دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

نحوه محاسبه سهم ارث دختر

سهم ارث دختر
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/daughter-inheritance-share

سهم ارث دختر : مرگ یک رویداد طبیعی است و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از کارهای مهم آن بحث تقسیم اموال به جا مانده از میت است . احتمالاً تجربه های مشابه در خانواده های خود نیز داشته اید که ورثه ها برسر میزان سهمی که به آن ها تعلق می گیرد دچار بحث و اختلافاتی شده باشند. این تقسیم اموال یا به اصطلاح ارث و سندی که از متوفی به جا مانده در نظام حقوقی ایران دارای قوانین و مقررات خاصی است.

مشاوره

قوانین ارث در نظام حقوقی ما اجباری است، به این معنی که افراد نمی توانند به نحو دیگری توافق کنند.

ریشه این قواعد که در قانون مدنی آمده، برگرفته از شریعت اسلام است که منحصر به فرد و دارای اصول و استثنائات فراوان است. مثلاً سهم الارث دختر در شرایط مختلف متفاوت است، در مواردی مقداری ارث به او تعلق می گیرد و در برخی موارد نصف ارث پسر می شود.

بنابراین در این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که اولاً جایگاه دختر در طبقات ارث کجاست و راه های ارث بردن دختر از والدین چیست و سهم ارث او در هر مورد چقدر است و چگونه محاسبه می شود؟

سپس استثنائات مربوط به ارث دختر را بررسی کرده و در مورد ارث دختر از پدر و ارث دختر از مادر توضیحاتی ارائه می کنیم.پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

جایگاه دختر در طبقات ارث

به موجب ماده ۸۶۱ قانون مدنی: «موجب ارث دو چیز است، نسب و سبب».

به طور کلی افراد در صورت داشتن رابطه خویشاوندی اعم از نسبی و سببی از یکدیگر ارث می برند:

خویشاوندی نسبی، خویشاوندی است که از تولد انسان از انسان دیگر و پیوند خونی حاصل می شود و نیز خویشاوندی سببی خویشاوندی ناشی از ازدواج می باشد. مانند عقد دائم که موجب ارث زن و شوهر می شود.

سهم ارث دختر

طبق قوانین و مقررات ارث، طبقات و درجات ارث برای اقارب نسبی (به دلیل تولد) سه طبقه است.

هر یک از این طبقات بر طبقات پایین ارجحیت دارند. به این معنی که با فرض وجود فرزندان و والدین در کلاس اول، طبقات بعدی ارث نمی برند. کلاس های ارثی به شرح زیر است:

۱-  والدین و فرزندان و فرزندان فرزندان (نوه و نبیره و غیره) تا آنجا که می روند.

۲-  اجداد (جد و مادربزرگ یا پدربزرگ و مادربزرگ) به اندازه ای که بالا می روند و برادران و خواهران و فرزندانشان به همان اندازه که پایین می روند.

۳- (دایی و خاله) و ب (عمه و عموها) و فرزندانشان تا آنجا که پایین می رود.

پس همانطور که برای ما روشن شد، مقام دختر در طبقات ارث، مرتبه اول است که مقدم بر طبقات بعدی است; یعنی اگر میت اولاد داشته باشد دیگر اقارب او از طبقه دوم و سوم ارث نمی برند.

روش های مختلف ارث بردن دختر

در خصوص قوانین و مقررات ارث فهمیدیم و متوجه شدیم که دختر شخص فوت شده در طبقه اول ارث قرار دارد و در کنار پدر و مادر و پسر متوفی بر سایر وراث برتری دارد. اکنون به بررسی روشهای ارث بردن دختر از پدر و مادر می پردازیم و مثالهایی برای تقسیم ارث ارائه می کنیم.

