دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دعاوی ثبتی چیست؟|انواع دعاوی ثبتی

دعاوی ثبتی چیست؟

 

دعاوی ثبتی چیست؟

 

هر فعالیتی که مربوط به ثبت و اسناد رسمی باشد در حوزه ی امور ثبتی قرار میگیرد. پس به هر گونه دعوی در این حوزه، دعاوی ثبتی گفته می شود، در نتیجه می توان ماهیت و کلیت دعاوی ثبتی را مربوط به فعالیت های حوزه ثبت اسناد و املاک دانست.

سازمان ثبت اسناد و املاک:

 

سازمان ثبت اسناد و املاک به بررسى و پیگیرى در زمینه امور ثبتى میپردازد.

 

سازمان ثبت اسناد و امالک تحت نظر قوه قضاییه میباشد و انواع خدمات ثبتی و تعیین حدود و مشخصات امالک و انواع خدمات ثبتی از وظایف این سازمان است.

 

در راستای این خدمات، معامالت را سهل میکنند و بازرسی و نظارت و تصحیح قانون و مقررات و تطابق اینها با قوانین پایه و استاندارد ها را انجام میدهند ؛ آگاه سازی و اطالع رسانی همچنین تنظیم اسناد و ثبت شرکت ها و اختراعات و مضاف بر اینها ثبت برند و .… وظایف این سازمان میباشد .

 

وکیل ثبتی کیست و چه انتظاراتى میتوان از او داشت؟

 

وکیل ثبتی؛ شخصی است که آشنایی کامل با قوانین و آیین نامه های ثبتی و حقوقی را دارا می باشد و به فرآیند و عملیات ثبت اسناد و امور ثبتی واقف است؛ و بنا بر تجربه ای که دارد تمامی جوانب پرونده را سنجیده و پس از آن اقدام به دفاع از موکل خود می نماید.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید

مشاوره برای دعاوی ثبتی

وکیل ثبتی می تواند به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی فعالیت داشته باشد و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی مشکالت ثبتى را حل و فصل نماید.

 

بطور مثال در برخی از مواقع فروشنده از انتقال سند رسمی خودداری می کند و در دفتر ثبت اسناد رسمی حضور پیدا نمی کند. در چنین شرایطی از وکیل ثبتی انتظار می رود که بتواند شرایطی را مهیا کند تا این انتقال در سریع ترین زمان ممکن صورت پذیرد.

أنواع دعاوى ثبتى:

 

دعاوى ثبتى أنواع مختلف دارند و مسائل متعددى را شامل مى شود.

 

از جمله مهمترین دعاوى ثبتى: دعاوى ثبت اسناد، دعاوى ثبت أمالک ،دعاوى مربوط به اجراى

 

اسناد رسمی الزم االجرا،ثبت مالکیت فکرى و معنوى اشخاص، مثل: امور مربوط به ثبت اختراع را میتوان برشمرد.

 

ثبت أملاک:

 

مالک به عنوان یک مال غیرمنقول باید به ثبت برسند. در غیر این صورت هر گونه معامله در این زمینه با مشکالت زیادی همراه است. برای مثال مالک برای فروش ملک خود باید سند آن را به خریدار به صورت رسمی منتقل کند. در صورتی که ملک به ثبت نرسیده باشد یا نسبت به دریافت سند خود اقدام نکرده باشد با مشکالت زیادی همراه میشود.

 

داشتن اطالعات حقوقی میتواند به کاهش این مشکالت کمک کند. همچنین باعث کاهش طرح دعاوی ملکی ثبتی و پروندههایی از این دست در دادگاهها شود.

 

دعاوی ثبتی چیست؟

در واقع ثبت کردن ملک به خودی خود یکی از ابتدایی ترین مراحل ثبتی محسوب میشود، اما مراحل بعدی آن به قدری حساس است که برای طی کردن آن به طور دقیق و با سرعتی خوب تجربه کافی نیاز می باشد که در اکثر موارد به افرادی که درگیر مسائل ثبتی امالک، باغات، اراضی و… خود هستند، توصیه میشود که از بهترین وکیل امور ثبتی کمک بگیرند.

