دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

سوالات متداول

سؤالات متداول ما

کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

ابلاغ باید بشود و بعد از ابلاغ می توانید مراتب اعتراض خود را به همان شعبه کمیسیون اعلام کنید تا در کمیسیون دیگر ماده  ۱۰۰ رسیدگی شود و ضمن این که این رای در دیوان عدالت اداری نیز قابل اعتراض است.

ذی نفع باید به دیوان عدالت اداری مراجعه و شکایت خود را در خصوص تصمیم شهرداری مبنی بر اخذ وجه به عنوان پذیره و غیره تقدیم نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

به هر حال جلب نظر کارشناس در کمیسیون ماده ۱۰۰ الزامی نیست و بر اساس گزارش هرداری و نیز دفاعیات مالک بنا تصمیم لازم اتخاذ می شود.

سوالات حقوقی طلاق
سؤالات متداول ما

سوالات متداول طلاق

شرط اول و لازم در طلاق توافقی در واقع توافق زوجین است نسبت به نحوه پرداخت مهریه و حضانت فرزندان مشترک و جهزیه و نفقه گذشته زوجه اگر پرداخ نشده باشد. سپس دادگاه پس از تکمیل پرونده اجازه طلاق می دهد.

اگر زوجه شرایط طلاق داشته باشد مهر او ساقط نمی شود ولی در طلاق خلع یعنی جائی که زن به علت کراهت از شوهر تقاضای طلاق می کند؛ باید تمام یا قسمتی از ان را بذل کند.

اختیار طلاق دادن با مرد است ولی همیشه اختیار طلاق ندادن دست مرد نیست. لذا؛ زن می تواند درخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده تقدیم کند اگر یکی از دوازده بند شروط ضمن العقد سند نکاحیه محقق شده باشد یا دادگاه احراز کند که ادامه زندگی مشترک موجب عسروحرج زن است حکم طلاق بدون موافقت مرد صادر می شود.

اگر مرد متقاضی طلاق باشد باید اجرت المثل و مهریه و نفقه زن را در موقع طلاق پرداخت کند.

سؤالات متداول ما

سوالات متداول تعزیرات

سوال حقوقی

به استناد تبصره ۲ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲اراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری ومراجع قضائی نیست تعزیرات حکومتی خودش شعب تجدیدنظر دارد در همان شعب رسیدگی می شود.

نحوه رسیدگی شعب سازمان تعزیرات حکومتی در آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی پیش بینی شده است.

 

اداره بازرسی تعزیرات حکومتی و همچنین اگر قاضی تعزیرات تخلفی کرده باشد دادسرای انتظامی قضات هم میتواند به تخلف انتظامی او رسیدگی نماید.

 

 اگر رای صادره در مورد آراء غیر قاچاق کالا می باشد رای صادره با شرایطی که در ماده ۲۳ آئین نمامه اجرایی تعزیرات حکومتی قید شده است قابل بررسی در شعبه عالی تعزیرات حکومتی می باشد.

 

باید به اداره حفاظت و یا بازرسی تعزیرات و یا رییس آن واحد موضوع را منعکس نمایید البته اگر با مدارک کافی طرح موضوع نمایید بهتر و موثرتر خواهد بود.

تعزیرات قابل احاله است گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت از جهات تخفیف است دادگاه استان نداریم در قتل قرار بازداشت موقت صادر می شود مگر اینکه غیر عمدی باشد.

سلام طبق قانون استاندارد دادگاه کیفری به موضوع جرم رسیدگی می کند و اگر قانون این عدم رعایت موازین استاندارد را در جایی تخلف صنفی وضع کرده باشد بعنوان تخلف به این موضوع در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.

باید در دادگاه حقوقی دعوی الزام به انجام تعهد و تحوبل خودرو مطرح کنید و اگر شرکت وجود خارجی ندارد و کلاهبرداری کرده در دادسرای محل شکایت کیفری مطرح می کردید ربطی به تعزیرات ندارد.

احتمالا جرم وی در محدوده بند ب ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشورتشحیص گردیده است و پرونده در دادسرای انقلاب مطرح است.

آیا شعبات تعزیرات حکومتی میتوانند به ماده ۲۲۲ قانون مدنی در خصوص عدم ایفا تعهد استناد کرده و شخصی را محکوم نمایند و به طور کلی شعبات تعزیرات حکومتی و دادگاههای کیفری میتوانند به قانون مدنی استناد کنند.

