دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

وکیل متخصص تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات

وکیل تع-زیرات، وکیل تعزیرات تهران،۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

لینک مقاله وکیل تعزیرات را به اشتراک بگذارید:

https://oonelaw.com/lawyer-of-punishment

استفاده از وکیل تعزیرات حکومتی در پرونده های تعزیراتی با توجه به پیچیدگی قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی امری ضروری است. عدم آگاهی افراد از قوانین ومقررات و تبصره ها و الحاقیه های تعزیرات باعث می شود که در دعاوی تعزیرات دچار مشکل شوند. دعاوی تعزیرات دارای پیچیدگی های خاصی است که تمامی وکلا قادر به انجام آن نمی باشند. زیرا وکالت دعاوی تعزیرات مستلزم داشتن تجربه و دانش حقوقی در این زمینه می باشد.

وکیل دعاوی تعزیرات می بایست به تمامی قوانین و مقرات تعزیرات و قوانین خاص آن و قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اشراف و تسلط کامل داشته باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • تخلفات در قانون تعزیرات حکومتی
 • مهمترین تخلفات در قانون تعزیرات
 • گران‏ فروشی
 • تعزیرات گران‏ فروشی
 • کم‏ فروشی و تقلب
 • احتکار
 • تعزیرات احتکار
 • مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات
 • آرای شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات
 • اشخاص دارای حق تجدید نظرخواهی به آرای تعزیرات
 • مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای بدوی تعزیرات
 • مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تعزیرات با عنوان جرم
 • نحوه صدور رای در شعب بدوی تعزیرات
 • چگونگی و نحوه رسیدگی به تخلفات شرکا در تعزیرات
 • اقدامات محکوم علیه بعد از قطعیت رای بدوی تعزیرات
 • اجرای حکم آرای تعزیرات حکومتی
 • تعزیرات در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
 • وکیل تعزیرات گروه حقوقی اوان

مشاوره

تخلفات در قانون تعزیرات حکومتی

تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. در قانون تعزیرات حکومتی، تخلفاتی نظیر گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادر نکردن فاکتور، اجرا نکردن ضوابط قیمت گذاری، اجرا نکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری، فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی، پیش بینی و مجازات هایی برای آن در نظر گرفته شده است.

مهمترین تخلفات در قانون تعزیرات

گران‏فروشی

گران‌فروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ ‏های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‏ طور علی‏ الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‏ گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار شود.

تعزیرات گران‏فروشی

گران ‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال در مرتبه اول موجب جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران ‏فروشی می شود و پروانه واحد نیز مُهر تخلف اوّل می‏ خورد.

مرتبه دوم موجب جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان ‏گران ‏فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه می‏ شود و پروانه واحد نیز مُهر تخلّف دوّم می ‏خورد.

مرتبه سوّم علاوه بر اخذ جریمه موجب تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‏ عنوان گران‏فروش است و در مرتبه چهارم موجب تعطیل و لغو پروانه واحد می شود. برای گران ‏فروشی از مبلغ بیشتر از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال و نیز از مبلغ دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال و نیز گران ‏فروشی بیشتر از مبلغ یک میلیون ریال جریمه ‏های تعزیری مختلفی مقرر شده است.

جهت عضویت درکانال تلگرام حقوقی کلیک کنید

تلگرام حقوقی

کم‏فروشی و تقلب

کم‏ فروشی و تقلب عبارت است از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران ‏فروشی می ‏باشد.

وکیل تعزیرات حکومتی

احتکار

عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‏فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزیرات احتکار

در مرتبه اول موجب الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا، مرتبه دوم موجب فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صد در صد ارزش کالا، در مرتبه سوّم موجب فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‏ عنوان محتکر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، موجب لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‏ های گروهی به ‏عنوان محتکر می باشد.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز

یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی آن به سازمان تعزیرات حکومتی محول شده است، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی آن عمل می شود.

تبصره ۲ ماده ۴ این قانون می گوید در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت یک ماه، سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/ ۷/ ۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضایی یا سازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازات های مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید.

بنابراین رسیدگی به تخلفات مربوط به قاچاق کالا و ارز; در درجه اول بر عهده محاکم و مراجع قضایی است; و تنها در مناطقی که مراجع قضایی برای رسیدگی به این پرونده ها وجود ندارد; تا زمان ایجاد تشکیلات قضایی سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قوانین مربوط مجاز به رسیدگی به آنهاست.

سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از مراجع شبه قضایی، براساس قوانین و مقررات متعدد، در کنار مراجع قضایی صلاحیت رسیدگی به پرونده های حوزه قاچاق کالا و ارز را دارا می باشد.

نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات

وکیل تعزیرات در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات در تعزیرات برطبق ماده ماده ۱۸ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داده است که شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد ذیل شروع به رسیدگی می کند:

 • گزارش مأمورین سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات‌.
 • گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی و دولتی و انتظامی‌.
 • شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی‌.
 • اعلام اطلاعات‌، اخبار، گزارش های مردمی و اشخاص‌.

