دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت

انتقال سهام شرکت
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/transfer-of-company-shares

دادخواست الزام به انتقال سهام شرکت، بعد از قرارداد عادی انتقال سهام شرکت و استنکاف فروشنده از انجام تعهدات در دادگاه حقوقی قابل طرح است. بر طبق عقد، شراکتی که شرکا با یکدیگر منعقد می کنند، هر کدام بسته به نوع شرکتی که ایجاد کرده اند سهام و حقوق و تکالیفی دارند که می‌توانند این حقوق و سهام خود را به شخص دیگری منتقل کنند و خود با انتقال سهام از جرگه شرکای شرکت خارج و مسوولیتی در قبال تعهدات شرکت و یا حقوقی که از منافع شرکت برای او به عنوان سود ایجاد می‌شود ندارد.

با این وجود هر شریکی با توجه به قوانینی که در مورد انتقال سهام شرکت وجود دارد، می‌تواند با رعایت موارد و تشریفات قانونی، سهام خود را منتقل کند. زیرا سهام شرکت به منزله حق مالی شریک در شرکت و سهم او از شراکت می باشد.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • نحوه انتقال سهام شرکت بانام و بی نام در شرکتهای سهامی عام و خاص
 • انتقال سهم الشرکه به سبب فوت
 • سازمان سمات و انتقال سهام  شرکت متوفی
 • مدارک مورد نیاز برای صورتجلسه انتقال سهام شرکت متوفی
 • تقسیم سهم الارث وارثین متوفی
 • پرداخت مالیات بر ارث سهام متوفی
 • نحوه پرداخت مالیات بر ارث سهام متوفی
 • انتقال قهری سهام
 • اساسنامه شرکت در رابطه با چگونگی انتقال سهم الشرکه
 • تنظیم قرارداد و صلح حقوق سهام به صورت عادی
 • تشریفات انتقال سهام بانام
 • انتقال قهری سهم الشرکه با فوت سهام دار
 • تنظیم قرارداد و یا فروش سهام
 • طرفین قرارداد فروش یا انتقال سهم الشرکه
 • موضوع قرارداد واگذاری سهم الشرکه
 • مبلغ قرارداد
 • شرایط ضمن عقد در انتقال سهم الشرکه
 • مجوز انتقال  سهام شرکت بر اساس اساسنامه
 • نحوه انتقال رسمی سهام در دفترخانه
 • ثبت انتقال سهام و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها
 • پیوست نمودن اموال و حقوق و تعهدات شرکت
 • تعیین تکلیف اعضای هیئت مدیره و تحویل مهر و دسته چک و سربرگ
 • وکیل  متخصص شرکتهای تجاری اوان

مشاوره

نحوه انتقال سهام شرکت بانام و بی نام در شرکتهای سهامی عام و خاص

انتقال سهم در شرکت های سهامی عام و خاص از طرف صاحب آن نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد ولی هرگاه سهم با نام باشد برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود در غیر این صورت انتقال از نظر شرکت اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود. انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهند یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء  کند .

برای نقل و انتقال سهام بی نام نیازی به تشریفات ندارد و به قبض و اقباض به عمل می آید. بنابراین دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت در خصوص سهام با نام امکان پذیر است و آن هم درصورتی است شخصی سهام با نام خود را منتقل کند ولی از انجام تشریفات آن خودداری نماید که شخص منتقل الیه می تواند از طریق مراجع قضایی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت را طرح نماید

انتقال سهم الشرکه به سبب فوت

قانون تجارت انتقال سهام شرکت از طریق ارث یا وصیت را ممنوع نکرده است. بنابراین، چنین انتقالی کاملاً امکان پذیر است. بر خلاف آنچه در مورد شرکتهای اشخاص صادق است، در شرکت با مسئولیت محدود; فوت شریک موجب انحلال شرکت نیست; مگر آنکه اساسنامه چنین امری را پیش بینی کرده باشد. نتیجه منطقی این قاعده این است که وراث و نیز موصی له نیز به اخذ توافق شرکا ندارند تا شریک شرکت تلقی شوند. سهام بخشی از دارایی و اموال به جا مانده افراد محسوب می شود. اوراق بهادار و سهام متوفی ، پس از فوت او مانند دیگر دارایی هایش بین وراث به نسبت، تقسیم می شود.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
سازمان سمات و انتقال سهام  شرکت متوفی

انتقال سهام متوفی توسط سازمان سمات (شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه) انجام می‌شود. وراث باید شرکت سپرده گذاری مرکزی را در جریان فوت سهامدار قرار دهند. سهامداران شرکت مورد نظر به همراه وارثین متوفی، جلسه ای بر مبنای انتقال سهام متوفی تنظیم می ‌نمایند و اقدامات لازم را برای گرفتن گواهی نقل وانتقال انجام می‌دهند.

وراث پس از تقسیم سهام متوفی به اداره مالیات مراجعه می نمایند. از میان وراث یک نفر به عنوان نماینده انتخاب می شود. لازم است نماینده ورثه به شرکت سهام متوفی مراجعه کرده و اسناد و مدارک متوفی و مشخصات هویتی وراث را برای تقسیم سهام تحویل دهد. شرکت، پس از بررسی های لازم در مورد تقسیم سهام وراث، مدارک مورد نظر را به شرکت سپرده گذاری مرکزی ارسال می نماید.