در قسمت هزینه هاومخارج وضرر و زیان بله.

داشتن وکیل اختیاری است. مطالعه پرونده توسط متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به شرح ذیل پیش بینی شده است. ماده ۳۵۱- شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان میتوانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند. تبصره- دادن تصویر از اسناد طبقه‌‏بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است.

سؤالات متداول ما

سوالات حقوقی تسهیلات ارزی

تسهیلات ارزی

باید مفاد قرارداد ملاک عمل قرار گیرد مگر اعلام کنید بعلت وضعیت خاص ارزی (فورس ماژور) امکان اجرای قرارداد فراهم نمی باشد وباید تعدیل یا فسخ گردد.

اگر در قرارداد اعطاء تسهیلات شرط مراجعه به ضامن جهت دریافت تمام دین ومتفرعات ان در صورت ورشکستگی مدیون اصلی شده باشد بانگ طبق ماده ۱۰ قانون مدنی می تواند مراجعه کند واگر شرط نشده باشد طبق رای وحدت رویه شماره۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷نمی تواند مراجعه کند.

نظریه شماره ۲۹۹۶/۹۳/۷-۲/۱۲/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ۲- با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۲۷ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، چون از مدیون اصلی (تاجر ورشکسته) نمی توان مطالبه خسارت تأخیر و جریمه نمود، از ضامن هم نمیتوان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی جبری را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد. بنابراین وقتی که مدیون اصلی نباید خسارت تأخیر بپردازد، ضامن هم از آن معاف می باشد.

 ۳- چنانچه ضامن تسهیلات گیرنده تعهد نموده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد. با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه گذار برای وصل اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نمی باشد و این فرض منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

دعاوی مذکور از زمره دعاوی مالی محسوب است چون نتیجه ان تحصیل مال است دعاوی غیر مالی مانند ابطال شناسنامه یا الزام به تمکین زوجه است که ربطی به مال ندارد درخواست اعمال ماده ۱۰۹ در کلیه دعاوی مدنی قابل استناد است ولی به نظر دعوی موضوع شما از مصاددیق ان نیست و ادعای خوانده دائر بر فریب بلاوجه است وقابل امعان توجه نیست.

برای پاسخ به سئوال حتماً باید قراردادفیمابین دقیق بررسی شود .ضمن آنکه قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قوانین آمره نباشد لازم الاتباع میباشند. مرجع رسیدگی به شکایت شما تحت عنوان مطالبه عین ارز سپرده در صلاحیت دادگستری محل وقوع بانک است.

می توانید در دادگاه حقوقی محل وقوع بانک دعوی استرداد اصل ارز یعنی یورو را مطرح کنید در این خصوص قطعا دادگاه از بانک مرکزی نیز استعلام به عمل می اوردوبر اساس مقررات حکم صادر می کند.

اگر حکم به محکومیت دلار بوده باید دلار پرداخت شود واگر معادل ریالی بوده باید ارزش دلاردر زمان اجرا پرداخت شود مگر انکه در رای غیر از این باشد به هر تقدیر رفع ابهام با قاضی دادگاهی است که حکم اجرا می کند.

حکم دادگاه مبنی بر پرداخت ارز است شما باید ارز پرداخت کنید و اجرای احکام کاری به قیمت آن ندارد تقویم برای پرداخت هزینه دادرسی تاثیری در موضوع ندارد واگر بنا باشد قیمت ان پرداخت شود به نرخ روز محاسبه می گردد.

شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال رأی دادگاه را ابرام و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح می شود.

قانونا منعی وجود ندارد ولی اینگونه موارد معمولا در معاملاتی است که طرف خارجی دارد و یا مربوط به کالای خارجی است.

فعلا در قانون صریحا به عنوان جرم شناخته نشده است ولی بانک مرکزی ان را ممنوع اعلام کرده وتحت مصادیقی مانند کلاهبرداری وپول شوئی امکان تعقیب وجود دارد.

فاقد پشتوانه قانونی است وتحت عنوان پولشوئی ویا کلاهبرداری قابل تعقیب است.

