دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دعوای اثبات زوجیت

اثبات زوجیت
لینک مقاله اثبات زوجیت را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/proof-of-marriage

اثبات زوجیت و دعاوی قابل طرح در این زمینه یکی از دعاوی حقوقی است که توسط یکی از زوجین بر علیه دیگری مطرح می شود که در دادگاه خانواده باید نسبت به آن رسیدگی شود. قانون زمانی عقد نکاح را به رسمیت می شناسد و رابطه همسری را بین یک زن و مرد برقرار می داند که نکاح آنها مطابق حکم مندرج در ماده  ۹۹۳ قانون مدنی در دفاتر ثبت احوال به ثبت برسد.

عدم ثبت ازدواج علاوه بر مسئولیت حقوقی و کیفری که برای زوج در پی دارد می تواند این پیامد را به همراه داشته باشد که به راحتی مورد انکار توسط هر کدام از زن و شوهر قرار بگیرد. در این صورت طرف دیگر باید وجود رابطه زوجیت را به اثبات برسانند که به اصطلاح اثبات زوجیت گفته می شود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • اختلاف در مورد رابطه زوجیت
 • تعریف اثبات زوجیت
 • دعوای اثبات زوجیت
 • دلایل اثبات رابطه زوجیت
 • اثبات زوجیت و شروط توافقی
 • مدارک لازم جهت اثبات زوجیت توسط طرفین عقد نکاح
 • مرجع صالح رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت
 • انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن
 • دادخواست اثبات زوجیت
 • وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی اوان

مشاوره

اختلاف در مورد رابطه زوجیت

صرف اثبات عقد به تنهایی کافی نیست بلکه باید شهود بر شروط نیز گواهی دهند، چراکه این امکان وجود دارد که شرطی به دلیل اینکه خلاف مقتضای ذات عقد باشد موجب ابطال عقد شود. فقهای شیعه و حنفی معتقدند که شهادت شهود نسبت به اصل وقوع ازدواج کفایت می‌کند و نیاز به ذکر شروط و تفاصیل عقد نیست. امروزه در محاکم نیز نظر فقهای شیعه مبنای رویه دادگاه‌ها قرار گرفته است.

زمانیکه وجود رابطه زوجیت مورد اختلاف قرار گرفته است ابتدا به سراغ اثبات اصل عقد می‌روند و در صورت اثبات اصل عقد برای اثبات شروط مطالبه دلیل می‌کنند. شرط از ارکان صحت عقد نمی‌باشد و همچنین در صورت تردید در وجود یا عدم وجود شرط با تمسک به اصل عدم از مدعی وجود شرط مطالبه دلیل میشود.

 تعریف اثبات زوجیت

زن یا مردی که مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به کمک دلایل محکم به اثبات برسانند. برطبق اصول قانونی هر کسی مدعی حقی بر دیگری می باشد، ملزم است که آن را ثابت نماید. در این راستا ماده ١٢۵٧ قانون مدنی بیان نموده است، هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده وی است.به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، استدلال میشود که دعوای اثبات زوجیت نیز از همین قاعده پیروی می نماید و زن یا مردی که مدعی اثبات زوجیت است، باید با ارائه دلایل و مدارک کافی این امر را ثابت کند.

دعوای اثبات زوجیت

اثبات زوجیت، ازجمله دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است. در مواردی یکی از طرفین عقد ازدواج در ازدواج دائم یا ازدواج موقت، علی رغم وجود رابطه زوجیت و صحت تمامی شرایط تحقق عقد نکاح، منکر وجود هرگونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا منقطع میشود. در این صورت مطابق با قوانین موضوعه کسی که مدعی وجود رابطه زوجیت می باشد، باید آن را اثبات کند.

