دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دعوای طلاق به درخواست مرد

طلاق از طرف مرد

لینک مقاله طلاق از طرف مرد را به اشتراک بگذارید. https://oonelaw.com/divorce-on-the-part-of-the-man

دعوای طلاق از طرف مرد، یکی از راههای طلاق می باشد که برطبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هرزمان که بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد. بنابراین حق طلاق با مرد است و صحت آن احتیاج به موافقت زن ندارد. طلاق از طرف مرد نیاز به طرح دادخواست به دادگاه خانواده از طرف مرد دارد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • حق طلاق به در خواست مرد
 • دلایل موجه برای طلاق به درخواست مرد
 • ارجاع به داوری در طلاق از طرف مرد
 • صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق از طرف مرد
 • تقسیط مهریه در طلاق از طرف مرد
 • طلاق از طرف مرد به صورت غیابی
 • شرط تصنیف دارایی در طلاق به درخواست مرد
 • مهریه در طلاق از طرف مرد
 • شرایط پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد
 • حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد
 • حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد
 • مهلت مراجعه به دفترخانه در طلاق به درخواست مرد
 • مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد
 • اجرت المثل زوجه در آرای وحدت رویه
 • رای وحدت رویه  شماره ۷۱۸ در خصوص حق حبس مهریه
 • نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
 • وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

مشاوره

حق طلاق به در خواست مرد

برطبق ماده  ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را مطرح کند. قبل از این اصلاح هرگاه زوج مایل بود که همسرش را طلاق دهد به دفاتر ثبت طلاق مراجعه و با حاضر کردن دو شهود مرد عادل و بالغ و پرداخت کلیه حق و حقوق مالی زوجه و جاری شدن صیغۀ طلاق همسر خود را طلاق می‌داد.

اما به علت اینکه بسیاری از این طلاق‌ها در شرایط احساس عصبانیت زوج ایجاد می‌شد و پس از مدتی با پشیمانی منجر به رجوع زوج به زوجه می‌گردید و متعاقب آن سبب تبعات بی‌نظمی و مزاحمت برای دفاتر می‌گشت قانون‌گذار تصمیم گرفت که با مصوب این ماده در قانون مدنی مرد را هم ملزم نماید که از طریق دادگاه اقدام به درخواست طلاق همسرش نماید. # طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد:

از آنجا که به موجب قوانین کشور ما حق طلاق با مرد است، مرد برای طلاق دادن همسرش نیازمند ارائه دلیل نیست، اما ارائه دلیل، حسب مورد در پرداخت یا عدم پرداخت بخشی از حقوق مالی زن، تاثیر گذار است. اما با این حال اگر مردی بدون هیچ دلیلی، تصمیم به مطلقه کردن همسرش بگیرد، باید تمام حقوق مالی زن مثل نفقه، اجرت المثل و مهریه را پرداخت کند.

برخی از دلایل قانونی برای طلاق از طرف مرد:

براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد میتواند با رعایت شرایط مقرردر قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را درخواست کند. طبق قانون دلایل موجه برای طلاق شامل موارد زیر می باشد :

 • عدم تمکین زن
 • محکومیت قطعی به حداقل ۵ سال حبس زن
 • اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان زن
 • نازایی غیر قابل علاج زن
 • صدور حکم قطعی علیه زن به هر گونه رابطه نامشروع
 • ابتلا به جنون و بیماری اعصاب و روان بی علاج
 • سوء رفتار زوجه در حدی که قابل تحمل برای زوج نباشد و … .

البته همانطور که گفته شد برای اینکه مرد، همسر خود را طلاق دهد، نیازی به ارائه دلیل و یا اثبات امری ندارد، اما آنچه که به ارائه دلیل برای طلاق از طرف مرد، به وی کمک می کند، به عدم پرداخت بخشی از حقوق مالی زن مربوط شده و با ارائه دلیل و اثبات آن، از پرداخت بخشی از حقوق مالی زن ( حسب مورد ) معاف می شود. البته از آنجا که اصولا زن بعد از عقد، مستحق تمام مهریه می گردد، فلذا بررسی تخصصی یک وکیل متخصص برای تشخیص اینکه مهریه به زن تعلق می گیرد یا خیر، ضروری به نظر می رسد؛ زیرا همانطور که گفته شد زن بعد از عقد، مستحق تمام مهریه است و در موارد نادر و احراز شرایطی، می توان به عدم تعلق مهریه به زن پی برد.

مراحل طلاق از طرف مرد:

بعد از ثبت دادخواست طلاق، پرونده به داوری ارجاع شده و بعد از آن دادگاه با توجه به نظر داور “گواهی عدم امکان سازش” صادر می نماید، که با ارائه آن ظرف مهلت ۳ ماه به یکی از دفاتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق ، طلاق به درخواست مرد ثبت می گردد.