سؤالات متداول ما

سوالات حقوقی مهریه

در هر صورتی مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

 

مهریه حق زن است و می تواند برای وصول آن اقدام کند مرد هم می تواند با دادن حقوق زن وی را طلاق دهد زن هم می تواند با تحقق شرایط از مرد طلاق بگیرد.

 

رسیدگی به دعوای مهریه با دادگاه خانواده میباشد و چنانچه نشانی آن مورد نظر باشد به این قسمت ارتباطی ندارد.

فقط در صورت فسخ عقد ازدواج و یا بذل مهریه نمی توان مطالبه مهریه نمود.

برای وصول مهریه لازم نیست حتماً ثبت شده باشد.

در خصوص نفقه اگر زن ناشزه شود و تمکین نکند مستحق نفقه نیست و نفقه وی قطع می شود. ولی طبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بمحض وقوع عقد زن مالک مهر می شود و هیچ عملی مهریه زن را از بین نمی برد.

به محض وقوع عقد نکاح مهریه به زن تعلق می گیرد و مرد مدیون زوجه می گردد.۲- امکان اثبات اعسار زوج از پرداخت مهریه وجود دارد.

منظور از عندالاستطاعه یعنی در زمانی که زوج توان و استطاعت مالی داشته باشد زوجه میتواند مهریه را مطالبه کند و چنانچه زوج توان مالی نداشته باشد امکان مطالبه مهریه نخواهد بود.

مهریه طلب است و در هر حال تعلق می گیرد مجازات زنا جداگانه تعیین می شود.

تمکین یا عدم تمکین ارتباطی به مهریه ندارد در هر حالتی زوجه می تواند ان را مطالبه کند.

اگر مشخصات ملک معلوم است دعوی الزام به تحویل مهریه باید طرح شود.

باید با مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی دادخواست مبنی بر مطالبه مهریه تنظیم کنید تا پرونده دردادگاه خانواده مطرح شود.

در مقررات عمومی برخلاف ورشکستگی صرف مهریه تقدمی برای سایر دیون ندارد. بلکه قواعد دیگری از جمله توقیف مال یا اجراییه ها موثر است.

بر مبنای خواسته و یا محکوم به حکم اعسار صادر می شود. البته اگر زوج متقاضی طلاق باشد حکم اعسار بر مبنای کل مهریه صادر می شود.

بله مهریه حق زن است. ازدواج بعد از طلاق مهریه را ساقط نمی کند تا آخرین قسط را می تواند بگیرد.

باید دعوای مطالبه مهریه مطرح شود، حکم قطعی صادر شود وسپس تقاضای اجرائیه شود در صورت عدم پرداخت واثبات ملائت مالی زوج امکان بازداشت وجود دارد.

در مهریه عند الاستطاعه چنانچه مالی از مرد یافت شود قابل مطالبه و برداشت است و حکم جلب صادر نمی شود.

مهریه طبق حکم به زمان اجرا محاسبه می شود و عموما اگر سکه باشد به عین سکه حکم می دهند مگر اینکه قبلا توافق دیگری شده باشد.

منظور از جلب باید توقیف باشد. بله پاسخ مثبت است یعنی مسکن مهر هم بابت مهریه قابل توقیف است.

مهریه بعد از عقد بصورت تمتم و کمال قابل مطالبه است البته اگر مهریه عند المطالبه باشد. اما اگر زوج بخواهد طلاق بدهد قبل از رابطه زناشویی نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد.

زوجه میتواند تا قبل‌ از طلاق‌ و حتی‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا قبل از انقضای‌ آن به بذل رجوع نماید و مهریه خود را مطالبه کند. البته در این صورت طلاق خلع به رجعی تبدیل شده و زوج می‌تواند در زمان عده به زوجه رجوع نماید.

طبق قانون مدنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهریه میشود و می تواند آن را از زوج دریافت کند. هیچ ارتباطی بین گرفتن مهریه نصف یا تمام آن و مجبور بودن زوج به طلاق وجود ندارد. زوج مخیر است طلاق بدهد یا ندهد مگر آنکه زوجه عسر و حرج خود را در تداوم رابطه زوجیت ثابت نماید.

مهریه عندالاستطاعه یعنی هر زمان که زوج متمکن شده. مهریه از حالت مافی الذمه به حالت حال و نقد تبدیل خواهد شد و مکلف به پرداخت در صورت مطالبه زوجه خواهد بود. زوجه با توجه به عندالاستطاعه مهریه حق حبس ندارد حق حبس مشروط به حال بودن مهریه است.

