دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

 دادخواست ابطال وکالتنامه بلاعزل

ابطال وکالت نامه بلاعزل
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:
https://oonelaw.com
revocation-of-power-of-attorney-without-dismissal

ابطال وکالت نامه بلاعزل یکی از دعاوی حقوقی است که در مراجع قضایی مطرح می شود. وکالت بلاعزل در موادی به شخص داده می شود که بین موکل و وکیل اعتماد و رابطه قابل اطمینان وجود داشته باشد. در بعضی موارد این اعتماد به جا نیست و آثار سوء نامناسبی به همراه دارد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • تعریف عقد وکالت
 • انواع وکالتنامه
 • وکالت بلاعزل
 • شروط اعتبار وکالت نامه
 • موارد فسخ وکالت نامه
 • فسخ عقد لازم یا شرط ضمن عقد
 • فسخ وکالت نامه برطبق شرط ضمن عقد
 • موارد ابطال وکالت نامه
 • ابطال وکالتنامه جعلی
 • ابطال وکالتنامه محجور
 • ابطال وکالتنامه فروش
 • ابطال وکالت بلاعزل طلاق
 • موارد ابطال وکالت بلاعزل طلاق
 • ابطال وکالت بلاعزل حضانت
 • ابطال وکالت فروش خودرو
 • فسخ وکالت توسط وکیل
 • دادخواست ابطال وکالت بلاعزل
 • وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

مشاوره

تعریف عقد وکالت

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام کاری نماینده و نایب خود قرار دهد. شخصی که برای خود نماینده تعیین می کند، موکل و کسی که به سمت نمایندگی تعیین می شود، وکیل نام دارد. وکالت عقد جایز است. یعنی هر یک از وکیل و موکل می تواند هر وقت بخواهد، عقد را بر هم بزند.

موکل می تواند در هر زمان وکیل را عزل کند و وکیل هم می تواند از وکالت استعفاء دهد. اگر موکل حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشد، دیگر نمی تواند یک طرفه این عقد را بهم بزند، مگر در موارد خاص. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

انواع وکالتنامه

براساس ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی، وکالت می تواند ضمن یک سند عادی یا یک سند رسمی تنظیم شود. وکالتنامه زمانی رسمی است که در اداره ی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات قانونی تنظیم شود. اگر وکالت نامه در دفترخانه اسناد رسمی یا نزد ماموران اجرایی تنظیم نشود، سند عادی است. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

وکالت بلاعزل

براساس ماده ۶۷۹ قانون مدنی، موکل هروقت بخواهد می تواند وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم شرط شده باشد. وکالت وکیل بصورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود، در این صورت عقد وکالت جزء عقد لازم شده و از آن کسب لزوم میکند و مادام که عقد اصلی باقی است شرط ضمن آنرا نمی توان برهم زد.

عقد وکالت مستقلاً واقع شده ولی عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود، در اینصورت نیز شرط عدم عزل جزء عقد لازم قرار می گیرد و لازم الاتباع می باشد. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

شروط اعتبار وکالت نامه

عقد وکالت یکی از شروط صحت عقد را نداشته باشد. درصورتی که عقد وکالت شامل یکی از شروط صحت وکالت نامه به شرح ذیل نباشد می توان دادخواست ابطال وکالت نامه را از دادگاه تقاضا نمود.

براساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی شروط صحت وکالتنامه شامل موارد ذیل می باشد:

 • طرفین قصد و رضایت بر وکالت دادن داشته باشند.
 • وکیل و موکل هر دو اهلیت داشته باشند.
 • وکالت بایستی در خصوص موضوع معینی باشد.
 • مشروعیت جهت وکالت 
برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
موارد فسخ وکالت نامه

روش های انحلال عقد وکالت به شرح ذیل می باشد:

فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است: در این صورت وکالت موضوع همراه باعقد منحل و منتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در  وکالت موضوع با انحلال عقد لازم، فقط  شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز برگشته و در این حالت موکل می تواند آنرا فسخ کند.

 • اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد که در این حالت نیز وکالت جایز شده و قابل فسخ از سوی موکل است.
 • از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی. # ابطال وکالت نامه بلاعزل
فسخ عقد لازم یا شرط ضمن عقد
 • اگر عقد لازم بین دو نفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن را اسقاط کرد در این حالت، وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت.
 • اگر وکیل طرف عقد لازم باشد، موکل مجبور به اقامه دعوا از طریق مراجع قضائی می باشد که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود و ادامه  طبق بند یک طرق انحلال.
 • عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، در اینصورت عزل از طرف موکل، وکیل عزل شده ولی وکیل یا شخص ثالث می تواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

فسخ وکالت نامه برطبق شرط ضمن عقد

 • اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است. موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب و ساقط نمود. طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست و اگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء می دانند اما این نظر در مراجع قضائی و رسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است و در صورت اعتراض وکیل، وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده و ثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است.
 • اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت.
 • اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره، عقد وکالت خود بخود منتفی می گردد.
 • در خصوص ضم امین، طبق مقررات و قواعد فقهی عقد وکالت، وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد.
 • در خصوص شرط  عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد. عده ای این شروط را به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی نافذ نمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال می کنند چون این شرط فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم این ماده نمی شود وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین و ماده ۱۰ قانون مدنی می توانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند.
 • به عقیده این عده هر حقی را که قابل انتقال یا اسقاط باشد می توان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود. راحت ترین طریق انتفای وکالت بلاعزل  استفاده از ماده ۶۸۳ قانون مدنی است و در صورت اعتراض وکیل، بار اثبات موضوع از طریق مراجع قضائی به عهده وکیل می باشد. # ابطال وکالت نامه بلاعزل
موارد ابطال وکالت نامه

هر عقد و قراردادی دارای یکی از سه وضعیت ذیل می باشد:

 • قراداد صحیح است:

زمانی که کلیه شروط صحت عقد با توجه به ماده ی ۱۹۰ قانون مدنی موجود باشد، عقد صحیح است و اثر حقوقی خود را ایجاد می کند.

 • قرارداد غیرنافذ است:

اگر شرطی از شرایط صحت عقد وجود نداشته باشد اما این شرط بعدا بتواند به عقد ملحق شود عقد در حالت غیرنافذ قرار می گیرد. حال اگر آن شرط به عقد اضافه شود عقد را صحیح می کند. در واقع عقد غیرنافذ بین دو حالت صحت و بطلان قرار گرفته است و ممکن است به سوی هر یک از این دو وضعیت حرکت کند.

اگر شرط یا شروطی از شرایط صحت عقد وجود نداشته باشد، اما این شرط حتی اگر بعدا هم به عقد اضافه شود، نمی تواند عقد را از بطلان نجات دهد و چنین عقدی هیچ گاه صحیح نخواهد شد. 

موارد دیگری که با استناد به آن می توان ابطال وکالت نامه را از دادگاه تقاضا نمود شامل موارد ذیل می باشد:
 • محجور شدن وکیل یا موکل.
 • فوت وکیل یا موکل.
 • انقضای مدت وکالت.
 • از بین رفتن موضوع وکالت.
 • از بین رفتن متَعَلَق وکالت.
ابطال وکالتنامه جعلی

ممکن است شخصی با وکالتنامه جعلی، از طرف شخص اقداماتی انجام دهد. در این صورت شخص می توانید شکایت جعل را علیه چنین شخصی مطرح نماید. در صورتی که بعد از رسیدگی ثابت شود که شخص واقعا جعل انجام داده است و با استفاده از وکالتنامه جعلی از طرف شخص اقداماتی را انجام داده است.

علاوه بر محکومیت این فرد به مجازات جرم جعل و استفاده از سند مجعول، وکالتنامه جعلی هم ابطال می شود. با مراجعه به دادگاه های حقوقی تقاضای ابطال وکالتنامه به علت جعلی بودن آن را تقاضا شود. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

ابطال وکالت نامه بلاعزل

ابطال وکالتنامه محجور

هر شخصی تنها در آن مواردی که اهلیت و صلاحیت دارد می تواند به دیگران وکالت دهد یا وکالت دیگری را بپذیرد. اگر موکل برای انجام امری صلاحیت نداشته باشد، نمی تواند برای انجام آن امر به دیگری وکالت بدهد. در مقابل وکیل هم اگر اهلیت و صلاحیت انجام امری را نداشته باشد، نمی تواند انجام آن امر را به نمایندگی از دیگری بر عهده بگیرد. یکی از شرایط اساسی برای صحت عقد وکالت، اهلیت داشتن وکیل و موکل است.

اگر موکل محجور باشد و به دیگری وکالت دهد، یا شخصی یک انسان محجور را وکیل خود قرار دهد، عقد وکالت باطل است. افراد ذی نفع می توانند از دادگاه حقوقی تقاضای ابطال وکالتنامه را به واسطه ی عدم اهلیت وکیل یا موکل مطرح نمایند. به طور مثال، کلیه اعمال حقوقی شخص مجنون (دیوانه) باطل است.

