دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

اثبات محجوریت در دادگاه

محجوریت
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/abstinence

اثبات محجوریت یکی از امور حسبی است. محجورین در قانون مدنی شامل صغار، افراد غیررشید،و مجانین هستند.دراثبات محجوریت اگر فردی دارای شرایطی باشد که قانون شرایط وی را دلیل تحجر بشناسد، مانند صغیر بودن، غیررشیدبودن و مجنون بودن، در این صورت شخص نمی تواند در امور مالی خود دخالت کند. خواهان دعوای حجر میتواند دادستان یا والدین محجور باشند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 •  تعریف حجر در قانون
 • انواع حجر
 • انواع محجور
 • صغیر
 • مجنون
 • انواع جنون
 • غیر رشید
 • حقوق مالی و غیر مالی غیررشید
 • آثار محجوریت
 • اثبات محجوریت با اهلیت شخص
 • محجوریت در حقوق مالی و غیرمالی
 • مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی
 • دادخواست صدور حکم حجر متوفی
 • نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر
 • وکیل امور حسبی گروه حقوقی اوان

مشاوره

تعریف حجر در قانون

در اصطلاح حقوقی حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق.

انواع حجر

با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:

حجر عام

منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد.

جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

حجر خاص

منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است. بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز حجر خاص است. زیرا محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.

انواع محجور

بر اساس ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی اشخاص زیر، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، به عبارت دیگر اهلیت استیفاء ندارند:

 • صغار
 • اشخاص غیررشید
 • مجانین
 • صغیر

کلمه صغیر در مقابل بلوغ است و بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاحاً حالت شخصی را گفته می‌شود که قوای جسمانی‌اش رشد کرده و آماده زاد و ولد می‌باشد. از آنجا که نیروی تشخیص و اندیشه نیز غالباً همراه با رشد جسمانی به تکامل می‌رسد؛ بنابراین اشخاصی که واجد این ویژگی نباشند به آن‌ها نابالغ گفته می‎شود.

صغیر ممیز: یعنی صغیری که قدرت تمیز خوب و بد را دارد.

صغیر غیرممیز: به غیر بالغی گفته می‌شود که امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد. آثار حقوقی این دو با هم متفاوت است؛ چرا که معاملات صغیر غیرممیز باطل است حال آنکه معاملات صغیر ممیز غیرنافذ می‌باشد در هر حال سن بلوغ در قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال مشخص شده است.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

محجوریت به دلیل صغرسن

صغیر غیر ممیز: محجوریت وی مطلق بوده و شامل حجر امور مالی و غیرمالی حتی تملک های بلاعوض از جمله قبول هبه و صلح بلاعوض می‌شود.

صغیر ممیز: محجوریت وی شامل حجر امور مالی به صورت نسبی است؛ چرا که صغیرممیز می‌تواند تملک بلاعوض مثل قبول هبه یا صُلح بلاعِوَض یا حِیازت مُباحات کند و همچنین در امور غیر مالی مانند طلاق، ازدواج محجور نبوده و می‌تواند مستقلاً عمل نماید

سن بلوغ و محجوریت

برطبق ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچ‌کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا رشد نکردن محجور نمود مگر آنکه ‌ رشد نکردن یا جنون او ثابت شود. برطبق ماده ١٢١٢ قانون مدنی اعمال و اقوال صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بی‌اثر است.

ممانعت مقنن از دخل و تصرف در امور مالی فقط به خاطر بیم تضرر مالی است ولی انجام بعضی از عقود به خاطر اینکه تملیک بلاعوض است و صغیر، مالی به عوض آن عقود از ید خود خارج نمی‌سازد، در قانون مدنی مجاز شمرده شده است. برطبق ماده ١٢١٢ قانون مدنی، صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات.

محجوریت

مجنون

 حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار نیست و اگر فرد از اختلالات عقلی رنج ببرد به وی  مجنون می‌گویند. به نظر قانون‌گذار جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.

