دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وصول مطالبات

وصول مطالبات

وصول مطالبات به چه معناست؟
آیا هر مطالبه ای را می توان وصول کرد؟
وصول مطالبات با صدور حکم پایان می یابد؟
بدیهی است که وصول مطالبات یک عملیات اجرایی و فراتر از گرفتن حکم می باشد.
وصول مطالبات بیشتر نیاز شرکتها، موسسات بانکی و مالی و دفاتر تجاری است. اما ممکن است شما نیز به هر دلیلی از دیگری مطالباتی داشته باشید که پس از مراجعات مکرر شخص متعهد از تأدیه آن طفره رفته و استنکاف می نماید.
در این صورت پروسه وصول مطالبات شامل عملیاتی اجرایی به ترتیب زیر می باشد:
مذاکره و میانجیگری
اظهارنامه
تأمین خواسته و توقیف اموال
تقدیم دادخواست ماهیتی
توقیف اجرایی
جلب و بازداشت

وکیل مطالبات

گروه وکلای حقوقی ٱوان با ایجاد دپارتمان وصول مطالبات، به صورت کاملا تیمی و گروهی، با توجه به تجربه و سابقه حرفه ای خود می تواند پس از ارائه برنامه زمان بندی به سهولت و در کمترین زمان مطالبات شرکتی و شخصی شما را وصول نمایند.

وصول مطالبات شامل:
وصول چک
وصول سفته
وصول برات
وصول رسید ( سند عادی )
وصول سند رسمی
وصول طلب عادی، رسمی، قراردادی