حال اگر این مجنون به دیگری برای فروش منزل خود وکالت دهد، این وکالت باطل و بلااثر و می توان ابطال وکالتنامه را تقاضا کرد. مثال، شخصی که صغیر است نمی تواند به کسی وکالت دهد و همین طور نمی توان به صغیر وکالت داد. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

ابطال وکالتنامه فروش

ممکن است شخصی به دیگری برای فروش مال خود وکالت دهد. این قبیل وکالت ها در صورتیکه مطابق قانون تنظیم شوند صحیح و نافذ خواهند بود. در عرف جامعه فروش وکالتی امری مرسوم است. این وکالتنامه می تواند به صورت حق عزل وکیل یا  بدون حق عزل وکیل (وکالت بلاعزل) انجام شود.

اگر وکالتنامه فروش با حق عزل باشد تا زمانی که موضوع وکالت انجام نشده است، موکل می تواند بدون هیچ مشکلی وکیل را عزل کند. اگر وکیل موضوع وکالت را انجام داده باشد، موکل برای عزل او باید به محاکم دادگستری مراجعه نماید و اثبات کند که عزل وکیل پیش از انجام موضوع وکالت صورت گرفته است. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
ابطال وکالت بلاعزل طلاق

برطبق قانون، حق طلاق با مرد است و مرد می تواند هر زمان بخواهد همسر خود را بدون نیاز به اقامه دلیل طلاق دهد. مرد می تواند ضمن وکالتنامه ای به همسرش یا دیگری وکالت در طلاق دهد. به این ترتیب علاوه بر مرد شخص دیگری نیز وکیل در طلاق همسر وی می باشد. با اعطای وکالت در طلاق به دیگری اختیار طلاق برای مرد باقی می ماند.

وکالت در طلاق می تواند با حق عزل باشد یا به صورت بلاعزل تنظیم شود. اگر در وکالت در طلاق حق عزل برای مرد وجود داشته باشد، مرد می تواند هر زمان بخواهد بدون مراجعه به دادگاه وکیل در طلاق را عزل کند. مگر این که طلاق با استفاده از وکالتنامه انجام شده باشد، که در این صورت مرد باید ثابت کند که طلاق بعد از عزل وکیل انجام شده است. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

موارد ابطال وکالت بلاعزل طلاق

 • در صورتیک ه وکالت در طلاق بلاعزل باشد، وکالت در موارد زیر ممکن است منحل شود:
 • در صورتی که وکالت در طلاق برای مدت معینی باشد، با پایان آن مدت، عقد وکالت هم از بین می رود.
 • با فوت یا جنون مرد یا وکیل او، عقد وکالت منحل می شود.
 • اگر مرد خود اقدام به طلاق کند، حتی اگر وکالت به صورت بلاعزل باشد، منحل می شود.
 • اگر وکالت در طلاق به صورت بلاعزل باشد اما شرایط اساسی صحت عقد را نداشته باشد، می توان ابطال آن را تقاضا کرد. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

ابطال وکالت بلاعزل حضانت

حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر است. پدر و مادری  که حضانت را بر عهده ندارد در این مدت حق دارد با فرزند خود ملاقات داشته باشد. زوجین ممکن است در مورد حضانت و نحوه ملاقات با طفل توافق کنند. این توافق می تواند بین خودشان باشد یا در حکم دادگاه منعکس شده باشد.

توافقی که زوجین در خصوص حضانت طفل و حق ملاقات با او انجام می دهند صحیح و نافذ است مگر این که مخالف با مصلحت بچه باشد. مثلا اگر مطابق توافق طرفین حضانت فرزند تا ۷ سالگی بر عهده مادر قرار گرفته باشد اما مادر شخص فاسدی باشد و صلاحیت نگهداری از طفل را نداشته باشد، به توافق عمل نمی شود. چرا که حضور بچه نزد مادر به صلاح وی نیست. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

ابطال وکالت فروش خودرو

در بسیاری موارد هم خرید و فروش به صورت وکالتی انجام می شود. در خصوص خودرو نیز فروشنده می تواند به صورت وکالتی، با خریدار معامله نماید. اگر وکالتی که فروشنده به خریدار می دهد با حق عزل باشد، فروشنده برای عزل نیازی به مراجعه به دادگاه ندارد و هر زمان بخواهد می تواند خریدار را عزل نماید.