جنون و محجوریت

قانونگذار برطبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی هر درجه از جنون را مشمول حجر می‌داند. جنون از لحاظ سابقه  شامل جنون متصل به ایام صغر وجنون بعد از ایام صغر می باشد.

 • جنون متصل به ایام صغر: جنونی است که از بدو تولد یا از دوران کودکی پدیدار شده است.
 • جنون بعد از ایام صغر: جنونی است که متصل به ایام صغر نیست و بعد از ایام کودکی در شخص پدیدار میشود.

قانونگذار جنون را به دائمی و ادواری تقسیم نموده است.

مجنون ادواری، کسی که به طور متناوب در حال جنون باشد؛ یعنی به صورت دوره‌ای باشد؛ یعنی یک مدت عاقل باشد و مدت دیگر دیوانه.

مجنون دائمی، کسی است که جنونش مستمر و دائمی باشد دارای حالت افاقه نباشد. مطابق ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لیکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه وی مسلم باشد.

غیر رشید

کسی است که تصرفات و اقداماتش نسبت به اموال و دارایی خود عقلایی نیست. در مقابل به فردی که قدرت و قابلیت اداره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته می‌شود. سابقاً ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود؛ اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد با جنون او ثابت شده باشد.

اما علی‌رغم این صراحت تبصره ۲ ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده، منوط به اثبات رشد کرده است. با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابث نشده، نمی‌شود اموال خود را اداره کنند مگر بعد از اثبات رشد، البته لازم به ذکر است معمولاً در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می‌کنند.

حقوق مالی و غیر مالی غیررشید

برطبق ماده ۱۲۰۸ قانون مدنی، غیررشید کسی است که تصرفات وی در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. غیررشید در فقه همان سفیه است و سفیه به مانند عقلا رفتار نمی‌کند و منفعت عقلایی را در تصرفات مالی خود لحاظ نمی‌کند. ملاک سفاهت و رشد در تشخیص منفعت از ضرر است.حتی اقرار سفیه به حکایت ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی در امور مالی مؤثر نیست.

بر طبق این ماده اظهارات سفیه علیه خود مؤثر و مسموع نخواهد بود که این نیز به خاطر تشخیص ندادن و تمایز نفع و ضرر است.  برطبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی اعمال غیرمالی غیررشید صحیح است و غیررشید نیز همچون صغیر می‌تواند تملک بلاعوض کند. اگر غیر رشید موجبات ایراد خسارت به دیگری را فراهم کند، یا موجب اتلاف مالی که به وی سپرده شده است شود ملزم به جبران آن است.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

آثار محجوریت

برطبق ماده ۷۰۲ قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود. اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود البته با توجه به منشأ حجر آثار متفاوتی بر آن مترتب است:

صغیر غیر ممیز: محجوریت وی مطلق بوده و شامل حجر امور مالی و غیرمالی حتی تملک های بلاعوض از جمله قبول هبه و صلح بلاعوض می‌شود.

صغیر ممیز: محجوریت وی شامل حجر امور مالی به صورت نسبی است؛ چرا که صغیرممیز می‌تواند تملک بلاعوض مثل قبول هبه یا صُلح بلاعِوَض یا حِیازت مُباحات کند و همچنین در امور غیر مالی مانند طلاق، ازدواج محجور نبوده و می‌تواند مستقلاً عمل نماید. # محجوریت

محجوریت به دلیل جنون: جنون به هر درجه ای و در هر حالتی حجرامور مالی و غیرمالی را برای مجنون به دنبال دارد.
 • محجوریت به دلیل ورشکستگی: محجوریت شخص ورشکسته صرفاً در امور مالی خود شخص بوده، بنابراین می‌تواند در امور غیر مالی خود و همچنین در امور مالی و غیر مالی ثالث به شرط داشتن سمت وکالت یا نمایندگی دخالت و فعالیت نماید.
 • محجوریت به دلیل عدم رشد: در این حالت شخص از نظر قانونی بالغ شده، یعنی دختر به سن ۹ سال قمری و پسر به سن ۱۵ سال قمری رسیده است. بنابراین محجوریت غیر مالی مطلقاً ندارد بلکه حجر وی شامل امور مالی به صورت نسبی است. مگر اینکه فرض عرفی رشد مبنی بر وجود سن ۱۸ سال در بالغ تجلی شود. زیرا مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این حالت از نظر عرفی رشید محسوب می‌شود.
اثبات محجوریت با اهلیت شخص

