دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

توانمندی های وکیل وصول مطالبات از زبان گروه حقوقی اوان

فرار از دین

وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات؛ امروزه با افزایش دعاوی مربوط به چک، سفته، برات و اسناد تجاری استفاده از وکیل وصول مطالبات امری ضروری است.

وجود وکیل وصول مطالبات در شرکت های تجاری می تواند حجم زیاد پرونده های حقوقی مطالبات را در مراجع قضایی کاهش دهد.

با توجه به اهمیت مطالبات شرکت ها، دپارتمان وصول مطالبات در گروه وکلای حقوقی اوان تشکیل شد تا بتواند راه گشای مشکلات افراد باشد.

وصول مطالبات نیاز به تخصص در زمینه قوانین و مقررات چک، سفته و اسناد تجاری دارد، تا حق و حقوق افراد ضایع نشود.

وکیل وصول مطالبات می تواند قبل از طرح دادخواست حقوقی، از طریق مذاکره و ارسال اظهارنامه برای مطالبه اقدام کند.

وصول مطالبات

 به معنای درخواست پرداخت طلب شخص است. وصول مطالبات رابطه ای است که یک طرف آن بدهکار و طرف مقابل طلبکار است. در واقع تبدیل مطالبات چک و سفته و اسناد تجاری به پول نقد می باشد.

وصول مطالبات چک

مطالبات چک را از سه طریق می توان وصول کرد:
-دادخواست حقوقی
-شکایت کیفری
-اجرای ثبت اسناد و املاک
وصول چک از طریق دادخواست حقوقی
در صورتی که چک وصول نشود از بانک گواهی عدم پرداخت گرفته می شود. با گواهی عدم پرداخت دادخواست حقوقی مطرح می گردد.

براساس قانون چک میتوان میلغ چک را از هریک از اشخاصی که ضمانت چک را نمودند وصول کرد. مسئولیت پرداخت مبلغ چک با صاحب اصلی چک، ظهرنویس و ضامن است.

برای وصول چک از صادرکننده چک نیاز به مهلت نیست و هرزمان که شخص بخواهد می تواند اقدام کند. اما در خصوص ظهرنویس و ضامن در قانون مهلت تعیین شده است.

شرایط مراجعه به ظهرنویس و ضامن چک

-ابتدا باید در مهلت قانونی پانزده روز از تاریخ صدور چک، گواهی عدم پرداخت گرفته شود.
-از زمان گرفتن گواهی عدم پرداخت یکسال زمان برای طرح دادخواست حقوقی وجود دارد.

مرجع صالح رسیدگی به شکایت حقوقی چک

دادگاه عمومی حقوقی محل بانکی که گواهی عدم پرداخت صادر شده است، مرجع صالح رسیدگی به دادخواست حقوقی چک است.

وکیل وصول مطالبات

شکایت کیفری وصول چک

برای طرح شکایت کیفری با اصل چک و گواهی عدم پرداخت شکایت مطرح و در دادسرا به آن رسیدگی می شود.

در شکایت کیفری فقط میتوان علیه صادرکننده چک طرح دعوا نمود. قانونگذار مواردی که دارنده چک نمی تواند شکایت کیفری مطرح کند را بیان نموده است که شامل موارد ذیل است.

ماده سیزده اصلاحی قانون صدور چک

-ثابت شود صادرکننده چک ، چک را سفید امضا داده است.
-در متن چک، پرداخت مبلغ براساس شرط باشد.
-چک برای ضمانت داده شده باشد.
-چک بدون داشتن تاریخ صادر شود.
-تاریخ واقعی صدور چک زودتر از تاریخ متن چک باشد.

شرایط شکایت کیفری چک

برای طرح شکایت کیفری باید ماده یازده قانون صدور چک رعایت شود. شرایط طرح شکایت کیفری شامل موارد ذیل است:
-باید در مدت تعیین شده شش ماه از تاریخ سررسید پرداخت، گواهی عدم پرداخت از بانک گرفته شود.
– باید در مدت شش ماه از تاریخ گرفتن گواهی عدم پرداخت، شکایت کیفری مطرح شود.

وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد و املاک

چک از لحاظ ماهیت سند عادی تجاری است، اما دارای امتیازات سند رسمی است. یکی از امتیازات چک لازم الاجرا بودن آن در اجرائیه اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

یکی از روش های وصول مطالبات چک اجرای ثبت اسناد و املاک است. دارنده چک با اصل چک و گواهی عدم پرداخت به اداره ثبت اسناد مراجعه و تقاضای صدور اجرائیه می نماید. در اداره ثبت اسناد و املاک فقط برای صادرکننده چک اجرائیه صادر می شود.

در مورد ظهرنویس و ضامن اجرائیه صادر نمی شود. اجرائیه به بدهکار ابلاغ می شود. بدهکار از تاریخ ابلاغ ده روز مهلت دارد مبلغ چک را پرداخت کند. بعد از مهلت تعیین شده و عدم پرداخت، دارنده چک توقیف اموال بدهکار را تقتضا می کند. مال توقیف می شود و بعد از کارشناسی توسط کارشناس ثبت، به مزایده گذاشته می شود. به این طریق مبلغ چک وصول می شود.

وصول مطالبات سفته

سفته مانند چک از اسناد تجاری است .در متن سفته مبلغ با حروف، گیرنده مبلغ، تاریخ پرداخت، تاریخ صدور سفته و نام صادر کننده باید قید گردد.