مورد اول: انحصار ورثه به دختر یا دختران متوفی.
 • یعنی پدر و مادر متوفی در قید حیات نیستند و تنها ورثه او دختر یا دخترانش هستند .
 • ماده ۹۰۷ قانون مدنی می گوید: «اگر متوفی پدر و مادر نداشته باشد و دارای یک یا چند فرزند باشد، ترکه به شرح زیر تقسیم می شود:»
 • اگر طفل محدود به یک فرزند باشد، اعم از پسر یا دختر، کل. دارایی به او خواهد رسید.
 • اگر چند اولاد ولی همه پسر یا همه دختر باشند، ارث بین آنها بالسویه تقسیم می شود.
 • اگر چند فرزند باشد و برخی از آنها پسر و برخی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.
 • اگر متوفی چند دختر به عنوان وارث داشته باشد، تمام ارث به طور مساوی بین آنها تقسیم می شود.
 • و اگر ورثه میت یک یا چند دختر با یک یا چند پسر باشند، ارث بین آنها تقسیم می‌شود به اندازه‌ای که پسر یا پسران دو برابر دختر یا دختران ارث ببرند.

مورد دوم: ورثه پدر و مادر و دختر متوفی باشند.

 • یعنی متوفی دارای والدین و یک دختر است.
 • ماده ۹۰۸ قانون مدنی می گوید: «در صورت حضور مادر یا پدر میت یا هر دو پدر و مادر، با یک دختر حصه هر یک از مادر و پدر یک ششم و دختر نصف به حساب می آید. فرض آنها تقسیم می شود مگر اینکه مادر نگهبانی داشته باشد که در این صورت مادر از بقیه چیزی ارث نمی برد.
 • بنابراین اگر ورثه پدر یا مادر یا پدر و مادر متوفی با دختر باشند سهم الارث پدر از فرزند متوفی او یک ششم و سهم الارث مادر یک ششم و دختر نصف ارث می‌برد. بنابراین در این صورت سه ششم ارث به دختر تعلق می گیرد. در این صورت کل موجودی ترکه پنج ششم است که مابقی آن به نسبت سهمشان بین آنها تقسیم می شود.
 مورد سوم: وارثان والدین و دختران متوفی باشند.

یعنی متوفی هم پدر و مادرش در قید حیات هستند و هم چند دختر دارد.

ماده ۹۰۹ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: اگر مادر یا پدر میت یا هر دو پدر و مادر او با چند دختر حضور داشته باشند، فرض تمام دختران دو ثلث ترکه خواهد بود که به طور مساوی تقسیم می شود.

بین آنها و فرض هر یک یک صدم از پدر و مادر و بقیه ما اگر باشد بین همه ورثه بر حسب فرضشان تقسیم می شود مگر اینکه مادر نگهبانی داشته باشد که در این صورت مادر چیزی بر نمی دارد. از بقیه.

وکیل پایه یک

در این صورت سهم الارث مادر از فرزند متوفی و ​​پدر از متوفی یک ششم ترکه و چهار ششم ارث به طور مساوی بین دختران متوفی تقسیم می‌شود.

بنابراین باید گفت که اگر متوفی دارای دختر یا دختران باشد، زوجه متوفی یک هشتم اموال او را به ارث می‌برند و زوج یک چهارم آن را به همراه سایر وراث و بر همین اساس به ارث می‌برد. # سهم ارث دختر

بررسی استثناء سهم الارث دختران

در مطالب قانونی ذکر شده به بررسی حالات مختلف قواعد تقسیم ارث در حضور دختر یا دختران برای متوفی پرداختیم. اکنون به یکی از استثناهای درجه یک برای ارث می پردازیم:

طبق ماده ۹۱۰ قانون مدنی: «اگر متوفی اولاد داشته باشد هر چند یک نفر؛ اولاد او ارث نمی برد». از این ماده متوجه می شویم که اگر متوفی دختر یا دخترانی داشته باشد، نوه یا ورثه او ارث نمی برند.