توانایی، صلاحیت، سزاواری و شایستگی شخص برای برخورداری از حق یا اینکه آن را به مرحله اجرا درآورد یا درمقابل دیگری ملزم به انجام کاری شود اهلیت گفته می‌شود. اهلیت شامل موارد ذیل می باشد:

 • اهلیت تمتع به معنای برخورداری، که توانایی دارا شدن حق است.
 • اهلیت استیفا به معنای مطالبه تمام چیزی است و توانایی فرد بر اجرای حق است.

بر طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی انسان از اهلیت تمتع با زنده متولد شدن برخوردار می‌شود و این اهلیت تا زمان مرگ با اوست. اما اهلیت استیفا، توانایی و قابلیتی است که شخص بتواند اعمال و اجرای حق بنماید. مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها. برطبق  ماده ٩۵٨ قانون مدنی هیچ‌کس نمی‌تواند حقوق خود را اجرا کند، مگر اینکه برای این امر اهلیت داشته باشد.

اصل بر ناتوانی در اجرای حق است.  توانایی در اجرای حق مستلزم اهلیت قانونی است و کسی حائز این اهلیت قانونی است که  محجور نباشد. محجور اسم مفعول از ریشه حجر به معنی بازدارندگی و ممانعت است.

از این رو محجور در لغت یعنی بازداشته و منع شده. در اصطلاح حقوقی نیز محجور به کسی اطلاق می‌شود که نمی‌تواند حقوق مکتسبه خود به واسطه اهلیت تمتع را به مرحله اجرا بگذارد و در آنها دخل و تصرف نماید یعنی محجورین اهلیت تمتع دارند، ولی اهلیت استیفا خیر. ماده ١٢٠٧ قانون مدنی محجورین را از دخل و تصرف در اموال و دارایی خود منع کرده است. # محجوریت

محجوریت در حقوق مالی و غیرمالی

حق مالی امتیازی است که قانون با اعطای آن به اشخاص موجب رفع نیازهای مادی و مالی افراد می‌شود. قابل مبادله با پول هستند، ارزش داد و ستد دارند و نیز دارای قابلیت انتقال از شخصی به شخص دیگر مانند حق انتفاع و حق مالکیت. اما حق غیرمالی، امتیازی است که هدف آن رفع نیازهای عاطفی و اخلاق انسانهاست، مانند حق زوجیت، حق ابوت (پدری)، بنوّت (فرزندی).

مرجع صالح رسیدگی به امور حسبی

برطبق قانون، این اختیار به قاضی داده شده است که بدون اخذ دادخواست از سوی طرفین نسبت به تحقیق در مورد موضوع مطرح شده اقدام نماید. رسیدگی به امور حسبی در دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید. برطبق ماده ۴ قانون امور حسبی، در موضوعات حسبی هر گاه امری در خارج از مقر دادگاهی که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود.

دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را‌به دادگاهی که کار در حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه نامبرده امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع‌ کننده امر‌می‌فرستد. مقررات راجع به نیابت قضایی که در آیین دادرسی مدنی ذکر شده شامل امورحسبی خواهد بود.