اثبات رابطه زوجیت ازجمله دعاوی است که در صورت عدم ثبت واقعه ی نکاح از سوی مرد و انکار یکی از طرفین رابطه زوجیت و یا فوت یکی از آنها توسط مدعی، مطابق با ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی در دادگاه های خانواده مطرح می‌شود. با توجه به اینکه عقود و قراردادها دارای آثاری هستند که با توجه به ماهیت آنها می‌تواند واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هردوی آنها باشد، لذا عقد نکاح همانند سایر عقود واجد آثاری است که به صورت حقوق و تکالیف زوجین تجلی میشود. ازجمله آثار انعقاد عقد نکاح و رابطه زوجیت و البته اثبات این رابطه، علاوه بر جنبه های مالی، وجود آثار غیر مالی آن نیز می‌باشد.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
دلایل اثبات رابطه زوجیت
 • اقرار
 • سند کتبی
 • شهادت شهود
 • سوگند
اقرار

اقرار مهمترین دلیل اثبات در حقوق محسوب شده است و در اثبات زوجیت نیز می تواند دلیل متقن و یا محکمترین دلیل به حساب آید. اگر اقرار با شرایط صحت آن که در قانون مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مذکور است واقع شود و حکم دادگاه مبتنی بر آن باشد چنین حکمی قابل تجدید نظر خواهی و یا فرجام خواهی هم نخواهد بود. برخی از فقها از حجیت مطلق اقرار چنین استنباط نموده اند که حتی متعاقب اقرار حکم دادگاه نیز لازم نیست. ولی در صورت تعارض و تنازع حکم دادگاه ضروری است.

سند کتبی

ممکن است زوجین در ابتدای رابطه زناشویی مبادرت به تنظیم سند کتبی نموده باشند که در قالب سند عادی یا سند رسمی بوده باشد.در صورتیکه سند رسمی برای زوجیت در قالب سند ازدواج تنظیم شده باشد. سند مزبور چنانچه مورد ادعای جعل قرار نگیرد، دلیل مهم برای اثبات رابطه زوجیت است. این دلیل بنا به اقتضائات جامعه امروزی مهمترین دلیل نیز شناخته می شود.

اثبات زوجیت

اگرچه الزام قانونی برای ثبت واقعه ازدواج برطبق ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی وجود دارد. شرط ثبت در دفتر خانه شرط ماهوی صحت ازدواج نیست و چنانچه ازدواجی به ثبت نرسد، در خارج از مجازات کیفری پیش بینی شده در ماده فوق اثری بر آن مترتب نیست و ازدواج به ثبت نرسیده صحیح است. در صورتیکه برای اثبات رابطه زوجیت سند عادی نیز تنظیم شده باشد و چنین سندی مورد ادعای انکار، تردید و یا جعل قرار نگیرد، می تواند رابطه زوجیت را به اثبات برساند. اقرار نامه کتبی در صورتیکه صحت انتساب آن به مقر مورد تکذیب قرار نگیرد می تواند اثبات کننده رابطه زوجیت باشد.

شهادت شهود

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا در فقه اسلام شهادت شهود است که عنوان ببینه شرعیه می باشد. در صورتیکه در زمان جریان عقد ازدواج شهود واجد شرایطی وجود داشته باشند و بتوانند در هنگام طرح دعوا به دادگاه بیایند و شهادت بدهند، رابطه زوجیت به این ترتیب نیز ثابت می شود. اگر دو مرد ادعای زوجیت زنی را بنمایند و هر کدام بر صحت ادعای خود شهودی را اقامه نمایند شود. بدیهی است البته با توجه به لزوم اثبات عدالت شهود چنانچه شهود یکی از طرفین بر عدالت و دیگری بر فسق شهادت دادند، شهادت بر فسق مقدم است و حکم به عدالت نمی‌شود.

سوگند

سوگند در بین ادله خاص اثباتی ضعیف ترین دلیل به شمار می‌رود. اگر سوگند به دو قسم سوگند مدعی و سوگند منکر تقسیم شود، موارد سوگند مدعی برای اثبات دعوای زوجیت بسیار می باشد، زیرا موارد قسامه و قسم استظهاری اساساً شامل این مورد نمی‌شود و قسم جزء بینه نیز با منع مفهوم مخالف ماده ۲۳۰ قانون آئین دادرسی مدنی جدید مواجه است.  البته انکار زوجیت با قسم ممکن است. زیرا برطبق ماده ۲۷۱  قانون آیین دادرسی مدنی جدید برای نکاح طلاق و رجوع سوگند شرعی را برای رد دعوای زوجیت قابل قبول میداند.

