دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص امور مالیاتی

وکیل مالیاتی
لینک مقاله وکیل مالیاتی را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/tax-lawyer

استفاده از وکیل امور مالیاتی در دعاوی مالیاتی امری مهم و ضروری است. یکی از موضوعات مهم در خصوص اشخاص و شرکت ها، مبحث مالیات و دعاوی مالیاتی است. با توجه به تغییر قوانین مالیاتی و پیچیدگی های این دعاوی بهره مندی از مشاوره و وکالت وکیل متخصص امور مالیاتی حائز اهمیت است.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • تعریف مالیات
 • سازمان امور مالیاتی کشور
 • مراجع غیرقضایی رسیدگی به دعاوی مالیاتی
 • شورای عالی مالیاتی
 • اعتراض به دعاوی مالیاتی
 • شرایط اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
 • نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی
 • مراجع حل اختلاف مالیاتی
 • ارجاع اداره امور مالیاتی
 • شکایت مودی
 • امتیاز عدم مراجعه مودیان به هیات
 • اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی
 • شرایط اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی
 • مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی
 • هیات تجدیدنظر
 • شورای عالی مالیاتی
 • هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات مستقیم
 • دیوان عدالت اداری
 • وکیل متخصص امور مالیاتی گروه وکلای حقوقی اوان

مشاوره

تعریف مالیات

مالیات به وجوه یا اموالی گفته می شود که دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب قانون و برای تامین مخارج عمومی دریافت می‌نماید .اخذ مالیات از وظایف دولت محسوب می‌شود که طبق مقررات از مودیان مالیاتی مطالبه و وصول می نماید. فرایندهای مالیاتی شامل: شناسایی ، ثبت نام مودیان ، مطالبه مالیات ، حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات می باشد .

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
سازمان امور مالیاتی کشور

سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۸۱ زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی تشکیل شد و به تصدی کلیه امور راجع به انواع مالیات‌ها و تمام مراحل مربوط به تشخیص و مطالبه مالیات و حل اختلاف مالیاتی و وصول مالیات در چارچوب قوانین کشور می‌پردازد. عمران و آبادانی یک کشور، درگرو جریان مالیاتی صحیح و سالم آن می‌باشد.

ندادن مالیات افت و پسرفت آن کشور را به دنبال خواهد داشت زیرا یکی از منابع درآمدهای کشور مالیات است و در امور مربوط به بهداشت، درمان، آموزش، عمران، سازندگی کشور  توزیع عادلانه ثروت بین اقشار مختلف جامعه و … صرف می‌شود. اشخاص به ‌واسطه نوع فعالیت و میزان و حجم کاری خود درآمدهایی دارند و در اجتماع موظف به پرداخت میزان مقرر شده مالیاتشان می‌باشند.

مراجع غیرقضایی رسیدگی به دعاوی مالیاتی

وکیل امور مالیاتی  مراجع غیر قضایی رسیدگی کننده به دعاوی مالیاتی را به شرح ذیل بیان میکند:

 • مرحله اداری و توسط مسئول ذیربط اداره مالیات
 •  هیاتهای حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدیدنظر

 شورای عالی مالیاتی

وکیل متخصص امور مالیاتی در مورد هیاًت‌های موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم اینگونه توضیح داده است که  نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام می‌گیرد و در صورتی که در این مرحله حل و فصل نگردد، پرونده جهت رسیدگی به هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی ارسال می گردد که می‌توان از آراء صادره از هیات های حل اختلاف مالیاتی بدوی تجدیدنظرخواهی نمود که در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رسیدگی می گردد.

اعتراض به دعاوی مالیاتی

وکیل امور مالیاتی در مورد اعتراض به دعاوی مالیاتی بیان کرده است که یکی از مشکلاتی که مودیان مالیاتی با آن درگیر هستند اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی است.در این خصوص سوالاتی که مطرح می شود این است که نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی چگونه است؟ شرایط اعتراض به برگ تشخیص چیست؟ مراجع حل اختلاف مالیاتی کدام هستند.

برطبق ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم در مورادیکه برگ تشخیص مالیات صادر و مودی ابلاغ می شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید؟

شرایط اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

وکیل امور مالیاتی شرایط اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را بیان می کند، اگر مودی اعتراض کتبی خود را در موعد مقرر به جای آن که به حوزه مالیاتی اعلام کرده باشد به مرجع دیگری اعلام و حوزه مالیاتی در موعد مقرر از اعتراض مودی مطلع نشده باشد فرض قانونی مبنی بر قطعیت میان درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مطرح و در نتیجه منتهی به صدور برگ مالیات قطعی خواهد شد که از حیث آثار مترتب بر برگ مالیات قطعی و تبعات قانونی آن از جهت وصول مالیات متعلقه بصرف اینکه بعد از انقضاء مهلت اعلام اعتراض کتبی ،اعتراض مودی از مرجع دیگری به حوزه مالیاتی واصل شد نمی توان برگ مالیات قطعی مذکور را بی اثر نمود.

پذیرش اعتراض مودی به برگ تشخیص مقید به دو شرط است:

 • مودی ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعتراض کند.
 •  اعتراض به صورت کتبی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم شود.

نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی

وکیل مالیاتی نحوه اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی را اینگونه شرح داده است که مودیان مالیاتی می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی نسبت به آن اعتراض نمایند. نخستین مرحله حل اختلاف مالیاتی توسط مرجع اداری انجام می گیرد. در صورتیکه اختلاف بین مودی و اداره مالیاتی رفع نشود باید پرونده امر برای رسیدگی به هیات مذکور ارجاع شود.