در صورتی که متعهد مبلغ سفته را در سررسید پرداخت نکند، می تواند تقاضای واخواست یا اعتراض عدم تادیه مطرح نماید. طلبکار ده روز مهلت دارد از تاریخ پرداخت سفته، تقاضای واخواست دهد.

همچنین برای مدت یکسال فرصت دارد که برای عدم پرداخت مبلغ سفته طرح دعوا نماید. درصورتی که در مدت زمان تعیین شده یکسال از تاریخ واخواست دادخواست مطرح نشود، نمی تواند برعلیه ظهرنویس اقامه دعوا نماید. هزینه واخواست برای مبلغ سفته، دو و نیم در صد است.

نقش اسناد در وصول مطالبات

در مطالبات دو نوع سند وجود دارد. سند عادی، سند رسمی تعهد می تواند بر اساس سند عادی یا سند رسمی صورت گیرد.

سند عادی سندی است که بر روی برگه بدون دخالت مامور رسمی یا بدون تنظیم در دفترخانه امضا شده باشد.

براساس ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی به غیر از سندهایی که در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ذکر شده است سایر سندها عادی هستند.

سند رسمی سندی است که نزد ماموران رسمی یا در دفترخانه ثبت اسناد رسمی تنظیم شده است. در وصول مطالبات سند نقش مهم و اساسی دارد. سند رسمی نسبت به سند عادی دارای اعتبار بیشتری در مرجع قضایی برای اثبات دعوا است.

وصول مطالبات در اسناد تجاری

سند رسمی و سند عادی شامل سند تجاری و غیر تجاری هستند.

چک و سفته مهمترین اسناد تجاری می باشند. از چک و سفته در امور غیر تجاری نیز استفاده می شود. در اسناد تجاری باید از قوانین و مقررات قانون تجارت تبعیت نمود.

به جز سفته و چک اسناد تجاری دیگری نیز در معاملات تجاری استفاده می شود که شامل موارد ذیل است:
-اسناد اعتباری
-برگ سهام با نام و بی نام
-اوراق قرضه
-اوراق بهادار

وصول مطالبات سفته

سفته از اسناد تجاری است که سند لازم الاجرا است. در صورتی که متعهد مبلغ سفته را پرداخت نکند، می تواند از طریق مرجع قضایی اقدام نمود.

دارنده سفته می تواند در صورت عدم وصول مبلغ سفته، براساس قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شخص می تواند در خواست بازداشت صادر کننده سفته را تقاضا کند.

هزینه های دادرسی در وصول مطالبات

در صورتیکه در دعاوی وصول مطالبات خوانده محکوم شود، باید کلیه هزینه های دادرسی، خسارت دادرسی و حق الوکاله را به خواهان پرداخت کند.

هزینه دادرسی برای اسناد تجاری چک و سفته شامل موارد ذیل است:

-در دعاوی حقوقی چک و سفته با مبلغ کمتر از دویست میلیون ریال و مطرح در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد خواسته می باشد.
هزینه دادسی در دعاوی حقوقی چک و سفته با مبلغ بیشتر از دویست میلیون ریال مطرح در دادگاه سه و نیم درصد خواسته می باشد.

خسارت تاخیر تادیه در وصول اسناد تجاری

نرخ خسارت تاخیر تادیه اسناد تجاری هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و مشخص می شود. بعد از تعیین نرخ خسارت تاخیر تادیه به شعبه دادگاه ها ابلاغ می شود.

محاسبه خسارت تاخیر تادیه بشرح ذیل است:

-عدد شاخص در زمان محاسبه خسارت تاخیر بر عدد شاخص در زمان صدور سند تجاری(چک، سفته) تقسیم می شود. عدد به دست آمده در عدد قید شده در سند تجاری ضرب می شود. حاصل خسارت تاخیر تادیه سند تجاری است.

چک در آرای وحدت رویه

موضوع رای وحدت رویه:گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، به منزله واخواست است.
شماره رای وحدت رویه:۵۳۶
تاریخ رای وحدت رویه:۱۰-۰۷-۱۳۶۹
خلاصه رای وحدت رویه: گواهی بانک که برای عدم تادیه مبلغ چک در مهلت پانزده روز از زمان مراجعه به بانک صادر شده است، به منزله واخواست می باشد.

خدمات وکیل وصول مطالبات

مشاوره حقوقی و قبول وکالت
-مذاکره با بدهکار و ارسال اظهارنامه
-مطرح نمودن دادخواست حقوقی
-توقیف اموال بدهکار از طریق ثبت اسناد و املاک
-وصول ضرو زیان و خسارت تاخیر در پرداخت توسط بدهکار
-جلب بدهکار

وکیل وصول مطالبات گروه وکلای اوان

یکی از مهمترین موضوعات در فعالیت های اقتصادی وصول مطالبات اسناد تجاری مانند چک و سفته می باشد.

قبل از هر اقدام در خصوص وصول مطالبات با وکیل وصول مطالبات مشورت نمائید تا با صرف کمترین وقت و هزینه به مطالبات خود برسید.

سوالات و مشکلات حقوقی در مورد وصول مطالبات چک، سفته را در تمام ساعات شبانه روز حتی ایام تعطیل با مشاور حقوقی اوان مطرح کنید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

 

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*