸ قانون بیمه

بیمه مرکزی پس از بررسی شکایات واصله نظر خود را در مدت زمان متعارف به صورت مکتوب به طرفین اعلام خواهد نمود .نظر بیمه مرکزی برای شرکت بیمه ذی ربط لازم الاجرا است. # وکیل بیمه

ماده ۲۹ قانون بیمه

 شرکت های بیمه موظفند اطلاعات مربوط به شکایات بیمه گذاران از نمایندگان و کارگزاران بیمه را به طور کامل با مدارک و مستندات بشرح زیر، هر ۶ ماه یکبار برای بیمه مرکزی ارسال نمایند:

 • تعداد شکایت های دریافتی از هر نماینده یا کارگزار.
 • تعداد شکایتهای رسیدگی شده .
 • میزان خسارت یا غرامت پرداختی به شاکیان.
 • ادله اثبات در دعاوی بیمه ای

وکیل متخصص امور بیمه در مورد ادله اثبات دعاوی بیمه ای اینگونه توضیح میدهد:

در دعاوی ناشی از بیمه های خسارتی اصل جبران خسارت در برد و باخت هر یک از اصحاب دعوا دارای نقش مؤثری است. این اصل دارای دو جنبه ی اثبات و نفی است و در عین حال به عنوان ادله اثباتی بیمه گزار قرار دارد. بر این اساس در صورتیکه بیمه گر ادله اثباتی کافی در اختیار نداشته باشد و یا در صورت برابری دلایل بیمه گر با مدافعات بیمه گزار بیمه گزار دادگاهها مکلفند حکم خود را به نفع بیمه گزار صادر کنند. به عبارت دیگر اصل جبران خسارت به میزانی که بار دلیل بیمه گزار را تخفیف میدهد، بار دلیل بیمه گر را تشدید میکند. # وکیل بیمه

وکیل بیمه

 اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه ای

وکیل امور بیمه در مورد اصل جبران خسارت در دعاوی بیمه ای توضیح میدهد که دعاوی بیمه ای از حیث ادّله اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت میکند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز میگردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است.

درواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. حق قائم مقامی بیمه گر نیز از مشتقّات اصل جبران خسارت است. و بیمه گزار را  از هر اقدامی که منافی این حق باشد، بر حذر میدارد.

اما مقتضای هر کدام از این دو اصل در مرحله ی اثباتی به نفع بیمه گزار است و در نتیجه این بیمه گر است که باید جبران خسارت بیمه گزار و یا اقدام منافی حق قائم مقامی خود را ثابت کند. این مزیت در مرحله ی دادرسی دارای نقش مؤثّری است و در فقد ادلّه ی قانونی، سرنوشت دعوا را به نفع طرفی که این امتیاز به نفع او برقرار شده (بیمه گزار) تغییر خواهد داد. # وکیل بیمه

وکیل اموربیمه گروه حقوقی اوان

با توجه به اهمیت و پیچیدگی دعاوی بیمه ای; دپارتمان امور بیمه در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است; که به صورت تخصصی و ویژه به پرونده های حقوقی و کیفری دعاوی بیمه ای میپردازد. قبل از هر اقدام در خصوص دعاوی بیمه، با وکیل متخصص امور بیمه در تهران، وکیل امور بیمه در مشهد ، وکیل امور بیمه در قم و کرج گروه حقوقی اوان مشورت نمائید، تا در کوتاهترین زمان ممکن به حق و حقوق بیمه ای خود برسید. سوالات و مشکلات حقوقی در خصوص دعاوی بیمه را با مشاور حقوقی امور بیمه اوان مطرح نمائید تا پاسخگوی شما باشد. # وکیل بیمه

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*