در صورتیکه دو یا چند دادگاه برای رسیدگی به موضوعی صالح باشند دادگاهی که بدواً به آن رجوع شده است رسیدگی می‌نماید. در صورت ایجاد اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی صورت می گیرد. # محجوریت

محجوریت

دادخواست صدور حکم حجر متوفی

خواهان: خانم، آقای …  کد ملی: …  آدرس: …

خواندگان:خانم، آقای …  کد ملی: …  آدرس: …

دادستان

وکیل: خانم، آقای …، کد ملی: …،آدرس: …

خواسته: تقاضای صدور حکم حجر در ارتباط با آقای …، با استناد به پرونده کلاسه مطروحه در شعبه … دادسرای امور سرپرستی محجورین

دلایل: کپی مصدق کارت ملی خواهان، وکالت نامه وکیل، کپی گواهی فوت، کپی کارت ملی آقای …، کپی مصدق مدارک پزشک

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب … به وکالت از … باستحضار می رساند:

مرحوم آقای … پدر موکل اینجانب مطابق با اسناد و مدارک پزشکی که به پیوست تقدیم گردیده است از سال ١٣٩٢ تاکنون دچار زوال عقلانی گشتند و پزشک معالج ایشان تشخیص بر این امر داده اند که مغز نامبرده کوچک گشته است و به هیچ وجه قادر به تمییز و تشخیص امور اعم از مالی و … نبوده اند.

نامبرده چندین بار در بیمارستان بستری و تحت معالجه بوده اند که موکل اینجانب با تشکیل پرونده کلاسه … در شعبه … دادیاری دادسرای امور سرپرستی و محجورین و بعد با ارجاع پرونده کلاسه به شعبه … همان مجتمع بر حسب نظر اعلامی پزشکی قانونی مسجل گردید که متاسفانه نامبرده در دوران زوال عقلانی معاملاتی را انجام داده اند و زوال عقلانی تایید گردید که متاسفانه ماه گذشته به دلیل عارضه حادث شده دار فانی را وداع گفته اند.

متاسفانه بدلیل بیماری که برای پدر موکل اینجانب حادث شده بود ایشان قوای عقلانی خود را از دست داده بوده اند و فرزند ایشان آقای … با علم بر این موضوع که پدرشان قادر به تشخیص امور مالی خود نیستند در سال ١٣٩۴ قراردادی را در ارتباط با منزل مسکونی شان تنظیم و مرحوم آقای … آن را امضا نموده اند در صورتی که تمامی مدارک پزشکی ایشان گواه این امر می باشند که در آن تاریخ نامبرده دچار زوال عقلانی بوده اند. فلذا مطابق با مطالب معروضه مستنداً به ماده ١٢٠٧ قانون مدنی تقاضای صدور حکم حجر مرحوم … در تاریخ ذکر شده مورد استدعاست. # محجوریت

نمونه دادخواست اعلام بطلان قرارداد به دلیل حجر
مستندات قانونی مرتبط با دادخواست صدور حکم حجر متوفی
صورتجلسه نشست قضائی استان فارس/ شهر آباده مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۷

اگر فردی محجور باشد و در زمان حیات برای وی حکم حجر صادر نشده باشد، بعد از فوت آیا می‌توان برای وی حکم حجر صادر کرد.؟

نظر هیئت عالی

برطبق مواد ۵۷ و ۷۰ قانون امور حسبی ر صورتیکه دادگاه با انجام تحقیقات لازم با وجود ادله مثبته و قطع و یقین احراز کند که شخص معرفی شده قبل از فوت محجور بوده می‌تواند حکم حجر برای او صادر کند. بنابراین، نتیجه حاصله در نظر نشست قضایی آباده با استدلال فوق تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر کرد. ورشکستگی برای تاجر یک نوع محجوریت در اموال است و اعمال حقوقی شخص محجور قبل از فوت از آثار حقوقی از جمله ابطال معاملات برخوردار است، چنان‌چه برای دادگاه محرز نباشد متوفی قبل از فوت محجور بوده صدور حکم محجوریت نسبت به متوفی از زمان محجور شدن تا زمان فوت بلامانع به نظر می‌رسد. # محجوریت

صورتجلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخ ۱۳۸۵/۱۰/۰۷

آیا اشخاص ذی‌نفع از ورثه و دادستان حق درخواست صدور حکم حجر متوفیٰ را نسبت به تاریخ قبل از فوت به منظور ابطال معاملاتی که در حال حیات انجام داده است، دارند؟

نظر هیئت عالی

نظر اکثریت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

رسیدگی به درخواست صدور حکم حجر متوفی نسبت به تمام یا قسمتی از زمان حیات وی منع قانونی ندارد. این درخواست از طرف اشخاص مذکور در ماده ۵۵ قانون امور حسبی و هر ذی‌نفع دیگری می‌تواند در دادگاه مطرح شود و مورد رسیدگی قرار گیرد و بر اساس ماده ۷۰ قانون مذکور اگر ثابت شود علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود و ماده ۷۱ نیز مقرر داشته در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم خود قید کند.

همچنین بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۲ مورخ ۴/۹/۵۳ هیأت عمومی دیوان ‌عالی کشور فوت کسی که درخواست حجر او شده مانع رسیدگی دادگاه نیست زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و در این مورد دادگاه باید رسیدگی را به طرفیت وراث ادامه دهد و حکم مقتضی صادر کند. # محجوریت

وکیل امور حسبی گروه حقوقی اوان

استفاده از مشاوره حقوقی وکیل متخصص و باتجربه در تمام مراحل رسیدگی پرونده های حقوقی و کیفری از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا با انتخاب وکیل و مشاوره حقوقی قبل ازهر اقدام قانونی در وقت و هزینه های دادرسی صرفه جویی میشود و حق و حقوق موکل ضایع نمیشود.

گروه وکلای حقوقی اوان مجموعه ای متخصص از وکلای دادگستری، کارشناسان ارشد حقوق و حقوقدانان می باشد که با ارائه مشاوره های تخصصی، قبول وکالت و مشاوره در دعاوی حقوقی را بر عهده میگیرند.

سوالات و مشکلات حقوقی خود را درخصوص ثبات حجر; نصب و عزل قیم ; امور مربوط به محجورین و موارد تعیین امین; موضوعات در خصوص غایب مفقودالاثر و همچنین کلیه امور مربوط به ترکه متوفی; مهر و موم و صدور گواهی حصر وراثت; بحث قبول و رد ترکه و تقسیم ترکه با وکیل امور حسبی تهران; وکیل امورحسبی مشهد، امورحسبی قم; وکیل امور حسبی کرج مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

Comments (4)

 • پاسخ سارا.س - 1400/07/28

  با سلام و خسته نباشید.
  مادری سالهاست دچار بیماری جنون است. و به سبب این بیماری ضررهای مالی زیادی به بار میاورد. آیا میتوان بدون بردنش به پزشکی قانونی به دلیل حفظ آبرو و نشکستن دلش، گواهی محجوریت گرفته تا در آینده مانع ضررهای مالی بیشتر شویم؟ پزشک متخصص دارد و فامیل و اهالی محل شاهد هستند.

  • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/07/28

   سلام. نه متاسفانه نمیشه. اگر برای شما امکان پذیر نیست. میتونید به کمک همکاران ما انجام دهید

 • پاسخ مجید - 1400/08/20

  با سلام و وقت بخیر
  پدر بزرگ بنده در زمان حیات شان عاشق درختری جوان میشه و چون خانواده دختر و بخصوص دختر چشم به مال و دارایی پدربزرگم داشتن , پسرهایش احساس خطر کرده و با قول اینکه دخترو بهش میدن! اقدام به انتقال اموال( البته تو سند قید شده که فروخته شده) پدر بزگم( پدر مادریم) به خودشان کردند.این مسئله رو ما بعد فوت ایشان فهمیدیم.آیا عاشقی دلیل بر محجور بودن و سواستفاده پسرانشان جهت رسیدن به مال و دارایی پدر هست؟ سپاس از کمک و راهنماییتان

  • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1400/08/22

   با سلام؛ اگه پدر با رضایت خودش اموال رو منتقل کرده مشکلی نیست.

سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

× واتساپ