دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل گمرکی

وکیل امور گمرکی

وکیل گمرکی؛ ۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

نقش وکیل گمرکی با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات گمرکی، قوانین صادرات و واردات کالا و قوانین بازرگانی و تجاری در مراجع حل اختلاف در سازمان  گمرک و مراجع قضایی مهم و ضروری است و در روند رسیدگی به پرونده و اخذ نتیجه مطلوب برای افراد موثر است.

جهت مشاوره و یا اعطای وکالت کلیک کنید
مشاوره حضوری و تلفنی
در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • سازمان گمرک
 • وظایف سازمان گمرک
 • دعاوی گمرکی
 • دعوای تخلفات گمرکی
 • دعاوی مغایرت در اظهارنامه و کالا
 • دعوای گمرکی در ترانزیت داخلی و خارجی و کابوتاژ
 • دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی
 • دعوای گمرکی در کابوتاژ
 • دعاوی گمرکی خروج، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه
 • دعوای اسناد گمرکی
 • مرجع صالح رسیدگی به دعاوی گمرکی
سازمان امور گمرکی

گمرک سازمان دولتی است که مجری کلیه قانون های گمرکی و وصول حقوق و عوارض و همچنین مجری و مسئول تمام قوانین و مقرراتی است که برای واردات و صادرات کالا و همچنین انبارکردن و هرگونه جابجایی آن باید صورت گیرد.

گمرک در جمهوری اسلامی ایران مسئولیت اجرای تمام مقررات، وصول تمامی وجوه گمرکی است. همچنین گمرک مسئول اجرای سایر مقررات و قوانین مربوط به کالاهای ورودی، خروجی و جابجایی یا انبار کردن کالاست.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید
اینستاگرام کروه وکلای حقوقی اوان

وظایف گمرک

 • زمینه واردات کالا و صادرات کالا نظارت می کند تا الزامات قانونی توسط وارد کننده و صادر کننده انجام شود.
 • واردات و صادرات نظارت می کند تا محدودیت ها و ممنوعیت های لازم رعایت شده باشد.
 • در صورت تطبیق مشخصات کالا، تخفیفات و معافیت های لازم را به وارد یا صادرکننده، اعمال می کند.
 • زمینه صادرات و واردات کالا نظارت می کند کلیه حقوق و عوارضی که تعیین شده به درستی دریافت شود.

دعاوی گمرکی

 وکیل امور گمرکی مهمترین دعاوی حوزه امور گمرکی را به شرح ذیل مطرح می نماید.

دعاوی تخلفات گمرکی
 • دعاوی گمرکی در مغایرت در اظهارنامه و کالا
 • دعوای گمرکی در ترانزیت خارجی و کابوتاژ ( کران بری )
 • دعاوی گمرکی خروج، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه
 • دعوای اسناد گمرکی

دعاوی مغایرت در اظهارنامه و کالا

 • هر نوع مغایرت که ما به التفاوت آن بیش از ۵۰ درصد حقوق ورودی باشد.
 • هرگونه مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالا ورودی که موجب زیان مالی شود.
 • اظهار خلاف واقع در کالای مجاز که متضمن زیان مالی دولت نباشد.
 • بیان و اظهار خلاف واقع در کارهای مجاز ممنوع ورود که متضمن زیان مالی دولت نباشد.
 • اظهار کالای ممنوع الورود و ممنوع الصدور تحت عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط با نام دیگر.
 • بیان و اظهار کالای مجاز و مجاز مشروط به عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط دیگر با نام دیگر و با اسناد خلاف واقع که جمع حقوق ورودی آن کمتر است.
 • تعویض یا جایگزین کردن کالای ممنوع الصدور یا مشروط با ارزش کمتر با کالای صادراتی دارای پروانه.
 • وجود کالای اضافی غیر هم نام همراه کالای اظهار شده که در اسناد گمرکی ذکری از آن نشده است.
 • کشف وجوهی کمتر از میزان مقرر در اظهارنامه با تودیع کالای صادراتی.
 • مغایرت نوع و میزان کالا زمانی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری بر اساس اسناد، تنظیم و تسلیم شده باشد.
 • مغایرت بیش از ۱۰ درصد کمتر یا بیشتر ارزش غیر واقعی در صادرات جهت استفاده از تسهیلات و مزایا.
 • اضافه تخلیه که ظرف ۳ ماه، اسناد مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ارائه نشود.
 • کسر تخلیه که ظرف ۳ ماه، اسناد مورد قبول گمرک از طرف شرکت حمل ارائه نشود.