اثبات زوجیت و شروط توافقی

در صورتیکه دعوای اثبات نکاح همراه با شرایط خاص و توافقی باشد و خواهان ضمن ادعای زوجیت دلایلی ارائه کند که نشانگر توافق و رضایت آنان نسبت به میزان مهریه و شرط نصف دارایی باشد، دادگاه ضمن صدور حکم به اثبات نکاح نسبت به حقوق مالی و شرایط خاص توافقی ضمن عقد انشا حکم می کند. بنابراین حقوق متقابل زوجین و تکالیف آنها شامل همه موارد حق و تکلیف ناشی از قانون و شرایط ضمن عقد خواهد بود و نیازی به طرح دعاوی متعدد و مستقل نخواهد بود.

مدارک لازم جهت اثبات زوجیت توسط طرفین عقد نکاح

هر یک از زن و شوهر که مدعی وجود زوجیت است، ضمن ارائه دادخواست به دادگاه خانواده می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. مدارک لازم برای اقامه دعوای اثبات رابطه ی زوجیت شامل موارد ذیل می باشد.

 • سند نکاح
 • استماع شهادت شهود و مطلعین از این امر
 • درخواست کارشناس
 • در خواست تحقیقات محلی
 • درخواست استعلام از مراجع مربوطه
 • سایر دلایل و ظواهر و شواهد مانند معاشرت و سکونت در منزل مشترک و…
برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

مرجع صالح رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت

مطابق با قوانین و مقررات مربوط به حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت در صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده صالح قرار دارد. طبق تبصره یک و دو ماده یک قانون حمایت از خانواده، دادگاه خانواده به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است.

البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده هنوز تشکیل نشده است، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن محل، به دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند. در خصوص بخش هایی که در آنها دادگاه خانواده تشکیل نشده است; دادگاه بخش مستقر در آن محل با رعایت قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

اثبات زوجیت

انکار رابطه ی زوجیت و ضمانت اجرای آن

هرکس اعم از مرد یا زن، به هردلیلی در دادگاه وجود رابطه ی زوجیت را منکر شود و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس و واهی بوده است، منکر به حبس تعزیری درجه ۶ و یا  پرداخت جریمه نقدی درجه ۶ محکوم می‌شود. حتی این حکم را در مورد قائم مقام قانونی مانند ورثه وراث اشخاصی که با علم به وجود رابطه ی زوجیت، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند نیز انجام میشود.

با توجه به اینکه ممکن است اشخاصی برخلاف واقع به صورت کاملا بی اساس و واهی; مدعی وجود رابطه ی زوجیت با دیگری شوند نیز به مجازات مذکور محکوم می‌شوند. مجازات تعزیری درجه ۶ شامل موارد ذیل می باشد:

 • مجازات حبس بیشتر از ۶ ماه تا ۲ سال
 • پرداخت جریمه نقدی بیشتر از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال

دادخواست اثبات زوجیت

مشخصات طرفین   نام       نام خانوادگی     نام پدر  سن      شغل     محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی

خواهان                                                 

خوانده                                                 

وکیل                                                   

خواسته یا موضوع:ا ثبات رابطه زوجیت دائم/ موقت به انضمام کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات: کپی مصدق، گواهی عاقد، استشهادیه و شهادت شهود، مدارک مورد نیاز دیگر

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

با سلام احتراماً  به استحضار می‌رساند:

در تاریخ … توسط آقای/ خانم…  فی‌مابین اینجانب و خوانده عقد ازدواج دائم/موقت منعقد می‌گردد که شخص عاقد در محضر دادگاه حاضر و نسبت به تصدیق اظهارات اینجانب نیز گواهی می‌دهند. شروط عقد نیز عبارت از… می‌باشند. نظر به اینکه خوانده با انکار رابطه زوجیت دائم/موقت از انجام تعهدات شرعی و قانونی خود طفره می‌رود؛ فلذا مستنداً به ماده ۲۲۰ قانون مدنی صدور حکم به اثبات رابطه زوجیت بر اساس شروط مقرر فی‌مابین و ثبت آن واقعه به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانبه مورد استدعاست.

محل امضاء – مهر – انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست        ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص خانواده در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل خانواده; وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد; در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. پرونده اثبات زوجیت یکی از پرونده های حقوقی در دادگاههای خانواده می باشد که به دلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.

قبل از هر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند، اثبات زوجیت با وکیل متخصص و با تجربه وکیل خانواده در تهران، وکیل خانواده در مشهد، وکیل خانواده در کرج، وکیل خانواده در قم ، وکیل خانواده دیوان عالی مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*