دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/cucumber-price-delay

هنگامی که ملکی توسط شخصی خریداری می شود باید ترتیباتی برای پرداخت ثمن ملک در قرارداد پیش بینی شود. اگر هنگام معامله برای پرداخت ثمن مدتی مشخص نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه فروشنده ملک را تحویل مشتری دهد و نه مشتری تمام ثمن معامله را به فروشنده بدهد ، فروشنده می تواند قرارداد را به استناد خیار تاخیر ثمن فسخ کند و طی اظهارنامه ای به طرف مقابل اعلام کند و در دادخواست تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تاخیر ثمن را بخواهد.

طرفین قرارداد

فروشنده ای که ملک خود را فروخته اما هنوز آن را تحویل خریدار نداده است ، خواهان است و باید دعوی را به طرفیت خریدار مطرح کند.

مرجع صالح برای رسیدگی

دعاوی مربوط به اموال غیر منقول در دادگاهی رسیدگی می شوند که ملک در حوزه ی آن دادگاه واقع شده است. 

نحوه ی اجرای رای

خیار تاخیر ثمن با اراده ی فروشنده و اعلام آن به خریدار محقق می شود و دادگاه تنها آن را تایید می کند و بر آن صحه می گذارد. بر این اساس تایید فسخ از زمان اجرای خیار توسط فروشنده اثرمی گذارد. در این گونه موارد دادنامه ای که صادر می شود جنبه ی اعلامی دارد و فقط خبر از فسخ می دهد. بنابراین اجراییه صادر نمی شود. # خیار تاخیر ثمن

مشاوره

نکات کلیدی مرتبط با دعوی

۱-اگر با گذشتن سه روز از تاریخ بیع ، خیار تاخیر ثمن برای فروشنده به وجود آید ولی فروشنده از آن استفاده نکند و خریدار ثمن را پرداخت کند ، فروشنده دیگر حق فسخ قرارداد را ندارد.

۲- اگر مشتری برای پرداخت ثمن ضامن معرفی کند یا آن را به دیگری حواله دهد ، اگر فروشنده ضامن یا حواله را قبول کند خیار تاخیر ثمن از بین می رود.

۳- اگر ثمنی که به فروشنده تحویل داده می شود معیوب باشد و کامل در اختیار او قرار بگیرد ، خیار تاخیر ثمن به علت قبض ساقط است ، اما می توان به علت خیار عیب قرارداد را فسخ کرد.

۴- در حقوق ایران اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای فروشنده حق فسخ ایجاد نمی کند و فروشنده باید طبق قاعده ی عمومی ،  الزام و اجبار خریدار را به تسلیم ثمن خواستار شود. # خیار تاخیر ثمن

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
مستندات قانونی
ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی

هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله میشود. # خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن

رویه و نظرات قضایی
رای شماره ی ۳۲۷ – مورخ ۱۱/۷/۷۲ شعبه ی ۲۱ دیوان عالی کشور

با توجه به اظهارات و اقرار صریح خواهان معامله; انجام و عمارت نیز تحویل خوانده داده شد; و قرار بر این بود هر وقت قیمت معامله را کلا پرداخت کند; مادرم هم اتاق را تخلیه کند … و نیز با توجه به این که اعقود تبعه للقصود و عدم صحت استناد به ماده ی ۳۹۵ قانون مدنی در این مورد با عنایت به قید مذکور در این ماده به این شرح … بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ … و قیود مندرج در ماده ی ۴۰۲ همین قانون از جمله عدم تسلیم مبیع به مشتری ، دادنامه ی تجدید نظر خواسته که به استناد مادتین ۳۹۴ و ۳۹۵ قانون مدنی حکم بر فسخ معامله و خلع ید از مبیع صادر شده و نقض می شود. # خیار تاخیر ثمن

رای شماره ی ۱۷۳۰ مورخ ۷/۱۲/۹۱ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

فسخ قرارداد باید نخست اعمال و به طریقه ی اطمینان آوری به طرف مقابل اعلام و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود.

خیار تاخیر ثمن

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
رای شماره ی ۱۱۴۶ مورخ ۲۸/۹/۹۱ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

اعمال خیار فسخ قرارداد; و انشای آن در حیطه ی اختیار صاحب خیار بوده است; و پس از انشای فسخ می بایست; جهت تایید فسخ و اثبات مطابقت آن با مقررات قانونی; دعوی تایید فسخ از طرف فاسخ طرح شود; لیکن در دعوی مطروحه دلیل اثباتی بر اعمال خیار فسخ; از ناحیه ی خواهان اقامه نشده; به علاوه فسخ قرارداد از دادگاه درخواست شده است; حال آن که در صورت اثبات فسخ قرارداد; از طریق خواهان تایید آن باید از دادگاه درخواست شود. # خیار تاخیر ثمن

    سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

    × واتساپ