در ادامه به توضیح مفصل این موضوع خواهیم پرداخت.

ارجاع به داوری در طلاق از طرف مرد

اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد. قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد.

بعد از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی،خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.

در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر شده است. # طلاق از طرف مرد

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

صدور گواهی عدم امکان سازش در طلاق از طرف مرد

بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است.

تقسیط مهریه در طلاق از طرف مرد

طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند بعد از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. # طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی

طلاق از طرف مرد به صورت غیابی همان تشریفات را لازم دارد و باید ثابت کند که زن به هیچ وجه آدرس وی شناسائی نشده و با روزنامه محلی یا کثیرالانتشار آگهی داده شود و سپس رأی غیابی با حق واخواهی و تجدیدنظر در مهلت قانونی برای زن وجود دارد.

شرط تصنیف دارایی در طلاق به درخواست مرد

برطبق بند الف از شرایط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج، زن شرط میکند که هرگاه طلاق بنا بر درخواست زن نباشد،  یعنی طلاق از طرف مرد باشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتاری نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشوئی با زوجه  به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر طلاق از طرف مرد باشد، مکلف است مهریه را با سایر مطالبات یکجا به زن بپردازد. بدون مهریه زن را نمی توان طلاق داد، مگر با توافق زن و یا اینکه فریب در ازدواج حاصل شده باشد. اما اگر زوج تمکن مالی نداشته باشد، میتواند تقاضای اعسار و تقسیط از دادگاه کند. اگر طلاق از طرف مرد باشد  و توانای مالی نداشته باشد با شهادت سه نفر شاهد و تنظیم استشهادیه میتواند اعسار خود را ثابت نماید و مهریه را به صورت اقساطی پرداخت کند.

اعسار و تقسیط مهریه در زمانی صورت میگیرد که مرد بخواهد زن خود را طلاق بدهد و با توجه به عدم توانایی مالی خود با معرفی سه نفر شهود و استشهاد محلی و گواهی حقوق یا درآمد مهریه را از طریق دادگاه تقسیط کند. در صورتیکه اعسار مرد ثابت شود قاضی دادگاه با توجه به شرایط وی نحوه پرداخت را مشخص می کند. اگر مرد قصد طلاق دختر باکره را داشته باشد نصف مهریه به دختر تعلق می گیرد. # طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد

شرایط پرداخت نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف مرد

نفقه تا زمان عده تا بعد از صدور حکم طلاق از طرف مرد که به عهده مرد است. مگر توافق دیگری بین زوجین حاصل شده باشد یا برحسب مورد زوجه باکره باشد و یا موارد دیگری که مستحق نفقه نباشد. نفقه اجرت المثل ایام زوجیت از طرف مرد چنین محاسبه میشود که از زمان ازدواج تا طلاق سنوات زندگی مشترک مشخص میشود و هر ساله طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری برحسب میزان دارائی زوج، وضعیت زوجه، تعداد فرزندان و سبک زندگی زوجین و از تاریخ عقد تا طلاق تعیین می شود.

حضانت فرزند در طلاق از طرف مرد

در طلاق از طرف مرد، حضانت فرزند پسر تا سن ۷ سالگی با مادر و سن ۷ تا ۱۵ سال قمری با پدر است. فرزند پسر اگر به ۱۵ سال قمری رسید حق انتخاب دارد. فرزند دختر تا ۷ سالگی با مادر تا سن ۹ سال قمری با پدر و بعد از ۹ سال قمری حق انتخاب با دختر است. مگر قانون یا توافق زوجین به نحوی دیگر باشد.

در صورتیکه بین زوجین توافقی برای حضانت حاصل نشود که البته قانون حق تقدم را در این راستا به زوجین اعطاء نموده است، اما فرزندان پسر و مونث تا ۷ سالگی حضانت آنان با مادر و سپس دختر که به سن ۹ سال قمری رسید حق انتخاب با وی می باشد که پدر یا مادر را انتخاب کند. # طلاق از طرف مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

برطبق قانون در طلاق به درخواست مرد، زوج باید حقوق مالی زوجه را پرداخت کند. حقوق مالی زن شامل موارد ذیل می باشد:

 • مهریه
 • نفقه
 • اجرت المثل که عبارت است از مبلغی که زن بابت کار هایی که در خانه شوهر انجام داده و وظیفه اش نبوده به او پرداخت می شود.
 • نحله که مبلغی است که به دستور دادگاه باید به زن پرداخت شود.
 • تنصیف که عبارت است ازپرداخت نصف اموالی که مرد پس از نکاح به دست آورده به زن، به شرطی که مرد بدون عذر موجه و سوء رفتار زن، اقدام به طلاق کند.