 

مراحلی که در طول ثبت یک ملک طی میشود شامل افراز، تفکیک، انتقال رسمی ملک، رفع اختالفات و… می باشد.

 

رسیدگی به این امر در صالحیت محاکم عمومی دادگستری است و افراد اعتراضات خود در زمینه های مختلفی مانند؛ اعتراض به ثبت ملک، اعتراض به تحدید حدود و… را اعالم میکنند و بعد از بررسی کارشناسان مربوطه رای نهایی صادر میشود.

 

دعاوی ثبت اسناد

 

 

دعاوی مربوط به ثبت اسناد، تمامی سندهایی که ما با آن سر و کار داریم را شامل میشود. در واقع سند، منحصر به ملک نمیشود. شناسنامه، سند اختراع، عالئم تجاری و… نیز نوعی سند هستند.

 

برخی از دعاوی که در حوزه ثبت اسناد مطرح میشوند شامل موارد زیر میشوند:

 

اصالح شناسنامه )تغییر نام، تغییر سن، حذف نام همسر سابق از شناسنامه(

 

الزام به ثبت ولادت

 

 

الزام به صدور شناسنامه

 

 

اعتراض به ثبت سند

 

 

درخواست صدور سند مالکیت

 

اعتراض به ثبت عالئم تجاری و اختراع

 

 

تقسیم و فروش اموال مشاع ، الزام به تفکیک ، درخواست افراز ملک

 

مشاع به چه معناست؟

 

 

مال مشاع بدین معنی میباشد که چند نفر در مالی شریک باشند، مانند زمین یا خانه ای که برای دو یا چند نفر به ارث رسیده است.

 

به عبارتی یعنی اینکه دو یا چند نفر در یک ملک، به صورت مشاع مالکیت دارند، خواه سهمشان برابر باشد یا متفاوت.

 

برای اینکه این دو یا چند شریک بخواهند شراکت را برهم بزنند، باید اقدامات قانونی را انجام بدهند.

 

دعواى افراز ملک چیست؟

 

 

 

از دیگر دعاوی ثبتی امالک افراز ملک است و زمانی مطرح میشود که یک ملک دارای چند مالک باشد. برای مثال اگر دو یا چند نفر در یک مال مشاع شریک باشند و بخواهند سهم خود را مشخص کنند، باید درخواست افراز بدهند. این دعوا زمانی مطرح میشود که یک شریک درخواست افراز داشته باشد و شریک دیگر به این امر راضی نباشد.

 

تفکیک چیست ؟

 

 

 

موردی که در کنار افراز مطرح میشود، تفکیک است. در دعواى افراز، ملک بین شرکا مشاع است. در دعاوی تفکیک ممکن است ملک مشاع باشد یا نباشد. درواقع کسی که درخواست افراز میدهد، میخواهد سهم خود را از یک ملک مشخص کند. بعد از افراز دیگر شریک وجود ندارد و

 

ملک نیز مشاع نیست. در تفکیک ممکن است اصال شریکی وجود نداشته باشد بلکه یک شخص

 

درخواست تفکیک ملک خود را به قطعات کوچکتر بدهد.

 

 

اصلاح سند چیست؟

 

 

دعاوی که بعد از ثبت ملک در دفتر امالک و صدور سند مالکیت حادث می گردد مانند دعاوی مربوط به ابطال سند، دعوای اعتراض افرازی، دعاوی مربوط به اسناد مالکیت معارض و … عموما محتوای این امر در خصوص اسناد معارض میباشد که وظیفه ی تشخیص معارض بودن یا نبودن سندی بر عهده ی هیئت نظارت بوده و تازمانی که رای قطعی صادر نکند قاضی قادر به دخالت نخواهد بود.