مهریه عندالاستطاعه یعنی اینکه در زمان توانایی مالی زوج برای پرداخت مهریه زوجه میتواند نسبت به دریافت مهریه اقدام نماید بنابراین در صورت عدم استطاعت امکان وصوا مهریه وجود نداشته و نمیتوان تقاضای بازداشت زوج را نمود.

بله. زوجه می تواند همزمان مهریه و نفقه خود را مطالبه کند.

مهریه دین متوفی بوده و از محل ترکه او قابل پرداخت است.

در این فرض هم زن در صورت مطالبه مهریه باید دادخواست بدهد.

اگر مهریه وجه نقد باشد ورثه زوجه می توانند مهریه را به نرخ روز فوت زوجه مطالبه کنند.

از موجبات اسقاط حق مهریه ونفقه نیست مهریه دین است وباید پرداخت شود، آنکه زوجه آن را بذل کند.

دادگاه تمام مهریه را مورد حکم قرار می دهد در ضمن در صورت طرح دعوی اعسار دادگاه مبادرت به تعیین پیش قسط واقساط ماهانه می نماید وتعیین میزان ان با دادگاه مربوطه است.

خیر. اگر معسر از پرداخت باشی زندانی ندارد ۲- کل مهریه را مدیون هستی و سند رسمی امضاء کرده ای باید بپردازید. تعیین اقساط به تشخیص قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعسار شما می باشد به اندازه ای تعیین می کنند که شما توان مالی پرداخت داشته باشی. دارائی و درآمد شما را بررسی می کند و اقساط را تعیین می کند.

مهریه جزء حقوق مالی است وبه وراث متوفی منتقل می شود وراث متوفی می توانند از شوهر مطالبه کنند.

به نظر ما همزمان خیر بعد از صدور حکم طلاق می تواند نسبت به مهریه دعوی اعسار وتقسیط مطرح کند.

مهریه ای که بخشیده و طلاق خلع جاری شده باشد؛ دیگر آن مقدار که بخشیده شده قابل مطالبه نیست ولیکن هر مقدار از مهریه اش که باقی مانده باشد همان مقدار را اگر سکه بدهکار باشد، همان سکه ها را باید پرداخت کند.

چنانچه در صورت قباله که دقیقا مشخص نیست منظوزتان از این سند چیست، قید شده که طلای خریداری شده بابت مهریه می باشد و این سند بامضاء و تایید زوجه هم رسیده بدیهی است که می توان آن را بابت مهریه محاسبه نمود.

تمام مهریه قابل وصول است حهت وصول مهریه باید مال معرفی شود اگر مالی نداشت محکوم علیه باید ادعای اعسار کند با صدور حکم تقسیط مطابق آن باید پرداخت کند ضمنا حق جبس برای دختر باکره است.

مهریه عندالمطالبه را زوجه هر زمان که خواست می تواند از زوج درخواست کند ولی مهریه عند الاستطاعه چون مقید به اثبات تمکن مالی است باید ابتدا ثابت کند که زوج متمکن است و سپس در صورت احراز استطاعت تقاضای مطالبه کند.

علی الاصول در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه مطابق ان در خصوص اجرای طلاق رفتار می شودودادگاه نیز هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش وضعیت نحوه پرداخت مهریه را باید اعلام کند.

در صورت اثبات عسر وحرج می تواند با بخشیدن بخشی از مهریه مثلا ۵ سکه ویا حتی کمتر از مهریه خود با طلاق خلع خود را مطلقه نماید در مورد نفقه بخشش ان ارتباطی به طلاق ندارد.

وراث می توانند مهریه را بعنوان دین که بر ذمه همسر متوفیه می باشد از وی مطالبه نمایند که می توانید در همین سایت از قسمت محاسبه مهریه اقدام نموده و با درج مبلغ نتیجه را بنرخ روز دریافت نمایید.

مهریه طلب زن و دین شوهر است چه ازدواج کند و چه نکند می تواند از ماترک متوفی مطالبه کند.

هزینه دادرسی در صورتی اخذ می شود که دعوی مطالبه مهریه مطرح گرددو سه ونیم درصد رقم خواسته است.