مهلت مراجعه به دفترخانه در طلاق به درخواست مرد

مردی که درخواست طلاق داده است ۳ ماه فرصت دارد تا برای اجرای رأی دادگاه و ثبت آن به دفترخانه رسمی طلاق مراجعه کند و اگر تا این مدت مراجعه نکند رأی دادگاه دیگر اعتباری ندارد.یعنی اگر بعد از ۳ماه از صدور گواهی عدم امکان سازش به دفتر رسمی طلاق مراجعه نکند، دیگر نمیواند طلاق را ثبت کند. دفاتر رسمی طلاق حق ‌ثبت طلاقهایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آنها صادر نشده است را ندارند. # طلاق از طرف مرد

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

 • اصل سند ازدواج (در صورت نبود اصل سند ازدواج باید رونوشت آن را از دفترخانه محل انعقاد عقد نکاح شود.)
 • اصل شناسنامه مرد
 • کپی کارت ملی مرد

اجرت المثل زوجه در آرای وحدت رویه

شماره رأی وحدت رویه :۷۷۹

۷۷۹ تاریخ رای وحدت رویه:۱۵/۰۵/۱۳۹۸

موضوع رای: تعیین اجرت‌المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه وی را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.

خلاصه رای وحدت رویه: با توجه به تأکید قانونگذار در صدر ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ بر شروط ضمن عقد نکاح و مندرجات سند ازدواج، جمع شرط تنصیف دارایی که ضمن عقد نکاح مقرر شده با اجرت‌ُ المثل کار‌های انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی تعارض ندارد.

در نتیجه تعیین اجرت‌ُ المثل کار‌های زوجه از سوی دادگاه وی را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی‌سازد.در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت‌ُ المثل کار‌هایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق وی ناشی از آن شرط نیز رسیدگی و تعیین تکلیف کند. # طلاق از طرف مرد

رای وحدت رویه  شماره ۷۱۸ در خصوص حق حبس مهریه

نظریه دادستان کل کشور

با ایجاد علقه زوجیت مهریه بر ذمه زوج مستقر می‌شود و طرفین مکلف می‌شوند به وظایف خود که بخشی از آن در مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ قانون مدنی بیان شده است عمل کنند. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی به زن اختیار اعمال حق حبس را در قبال وظایفی که در مقابل شوهر دارد داده است. قانونگذار به نحو عام تعبیر به وظایف کرده است و در اختیار دادن خود به شوهر به معنی خاص یکی از وظایف زن است.

در نتیجه حق حبس علی‌الظاهر ناظر به عموم وظایف است. از آنجاییکه به صرف وقوع عقد زن مالک مهر می‌شود، لذا نمی‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زیرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهریه به وی پرداخت می‌شود.

مضافاً اینکه حیثیت زن تنها با عمل زناشویی مخدوش نمی‌شود; بنابراین اگر زن مکلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشویی تسلیم مرد شود; حیثیت فردی و اجتماعی وی که حفظ آن کمتر از ازاله بکارت نیست چگونه جبران شود؟ علیهذا در نتیجه رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که حق حبس را به طور مطلق برای زن مقرر کرده صائب می‌دانم.  # طلاق از طرف مرد

 خلاصه رای وحدت رویه

با استناد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهریه می‌تواند تا مهریه به وی تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد خودداری کند.

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

خواهان: خانم ب.ج                                                           

خوانده: آقای ر.م

وکیل یا نماینده قانونی :

تعیین خواسته و بهای آن:  اعسار از پرداخت مهریه، تقسیط مهریه

دلایل و منضمات دادخواست :فیش حقوقی صادره از سازمان متبوع; کپی مصدق; استشهادیه با امضای حداقل ۲ نفر;  شهادت شهود; کپی دادنامه

ریاست محترم دادگاه های عمومی شهرستان …….

با سلام احتراما به استحضار می رساند: اینجانب با خوانده به موجب عقدنامه شماره …….. مورخ …….. ثبت شده در دفترخانه …….. عقد ازدواج دایم با مهریه ای به میزان ….. ریال منعقد کرده ایم و بر اساس دادنامه شماره ……. صادره از شعبه ……… دادگاه خانواده، محکوم به پرداخت شده ام هرچند پرداخت مهریه ما فی الذمه تعهد گردیده است ولی نظر به این که در حال حاضر به جهت مشکلات متعدد و یا عدم دسترسی به اموالم توان پرداخت مهریه را ندارم فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستندا به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ صدور حکم اعسار از پرداخت مهریه و نیز تقسیط مهریه مورد استدعاست. # # طلاق از طرف مرد

طلاق از طرف مرد

وکیل متخصص طلاق گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص طلاق در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل طلاق وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد; در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد. پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.

قبل از هر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل طلاق  در تهران، وکیل طلاق در مشهد، وکیل طلاق در کرج  مربوز به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمایید. # طلاق از طرف مرد

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*