ماده ۹۱۱ قانون مدنی می گوید: «اگر متوفی اولاد نداشته باشد اولاد اولاد او قائم مقام اولاد هستند و بدین ترتیب از وراث طبقه اول محسوب می شود و ارث می برد. با هر یک از والدین زنده.» «بر حسب نسل انجام می‌شود، یعنی هر نسل سهم کسی را می‌گیرد که توسط او به جنازه می‌رسد.

به همین جهت، اگر هیچ یک از فرزندان شخص فوت شده زنده نباشند، فرزندان آن ها از پدر یا مادر ارث می برند و اگر تنها وارث متوفی نوه دختر باشند، سهم الارث آنها برابر با سهم مادر است.

دختر در صورت زنده بودن در زمان فوت پدر از پدر ارث می برد. طبق قوانین ما اگر ورثه چند نفر باشد سهم الارث دختران فرق می کند. در قسمت های قبل روش های مختلف ارث بردن دختر از پدر و مادر را به شما معرفی کردیم.

 دختران و فرزندان به طور کلی از طبقه اول ارث می برند، یعنی اگر پدر فوت کند، دختر اولویت دارد و طبقه دوم زمانی میتواند از متوفی ارث ببرد که هیچ یک از افراد طبقه اول در قید حیات نباشند. # سهم ارث دختر

دختر از پدرش ارث می برد

برای اینکه دختر از پدرش ارث ببرد، علاوه بر این که در زمان فوت پدر زنده باشد، نباید مانعی برای ارث وجود داشته باشد. موانع وراثت به شرح زیر است:

 • ۱- دختر پدرش را کشته است: اگر دختر پدرش را عمدا کشته باشد از ارث محروم می‌شود.
 •  ۲- پدر مسلمان و دختر کافر است: در این صورت دختر از پدر ارث نمی برد.
 •  ۳- دختر حاصل از زنا: فرزند حاصل از زنا چه دختر و چه پسر از پدرش ارث نمی برد.
 •  به طور کلی دختر اگر تنها وارث باشد تمام دارایی را از پدر ارث می برد و اگر تک فرزند باشد ولی از طبقه اول وراث دیگری باشد یک دوم و همچنین اگر برادر داشته باشد بین آنها تقسیم می شود به اندازه ای که پسر دو برابر دختر ارث می برد. # سهم ارث دختر

سهم ارث دختر

دختر از مادر ارث می برد

دختر از مادر ارث می برد و احکام ارث بردن دختر از مادر همان است که در قانون آمده است و فرقی بین تقسیم ارث پدر و مادر نیست، هر چند در عرف ممکن است متفاوت باشد یا متوفی. ممکن است آن را به گونه ای دیگر اراده کرده باشد. بودن. بسته به اینکه وراث متوفی چه کسانی باشند، نحوه تقسیم ترکه به شرح فوق متفاوت خواهد بود. # سهم ارث دختر

خدمات

برای اینکه دختر از مادرش ارث ببرد باید شرایط زیر رعایت شود:
 • ۱- دختر هنگام فوت مادر زنده است : مهم این است که دختر هنگام فوت مادر زنده باشد نه هنگام تقسیم وصیت و اگر دختر از مادر بمیرد حتی چند ثانیه. بعداً از او ارث می برد.
 •  ۲- دختر مادرش را نکشته است : قتل وارث مانع ارث می شود . اگر دختر عمدا مادرش را بکشد از او ارث نمی برد.
 •  ۳- اگر مادر مسلمان باشد دختر کافر نیست: کافر از مسلمان به هیچ وجه ارث نمی برد.
 •  ۴- دختر از زنا به دنیا نمی آید: تولد زنا مانع ارث می شود.
 •  برخلاف تصور رایج، تفاوتی بین نحوه تقسیم ارث مادر و سایر قوانین ارث وجود ندارد و به طور کلی به هر دختر در صورت مجرد بودن یک دوم و اگر چند دختر و بین آنها دو سوم ارث می رسد که بالسویه تقسیم می شود.