به محض تسلیم اعتراض مالیات تشخیصی موقوف الاجرا می ماند تا هیات حل اختلاف مالیاتی نسبت به آن رسیدگی و رای صادر نماید. به عبارتی برگ تشخیص غیرقطعی و قابلیت اجرا ندارد. مودیان می توانند اعتراض به برگ تشخیص مالیاتی و طرح و پیگیری دعاوی مالیاتی را توسط وکیل دعاوی مالیاتی انجام دهند. وکیل دعاوی مالیاتی می تواند از حقوق مودی در مراجع دادرسی مالیاتی دفاع نماید.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
مراجع حل اختلاف مالیاتی

قانونگذار در ماده ۱۷۰ قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به اختلافات بین مودی و اداره امور مالیاتی را در صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی تعریف کرده است.

هیات حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر با تشکیل پرونده شروع به رسیدگی می نماید:

 • ارجاع اداره امور مالیاتی
 • شکایت مودی

ارجاع اداره امور مالیاتی

درصورتیکه اعتراض مودی در اداره امور مالیاتی به نتیجه نرسد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می شود.

وکیل مالیاتی

شکایت مودی

مودی در موارد زیر مستقیما به رئیس امور مالیاتی یا دبیرخانه هیات مراجعه و با طرح شکایت درخواست رسیدگی می کند:

 • در هرمورد که به علت اشتباه در محاسبه مالیات اضافی دریافت شده باشد. همچنین در مورادی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می باشد،وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند. در صورتیکه درخواست استرداد از طرف مودی می تواند درمدت ۳۰ روز از تاریخ اعلام نظر اداره از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند.
 • در صورت اعتراض مودی نسبت به اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت با مراجعه به دبیرخانه هیات طرح شکایت نموده و درخواست رسیدگی کند.
امتیاز عدم مراجعه مودیان به هیات

وکیل امورمالیاتی توضیح میدهد که  قانونگذار رسیدگی به اختلافات مالیاتی را در صلاحیت ذاتی هیات های حل اختلاف مالیاتی قرارداده در عین حال عدم مراجعه مودی مالیاتی به این گونه هیات ها مشمول جایزه خوش حسابی می داند.

طبق ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد، اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی چنانچه طی ۳ سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته و مالیات هر سه سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور می شود.

اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی

وکیل مالیاتی اشخاصی که دارای حق اعتراض به آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی هستند را برطبق ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم بیان کرده است:

 • ماموران مالیاتی 
 • مودی

شرایط اعتراض به آراء هیات حل اختلاف مالیاتی

در ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم دو شرط برای تحقق اعتراض پیش بینی شده است:

 • مهلت اعتراض: مهلت اعتراض ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد.روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. بنابراین روز ابلاغ رای هیات و روز اعتراض از محاسبه بیست روز مهلت اعتراض خارج است.
 • کتبی بودن اعتراض: قانونگذار در ماده مذکور اعتراض را منشا اثر می داند که به صورت کتبی ارائه شده باشد والا چنانچه اعتراض به صورت شفاهی باشد پذیرفته نیست.
مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی

وکیل امور مالیاتی مراجع رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر از رای هیات حل اختلاف مالیاتی را به شرح ذیل توضیح داده است :

هیات تجدیدنظر

مرجع صالح رسیدگی به آرای تجدیدنظر هیات های بدوی حل اختلاف مالیاتی ،هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر می باشد.بنابراین رسیدگی هیات تجدیدنظر فرع بر رسیدگی خیات های بدوی است. علاوه بر آن هیات تجدیدنظر مالیاتی مرجع رسیدگی به شکایات موضوع تبصره ۵ ماده ۲۴۷ و رسیدگی به اختلافات ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد.

شورای عالی مالیاتی

یکی از وظایف شورای عالی مالیاتی رسیدگی به آرای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد.آرائی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقض رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد در شورای عالی مالیاتی رسیدگی می شود. طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم مودی یا اداره امور مالیاتی می توانند ظرف مهلت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به شورای عالی مالیاتی شکایت و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات مستقیم

مالیات های قطعی و مالیات های غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدارک و دلایل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی  شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید.رای هیات به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد.

وکیل مالیاتی

دیوان عدالت اداری

وکیل امور مالیاتی بیان می کند که شکایت در دیوان عدالت عدالت اداری ناظر به حقوق مودی است.بنابراین اداره امور مالیاتی نمی تواند از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی در دیوان شکایت نماید. مهلت تقدیم دادخواست درخصوص شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی برای اشخاص داخل کشور ۳ ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی می باشد.

رسیدگی در دیوان غیر حضوری است. اما شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت کند. همچنین رسیدگی دیوان شکلی است. به این معنا که شعبه رسیدگی کننده به ماهیت ورود پیدا نمی کند.

وکیل متخصص امور مالیاتی اوان

با توجه به اهمیت و پیچیدگی دعاوی مالیاتی در مراجع قضایی و غیرقضایی هیات حل اختلاف مالیاتی، دپارتمان امور مالیاتی در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که به طور تخصی و ویژه به دعاوی مالیاتی رسیدگی می کند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی مالیاتی و پرونده های مالیاتی در سازمان امور مالیاتی را با وکیل مالیاتی مشهد، وکیل مالیاتی تهران، وکیل مالیاتی قم، وکیل مالیاتی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*