همزمان با شروع رسیدگی در شعب بدوی یک نسخه از گزارشات مامورین سازمان بازرسی و اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان‌ نظارت و بازرسی ارجاع می شود. سازمان نظارت و بازرسی حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نظرات کارشناسی خود راجهت ملاحظه در صدور رأی به شعبه مربوطه تسلیم می کند.

مدیران کل استان ها و رؤسای ادارات شهرستان ها می‌توانند; تعدادی از شعب را به صورت ‌سیار اختصاص دهند; در صورت لزوم در معیت این شعب بازرسان و مأمورین سازمان بازرسی ونظارت انجام وظیفه خواهند نمود. همچنین افراد واجد شرایط مذکور در ماده ۱۰ این آیین‌نامه با ابلاغ از سوی مسئولین سازمانهای تعزیرات حکومتی‌ و نظارت و بازرسی می‌توانند; مسئولیت هر دو سازمان را به صورت سیار انجام دهند.

آرای شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات

وکیل تعزیرات در مورد آرای شعب بدوی و تجدید نظر تعزیرات توضیح داده است که براساس ماده ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، آرای شعب بدوی و تجدیدنظر باید مستند به مواد قانون و مقررات مربوطه باشد و مواد استنادی ذکر گردد.

مقدمه آرا نیز باید حاوی گزارش کار و شرح تفصیلی تخلفات باشد. هیچ یک از اعضای شعب رسیدگی را نمی‌توان در رابطه با آرای صادره از سوی آنان تحت‌ تعقیب قضایی قرارداد مگر در صورت اثبات غرض مجرمانه; آرای شعب بدوی در مواردی که مجازات پیش‌بینی شده در قانون برای هر بار تا یک میلیون ریال جریمه باشد; قطعی و از ناحیه محکوم علیه نسبت به مازاد آن قابل تجدید نظرخواهی است.

جهت عضویت در اینستاگرام اوان کلیک کنید

اینستاگرام کروه وکلای حقوقی اوان


هرگاه محکوم‌علیه و یا رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت آرای ‌قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند می‌توانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای‌ رسیدگی مجدد نمایند. چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد و یا رأساً رأی را غیر قانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل می‌گردد ارجاع خواهد داد. رأی این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع‌
اجرای حکم تجدیدنظر خواسته نخواهد بود.

اشخاص دارای حق تجدید نظرخواهی به آرای تعزیرات

وکیل متخصص تعزیرات حکومتی در خصوص اشخاصی که دارای حق تجدید نظرخواهی به آرای تعزیرات هستند را براساس ماده ۲۳ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان کرده است:

 • شاکی خصوصی پرونده درصورت برائت متهم‌.
 • اعضای کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات در استان و شهرستان مربوطه‌.
 • رؤسای سازمان های تعزیرات حکومتی و بازرسی و نظارت‌.
مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای بدوی تعزیرات

وکیل تعزیرات در خصوص مهلت تجدیدنظرخواهی به آرای بدوی تعزیرات برطبق ماده ۲۴ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان می کند; که مهلت تجدیدنظرخواهی برای محکوم‌علیه و شاکی ده روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به سایر اشخاص تا سه ماه بعد از تاریخ صدور حکم می باشد.

همچنین برطبق ماده ۲۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی; تجدیدنظر در صورتی که آرای شعب بدوی را کمتر از مجازات مقرر قانونی بدانند می‌توانند آن را تشدید کند.

مرجع صالح رسیدگی به تخلفات تعزیرات با عنوان جرم

وکیل تعزیرات در مورد تخلفات تعزیراتی که عنوان جرم را دارا هستند، براساس ماده ۲۶ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داده است که در صورتی که تخلف اشخاص عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین کیفری را نیز داشته باشد، شعب تعزیرات حکومتی مکلفند به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر کند و مراتب را برای ‌رسیدگی به آن جرم به دادگاه صالح اعلام کند. هرگونه تصمیم مراجع قضایی مانع اجرای ‌مجازات های تعزیرات حکومتی نمی باشد.

نحوه صدور رای در شعب بدوی تعزیرات

برطبق ماده ۲۷ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی و صدور رأی در شعب بدوی پس از استماع دفاعیات متهم صورت‌ می گیرد. دفاع ممکن ‌است ضمن حضور در جلسه رسیدگی بوده و یا طی ارسال لایحه دفاعیه‌ صورت گیرد.

وکیل امور تعزیرات بیان می کند; در صورتی که متهم بعد از اخطار از ناحیه شعبه رسیدگی کننده ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ ‌اخطاریه در وقت مقرر حضور نیابد; یا لایحه‌ای ارسال ندارد، غیاباً درباره وی رسیدگی می شود.