مگر اینکه خریدار موضوع وکالت را انجام داده باشد. در این صورت فروشنده باید به دادگاه مراجعه نماید و ثابت نماید که موضوع وکالت پس از عزل خریدار به عنوان وکیل انجام شده است. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

اما اگر وکالت در فروش خودرو به صورت بلاعزل باشد، انحلال آن در موارد زیر ممکن است:

 • در صورتی که وکالت در فروش برای مدت معینی باشد، با پایان آن مدت، عقد وکالت هم از بین می رود.
 • با فوت یا جنون هر یک از خریدار یا فروشنده، عقد وکالت منحل می شود.
 • اگر فروشنده خود موضوع وکالت را انجام دهد، حتی اگر وکالت به صورت بلاعزل باشد، منحل می شود.
 • -اگر خودرو (متَعَلَق وکالت) از بین برود، عقد وکالت هم منحل می شود.
 • -اگر وکالت به صورت بلاعزل باشد اما شرایط اساسی صحت عقد را نداشته باشد، می توان ابطال آن را تقاضا کرد.

فسخ وکالت توسط وکیل

یکی دیگر از راه های انحلال وکالت فسخ آن است. وکالت یک عقد جایز است. بنابراین طرفین آن، یعنی وکیل و موکل، می تواند هر زمان بخواهند عقد وکالت را بر هم بزنند. بنابراین موکل می تواند هر زمان بخواهد وکیل را عزل نماید.

مگر اینکه وکالت بلاعزل باشد، که در این صورت انحلال وکالت با انجام موضوع وکالت، انقضای مدت، فوت یا جنون وکیل یا موکل ممکن است. وکیل نیز هر زمان بخواهد می تواند از وکالت استعفاء دهد و به این ترتیب عقد وکالت فسخ می شود. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

دادخواست ابطال وکالت بلاعزل

ریاست محترم مجتمع قضایی …………..

با سلام احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب ………….. با تنظیم وکالت نامه فوق درسال ……..به خوانده جهت سهولت وتسریع درامور ،به جهت اخذیک فقره وام از بانک …………..،به ضمانت بنده وسپردن سند منزل مسکونی خویش “واقع در پلاک ثبتی شماره ………. وشماره ثبت ……………….. حوزه ثبتی شهرستان ………….”که در وکالتنامه ذکر گردیده، بعنوان وثیقه نزد بانک، وبا توجه به سواد کم و عدم اطلاع ازعواقب احتمالی، وکالت بلا عزل اعطاء نموده ام.

نظر به اینکه خوانده پس از انجام کار (که البته با انجام تعهداتش نیزهمراه نبوده است)، و پس از یکسال ازتنظیم وکالت نامه حاضر به حضور در ثبت برای ابطال وکالت نامه نبوده و امروز و فردا نموده وازهمه مهمتر ازعودت سند ملک بنده که به امانت نزد ایشان قراردارد، امتناع می ورزد ،تا اینکه بعداز مراجعه آخر به خوانده دیگر ایشان را نیافتیم، فلذا صدور حکم به ابطال وکالت نامه شماره …………..دفترخانه شماره ………. به استناد مواد ۲۴۷ و ۶۶۳ قانون مدنی به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست. ضمناً نظر به اینکه بیم ورود خسارت بیشتر در صورت استفاده از وکالت نامه مذکور وجود دارد بدواً صدور دستور موقت و اجرای فوری آن مستنداً به مواد ۳۱۰; ‌۳۱۸‌ و ۳۲۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقاضا می گردد.

ابطال وکالت نامه بلاعزل

وکیل دادگستری گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی; قبل از هر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی می شود; و حق و حقوق موکل ضایع نمی شود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری; کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که; با ارائه مشاوره های تخصصی; قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده می گیرند. # ابطال وکالت نامه بلاعزل

سوالات و مشکلات حقوقی خود را با وکیل دادگستری تهران; وکیل دادگستری قم; وکیل دادگستری کرج; وکیل دادگستری مشهد; مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

هیات تحریریه گروه حقوقی اوان

مشاوره حقوقی:
۰۹۰۲۱۱۴۶۳۱۷

www.oonelaw.com

Comments (2)

 • پاسخ مریم - 1400/10/10

  در قبال ۴۵۰ میلیون تومان وکالت بلاعزل بلافسخ فروش زمین م را به شخصی دادم ،مبلغ را به صورت دو چک ۲۰۰ و۲۵۰ میلیون دریافت کردم ، چک ۲۰۰ م پاس شد ولی چک ۲۵۰ م دو بار برگشت خورد و الان سه ماه پاس نشده و از شخص وکیل وعده های پوچ میدهد آیا میتوانم درخواست ابطال وکالتنامه رابه دادگاه دهم ؟

  • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/10/12

   سلام؛
   چون وکالت بلاعزل بوده امکان ابطالش وجود نداره اما اگه شرط وصول و عدم وصول چک شده باشه میتونید عزل کنید وکیل رو یا اینکه مورد وکالت رو خودتون انجام بدید و وکالت خودبخود فسخ بشه.

سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*