وکیل امور گمرکی

دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی و خارجی و کابوتاژ

کالای اضافی:

 • هم نوع مازاد بر ۵ درصد در ترانزیت خارجی
 • غیر هم نوع در بین راه در ترانزیت خارجی
 • در بین راه در ترانزیت خارجی
 • کالای مغایر در بین راه در ترانزیت خارجی
 • کسری کالا در بین راه در ترانزیت خارجی
 • شکستن عمدی مهر و موم و دخل و تصرف در کالای ترانزیت خارجی
 • عدم خروج عمدی کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه گمرکی
 • تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن قسمتی از آن

دعاوی گمرکی در ترانزیت داخلی

 • کالای اضافی هم نوع مازاد بر ۵ درصد در ترانزیت داخلی
 • کالای اضافی غیر هم نوع در ترانزیت داخلی
 • عدم تحویل کلی یا جزئی کالای ترانزیت داخلی در مهلت مقرر به گمرک مقصد
 • کسری کالا با دخل و تصرف در مهر و موم و پلمپ در ترانزیت داخلی
 • عدم تحویل کالای ترانزیت داخلی مشخصی ظرف مهلت مقرر با سوءنیت
 • کشف مغایرت در مقصد کالای ترانزیت داخلی

دعاوی گمرکی در کابوتاژ

عدم ورود کالای:

 • مجاز در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن
 • ممنوع الصدور یا مجاز مشروط در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن بدون سوءنیت
 • عدم ورود کالای ممنوع الصدور یا مجاز مشروط در کابوتاژ تا سه ماه بعد از انقضای آن با سوءنیت
 • تحویل کالای کابوتاژ تا زمانی قاچاق اعلام نشده یا وجه تضمین یا تعهد وصول نشده است
 • عدم ورود به موقع وسایل نقلیه و کالایی که صدور قطعی آن ممنوع است یا مشروط است به عنوان خروج موقت و کابوتاژ
جهت عضویت در کانال تلگرام حقوقی کلیک کنید
تلگرام حقوقی
دعاوی گمرکی خروج، ورود و تحویل کالا یا وسیله نقلیه
 • خروج کالا از انبار اختصاصی صاحب کالا بدون انجام تشریفات گمرکی
 • عدم بازگشت کالاهایی که صدور قطعی آن ها ممنوع یا مجاز مشروط باشد
 • و عدم خروج وسیله نقلیه خارجی در مهلت با سوءنیت
 • عدم خروج کالای ممنوع الورود با اظهارنامه صحیح
 • تأخیر در خروج وسایل نقلیه دارای مجوز بین المللی ورود
 • تأخیر در خروج وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور
 • عدم خروج وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور
 • تأخیر در تحویل به گمرک وسایل نقلیه و کالاهای ترانزیت، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی از کشور
 • خروج کالا از اماکن گمرکی بدون اظهار یا بدون پرداخت یا تأمین حقوق ورودی، در حین خروج یا بعد از خروج
 • هرگونه ورود و خروج وسیله نقلیه خالی بدون انجام تشریفات از مسیر غیر مجاز
 • هرگونه ورود و خروج وسیله نقلیه حامل کالا بدون انجام تشریفات از مسیر غیر مجاز
 • عدم اطلاع زمان ورود و متروکه شدن کالا توسط شرکت حمل و نقل به صاحب کالا ظرف ۵ روز از تحویل کالا
 • توقف وسایل نقلیه در مسیر های غیر مجاز
 • کالایی که از مسیر غیرمجاز یا بدون تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شود یا خارج شود
 • کالایی که از مسیر غیر مجاز یا بدون تشریفات گمرکی وارد کشور شود داخل کشور کشف شود
 • ارائه اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج یا تحویل وسایل نقلیه و کالای ورود موقت