نحوه رسیدگی به تخلفات شرکا در تعزیرات

به تخلفات شرکاء و معاونین در شعبه‌ای رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی بهپرونده متخلف اصلی را دارد. به تخلفات متعدد متخلف توأماً و یکجا رسیدگی شده؛

در صورتی که در چند حوزه مرتکب ‌تخلف شود; در حوزه‌ای رسیدگی می‌شود که تخلف اشد در آن حوزه انجام شده است‌.

چنانچه  ‌تخلفات از یک درجه باشد در محل اقامت متخلف یا محل اشتغال وی به پرونده رسیدگی می شود. در صورتی که یک نفر مرتکب چند تخلف گردد به مجازات همه آنها محکوم خواهد گردید.

اقدامات محکوم علیه بعد از قطعیت رای بدوی تعزیرات

وکیل متخصص تعزیرات در مورد اقدامات محکوم علیه بعد از قطعی شدن رای بدوی تعزیرات برطبق ماده ۳۲ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی توضیح داده است که محکوم‌علیه موظف است پس از قطعیت رأی و ابلاغ به وی حداکثر تا ده روز از تاریخ ‌ابلاغ نسبت به پرداخت جریمه متعلقه و اجرای رأی اقدام نماید، در غیر این صورت جریمه از محل ‌فروش اموال وی به نرخ رسمی اعلام شده غیر از مستثنیات دین‌ وصول می شود.

محل کسب یا فعالیت مستنکف از پرداخت جریمه تا وصول آن به رأی شعبه ‌رسیدگی‌کننده تعطیل و در موارد لزوم مستنکف بازداشت خواهد شد. کلیه جرایم به حساب خاصی که به همین منظور نزد خزانه‌داری کل افتتاح می‌شود واریزمی شود.

اجرای حکم آرای تعزیرات حکومتی

وکیل تعزیرات در مورد نحوه اجرای حکم آرای تعزیرات حکومتی برطبق ماده ۳۵ آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی بیان می کند که کلیه سازمان های دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و سازمان زندان ها، نیروی انتظامی‌، واحدهای ابلاغ و اجرای دادگستری‌ و بانکها موظف به همکاری بوده و همانند آرای قطعی محاکم‌ عمومی و انقلاب موجبات اجرای آرای شعب تعزیرات حکومتی را فراهم می کند.

تعزیرات در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ در مورد تجدیدنظرخواهی دادستان از آرای تعزیرات حکومتی

نظر به اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال ۱۳۹۲ دادستان از آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت باشد حق تجدیدنظرخواهی دارد و تقیید آن به تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه انقلاب علاوه بر اینکه با اطلاق کلمه آراء در تبصره مذکور منافات دارد با توجه به اینکه این حق طبق بند پ ماده۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان داده شده، موافق مقصود قانونگذار نیست.

وکیل تعزیرات

رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲

در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات

با توجه به مسئولیت رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز و وصف قضایی موضوع و با توجه به صراحت مواد ۴۹ و ۶۰ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۹۲ بر اشتغال دارندگان پایه‌های قضایی در شعب مرقوم و انحصار صلاحیت دادسرا و محاکم کیفری مستقر در مرکز استان‌ در رسیدگی به موارد مذکور در ماده ۷۴ این قانون و با توجه به ادبیات اداری و شرایط مقرر برای اعضای شعب ویژه رسیدگی‌ کننده به قاچاق کالا و ارز و دلالت مرکز یعنی مرکز کشور رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز مرتکب می‌شوند در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های تهران می باشد.

وکیل تعزیرات گروه حقوقی اوان

با توجه به اهمیت دعاوی تعزیرات و پیچیدگی قوانین ومقررات تعزیرات حکومتی; دپارتمان تعزیرات حکومتی در گروه حقوقی اوان تشکیل شده است که با به کارگیری وکلای متخصص تعزیرات به صورت تخصصی و ویژه به دعاوی مطرح شده در تعزیرات رسیدگی می کند.

بهتر است قبل از هر اقدام درخصوص دعاوی مطرح شده در تعزیرات از مشاوره و وکالت وکیل متخصص تعزیرات بهره مند شوید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در زمینه تعزیرات، قاچاق کالا وارز، گرانفروشی، احتکار، تقلب و… را با وکیل تعزیرات تهران، وکیل تعزیرات مشهد، وکیل تعزیرات قم، وکیل تعزیرات کرج، وکیل تعزیرات اهواز، وکیل تعزیرات بندرعباس، وکیل تعزیرات تبریز، وکیل تعزیرات شیراز، وکیل تعزیرات اصفهان مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید

Comments (2)

 • پاسخ علیرضا کریمی - 1400/05/24

  باسلام واحترام آیا به رای قطعی شده تعزیرات در نقض رای بدوی میتوان به دیوان عدالت شکایت کرد؟

  • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/05/24

   با سلام به غیر از قاچاق کالا و ارز و مشروبات الکلی، قابل اعتراض در دیوان عدالت است.

سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*