دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

تنظیم لایحه و دادخواست

تنظیم دادخواست و لایحه

تنظیم دادخواست و لایحه بخشی از خدمات گروه وکلای حقوقی ٱوان می باشد.
معمولا تنظیم دادخواست و لایحه مثل سابق به صورت سنتی توسط عریضه نویس ها در کنار دادگاه ها و مراجع قضایی صورت می گیرد.
اما آنچه موجب شد این گروه تخصصی در این بخش نیز ورود نماید اهمیت آن از حیث حفظ حقوق مردم و آنهایی می باشد که توانایی گرفتن وکیل را ندارند.
همانطور که عنایت دارید، شروع اقدام حقوقی برای مطالبه هر حقی با دادخواست آغاز می گردد. در واقع زیربنا و شاکله طرح دعوا با دادخواست می باشد.

گروه حقوقی 7
کلیه ایرادهای شکلی نسبت به نحوه طرح دعوی است. تشریفات دادرسی از دادخواست و شکل تنظیم آن شروع می شود.
لایحه نیز هر چند در حد دادخواست درگیر ایرادهای شکلی نیست اما نیاز به مطالعه پرونده، ارزیابی و بررسی دقیق آن دارد. لایحه بیشتر به ماهیت دعوا می پردازد. بنابراین به وکیل خبره و کارآزموده نیاز است؛ حتی در بعضی از دعاوی به وکیل متخصص آن رشته نیاز می شود.
از این رو، مصمم شدیم بدون اکراه و با عشق این بخش را نیز به خدمات خویش اضافه نماییم.