فروش سهم الارث

 • اصولاً بعد از انجام مرحله های تقسیم سهم الارث; هر کدام از ورثه مالک سهم الارث خود است
 • و اختیار دارد در خصوص سهم الارث خود هرنوع کاری انجام دهد، آن را بفروشد، اجاره دهد یا انتقال دهد.
 • اما از آنجایی که در بسیاری از موارد، ممکن است بین برخی از وراث بر سر فروش ارث اختلاف جدی پیش بیاید.
 • اگر برخی از وراث موافق نباشند؛ پیگیری مباحثی مثل ارائه درخواست فروش سهم الارث و سایر اقدامات لازم زمان بر است.
 • اما پس از انحصار وراثت، شرعاً امکان فروش حصه ارث بدون اجازه سایر وراث وجود دارد.
 • اما بهتر است سهم الارث با مطلع بودن و رضایت سایر وراث و بعد از تماس با وکیل فروخته شود.
 • در اکثر مواقع برخی از ورثه ها; بدون خبر داشتن وراث دیگر سهم الارث خود را فروختند و در ادامه دیگر وراث از فروختن و انتقال سهم خود خودداری کردند.
 • و یا در بین وراث صغیر یا غایب حضور داشتند که ملک صغیر را بدون اطلاع قبلی و یا اجازه دادستان فروختند.
 • در تمامی این موارد خریدار دچار مشکل شده و حتی قادر به تصرف ملک نخواهد بود.
 • البته برای جلوگیری از این اتفاق می توانید برای فروش سهام الارث از اصول حقوقی پیروی کرده و اقدام کنید. # سهم ارث دختر

 لزوم وکیل در ارث

در امر ارث به جهت تخصصی بودن موارد حضور وکیل ارث با علم و تجربه خود به شدت لازم است و می تواند در اخذ سهام الارث خیلی تاثیرگذار باشد.

وکلای ارث در موارد مختلف وارد پرونده می شوند و از تخصص خود استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که پیچیدگی پرونده های ارث متفاوت است، وکیل ارث خبره با تخصص و سابقه بالای خود به جلو بردن پرونده در سیستم قضایی کمک می کند.

البته باید توجه داشت که سهم الارث در موارد مختلف متفاوت است، مثلاً سهم الارث در صورت بچه دار شدن متوفی یا بچه دار نشدن متوفی، در حالت اول زن یک چهارم و در مورد دوم یک هشتم ارث می برد.

به علت همین مسائل ریز و خاص است که اکثر افراد برای مشاوره خاص در این زمینه به مشاوره حقوقی وراثت یا وکیل ارث نیاز دارند. # سهم ارث دختر

جزئیات و شیوه های مختلف ارث بردن دختر از والدینش در بالا ارائه شده است.

ما در این مقاله سعی داشتیم مطالب مربوط به سهم الارث دختران و سوالاتی که برای اکثریت شما عزیزان پیش آمده و به دنبال جواب آن هستید را پاسخ دهیم.

قطعاً وکیل پایه یک دادگستری به تنهایی قادر به ارائه خدمات در تمامی زمینه های حقوقی و مشاوره تخصصی به تمامی موکلین خود نیست.

لذا در یک گروه حقوقی تعدادی از وکلا حضور دارند و هر کدام به صورت تخصصی و بعضاً جمعی فعالیت می کنند.

گروه حقوقی ما در زمینه سهم الارث سال های طولانی است که به صورت تخصصی فعالیت می کند.

ما با بهره مندی از تجارب وکلایی که متخصص این حوزه هستند آماده پذیرش وکالت پرونده های شما هستیم.

برای دریافت مشاوره هم می توانید از طریق شماره تلفن های ثبت شده در سایت به صورت تلفنی اقدام نمایید و هم با گرفتن وقت قبلی به صورت حضوری مراجعه نمایید.

تیم ما آماده شنیدن سخنان و مشکلات شما می باشد تا بهترین وکیل را در حیطه مشکلاتتان به شما معرفی نماید تا از نزدیک ترین راه به نتیجه مطلوب برسید. # سهم ارث دختر

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*