 دعاوی اسناد گمرکی (وکیل گمرکی)

 • استرداد حقوق ورودی بر اساس اسناد غیر واقعی
 • استرداد حقوق ورودی من غیر حق با تقلب و تزویر
 • کشف تقلب در استرداد و وجوه از گمرک تا ۳ سال پس از صدور سند ترخیص
 • کشف زیان های دولت با ارائه اسناد خلاف واقع تا ۳ سال پس از صدور سند ترخیص
 • جعل اسناد شبه گمرکی و مجوزات و استفاده از آن
 • جعل اسناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان
 • خرید و فروش استفاده مکرر اسناد اصیل گمرکی که قبلاً در ترخیص استفاده شده است
 • اظهار کالا با اسناد و مجوزهای جعلی
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com/customs-lawyer

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی گمرکی

رسیدگی به اختلافات گمرکی در تشخیص تعرفه، ارزش کالا که بین گمرک و مؤدی به وجود می آید در صلاحیت مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی است که به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و کمیسیون تجدیدنظر اختلافات گمرکی دسته بندی می شود.

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی از چهار نفر عضو اصلی از کارمندان گمرک ایران،دو نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت صنعت، معدن، تجارت، یک نفر عضو اصلی از کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی، یک نفر عضو اصلی بعنوان نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یک نفر عضو اصلی بعنوان نماینده اتاق تعاون، از میان افراد آگاه به امور گمرکی از سوی دستگاههای یادشده برگزیده می شود.

رای کمیسیون یادشده لازم الاجرا است مگر در مواردی که مبلغ مابه التفاوت بین نظر گمرک و مؤدی و یا ارزش گمرکی کالا، بیش از پنجاه میلیون ریال باشد که در این صورت مؤدی می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، درخواست ارجاع امر به کمیسیون تجدیدنظر را کند.

وکیل گمرکی

کمیسیون تجدیدنظر

آرایی که کمیسیون تجدیدنظرصادر میکند قطعی و لازم الاجرا است و تنها تا مدت سی روز از تاریخ ابلاغ رای از نظر شکلی قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.

وکیل امور گمرکی اوان

با توجه به اهمیت دعاوی گمرکی، دپارتمان تخصصی امور گمرکی در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است. دپارتمان امور گمرکی اوان متشکل از وکلای متخصص در امور گمرکی  و کارشناسان رسمی دادگستری در امور گمرکی، اقدام به ارائه مشاوره تخصصی در زمینه اختلافات گمرکی، قبول داوری در پرونده‌های گمرکی، حل اختلاف در موضوعات گمرکی و ارائه مشاوره حقوقی درباره نحوه ترخیص کالا، مراحل آغاز صادرات و واردات کالا بر اساس قوانین داخلی و بین‌المللی نموده است.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در امور گمرکی، واردات و صادرات کالا  از گمرک را با وکیل گمرکی اوان  تلفنی یا در واتساپ مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشد.

هیات تحریریه گروه حقوقی اوان

وکیل گمرکی

https://t.me/asaklaw 
  تلگرام گروه حقوقی آساک

 https://www.instagram.com/asaklaw
  اینستاگرام

مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

آدرس: 
خیابان شریعتی، بالاتر از باغ سفارت انگلیس، قبل از پل صدر، روبرو پمپ بنزین الهیه، ساختمان سفیران، طبقه ۲

سئوالات حقوقی خود را اینجا از ما بپرسید.

کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگو خواهند بود.

 

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*