 

دعاوی اسناد رسمی لازم الجرا

 

 

این دعاوی مربوط به مواردی است که در جریان اجرای اسناد رسمی الزم االجرا ممکن است اتفاق بیفتد. این حالت ممکن است ناظر به دستور اجرا سند رسمی باشد و یا اینکه شکایت به دلیل جعلی بودن یک سند رسمی اتفاق بیفتد که توسط دادگستری قابل پیگیری است.

 

از دیگر مسائل ثبتی که جزو رایج ترین موضوعات می باشد، مسائل مربوط به ازدواج و طالق و امور مربوط به اداره ثبت احوال منطقه میباشد. این مورد را نیز وکیل ثبتی می تواند پیگیری کند. همچنین از دیگر وظایف یک وکیل ثبتی ، انجام کارهای مربوط به ثبت اختراع می باشد که انجام این وظیفه ملزم به اجازه موکل است.

جهت عضویت درصفحه اینستاگرام وکلای اوان روی تصویرکلیک کنید

پیج اینستاگرام

چرا به یک وکیل ثبتى نیاز داریم؟

 

 

دعاوى ثبتى از پیچیده ترین مشکالت حقوقى در ایران هستند و به صرف آشنایى با قانون ثبت نمیتوان در این زمینه موفق شد.بنابراین وجود یک وکیل امور ثبتى براى رسیدگى به مشکالت ثبتى ضرورى است.

 

وکیل ثبتی از ابتدا تا انتهای جریانات پرونده های مختلف در کنار موکلش است و شرایط مهم حقوقی را مطرح می کند.

 

وکیل ثبتى با انجام پرونده هاى متعدد در این حوزه؛ و کسب تجربه کارى و اجرایى میتواند در کمترین زمان با بهترین هزینه شما را در دعاوى ثبتى خود یارى کند.

 

مراجع رسیدگی به دعاوی ثبتی:

 

 

مراجع رسیدگی به دعاوی ثبتی به طور کلی از این قراراست: هیئت نظارت و شورای عالی ثبت و محاکم دادگستری.

 

رسیدگی به برخی از این اختالفات در صالحیت ذاتی محاکم دادگستری می باشد که در ماده ۶۱ و ۰۲ قانون ثبت تصریح گردیده است. دسته دیگر در صالحیت هیات نظارت و شورای عالی ثبت می باشد که در ماده ۵۲ قانون ثبت به آن اشاره شده است.

 

هیأت نظارت: به موجب ماده ۶ قانون ثبت اسناد، برای رسیدگی به اشتباهات و اختالفات مربوط به امور ثبت اسناد و امالک کشور در حوزه قضایی استان، در مقر هر دادگاه هیئتی به نام هیئت نظارت متشکل از رییس اداره ثبت استان و دو نفر از قضات دادگستری استان به انتخاب وزیر کشور تشکیل میشود.

 

 

شورای عالی ثبت: از دیگر مراجع اداری رسیدگی به اشتباهات و اختالفات ثبتی، شورای عالی ثبت می باشد. مطابق با ماده ۵۲ شورای عالی ثبت فقط مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیأت نظارت است که دارای دو شعبه امالک و اسناد است به صورت کلی رسیدگی هیأت نظارت واجد جنبه ترافعی نمی باشد و در رفع اشتباه و رفع اشکال و تشخیص صحت و سقم اقدامات خالصه می شود.

 

باتوجه به گستردگی و پیچیدگی امور ثبتی اگر شخصی به تنهایی اقدام به پیش بردن پرونده ی خود کند قطعاً مدت زمان بسیار زیادی طول میکشد تا شخص به نتیجه برسد.

در چنین مواردی معموالً افراد از شخص باتجربه ای مثل وکیلی متخصص در زمینه ثبتی کمک میگیرند.این کار موجب درست پیش رفتن پرونده میشود چرا که موارد ثبتی به شدت حساس میباشد. در صورت نداشتن آگاهی و اطالعات کافی ممکن است موجب شود که حقی ضایع گردد یا کالهبرداری در زمینه ی ثبت اسناد و… صورت گیرد.

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*