مدارک مورد نیاز برای صورتجلسه انتقال سهام شرکت متوفی

 • برگه انحصار وراثت متوفی
 • گواهی واریز مالیات بر ارث
 • وصیتنامه متوفی
 • گواهی فوت متوفی
 • شناسنامه متوفی
 • شناسنامه و کارت ملی تمامی وراث
 • صفحه دوم شناسنامه مادر متوفی
 • برگ سهام متوفی یا گواهی نقل و انتقال متعلق به متوفی

تقسیم سهم الارث وارثین متوفی

ارث متوفی در بین وارثین وی به نسبت درجه فامیلی، تقسیم می‌شود. در صورت وجود وصیت نامه تا یک سوم اموال از جمله سهام متوفی، طبق وصیت عمل می‌شود. در جداول زیر میزان ارثی که به هریک از بازماندگان می‌رسد، آورده شده است.

انتقال سهام متوفی به ورثه مستلزم گذراندن سه مرحله زیر می باشد:
 • دریافت گواهی انحصار وراثت
 • پرداخت مالیات بر ارث سهام متوفی
 • مراجعه به دفاتر پیشخوان منتخب
پرداخت مالیات بر ارث سهام متوفی

برای پرداخت مالیات بر ارث، لزومی به تعیین تکلیف همه دارایی‌ها به صورت یکجا نمی باشد. وارثان فرد متوفی می توانند تنها در خصوص دارایی بورسی ایشان اقدام به پرداخت مالیات نمایند. در قانون، نسبت ورثه با متوفی در تعیین ارزش مالیات موثر است. به عبارتی هر قدر نسبت ورثه با متوفی نزدیک تر باشد، مالیات کمتری تعلق می گیرد و بالعکس، ورثه با نسبت دورتر مالیات بیشتری پرداخت می کنند.

نحوه پرداخت مالیات بر ارث سهام متوفی

لازم است همه وراث به صورت انفرادی یا جمعی، به اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه قانونی متوفی مراجعه نمایند. وکیل قانونی، نماینده یا قیّم وراث نیز می تواند به جای آن ها اقدام نماید. با توجه به موقعیت جغرافیایی، در شهرستان ها باید به اداره امور مالیاتی آن شهرستان مراجعه کرد.

متقاضیان پس از تهیه گواهی انحصار وراثت و پرداخت مالیات با به همراه داشتن مدارک به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی مراجعه می نمایند. پس از طرح درخواست در دفتر پیشخوان سهام میان ورثه تقسیم می شود.

انتقال سهام شرکت

انتقال قهری سهام شرکت

دارایی سهام و اوراق بهادار بخشی از ماترک افراد فوت شده می‌باشد که مطابق با قوانین باید به ورثه قانونی وی منتقل شود. فرایند انتقال این دارایی که فقط، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه امکان‌پذیر است، با مراجعه وراث و یا نماینده ایشان (که باید جزئی از وراث باشد) و پس از پرداخت مالیات بر ارث اوراق بهادار به دفاتر پیشخوان دولت آغاز می‌شود.

طی عملیات انتقال قهری سهام، سهام متوفی; بر اساس گواهی حصر وراثت; به وراث قانونی وی انتقال می یابد; و گواهینامه های نقل و انتقال سهام برای ایشان صادر می‌شود. اگر متوفی ازشهدا محسوب گردد نامه بنیاد شهید و امور ایثار گران مربوطه مبنی بر نحوه تقسیم سهام مابین ورثه مورد نیاز می باشد که می بایست اخذ شود.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید

اساسنامه شرکت در رابطه با چگونگی انتقال سهم الشرکه

در شرکت های سهامی عام برطبق ماده ۴۱  لایحه  نقل و انتقال سهام; نمی تواند مشروط به موافقت هیات مدیره یا مجمع صاحبان سهام باشد و فقط با امضای دفتر ثبت سهام و مبادله برگه سهام صورت می پذیرد و اداره ثبت شرکت های تهران نیز نظارتی بر آن ندارد. ارائه مفاصاحساب مالیات انتقال سهام در شرکت های سهامی عام به اداره ثبت شرکت ها الزامی نیست.

در شرکت های سهامی خاص، اکثراَ قیودی در اساسنامه پیش بینی و انتقال سهم به تصویب ارکانی در شرکت یا طی مراحلی  از جمله ارائه سهام ، بدواَ به سایر سهام داران و در صورت عدم تمایل آن ها به سایرین  می شود. در نتیجه در زمان انتقال سهام بانام در شرکت های سهامی خاص، ابتدا باید اساسنامه شرکت در بخش انتقال سهام با دقت بررسی و مصوبه مرجع پیش بینی شده در اساسنامه مبنی بر موافقت با انتقال سهام، در صورت وجود این قید، اخذ شود.

تنظیم قرارداد و صلح حقوق سهام به صورت عادی

سهم عین نیست که مورد بیع واقع شود. در این قرارداد مشخصات انتقال دهنده، انتقال گیرنده، تعداد و مشخصات سهام ، منافع منفصل و متصل آن از جمله حق تقدم در افزایش سرمایه، مطالبات انتقال دهنده از شرکت و سود و اندوخته های احتمالی ذکر و نحوه پرداخت عوض و شرایط انتقال تعیین شود.

با توجه به اعتباری بودن سهم از جمله مدارک لاینفک قرارداد ترازنامه شرکت است که باید وضعیت دارایی و دیون و تعهدات شرکت در آن مشخص باشد. ضمناَ ترازنامه باید از سوی هیات مدیره شرکت تهیه شود و حسابرس معتمد صحت آن را احراز و تایید کرده باشد.

مراحل انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص علاوه بر اخذ موافقت مراجع پیش بینی شده در اساسنامه، عبارت از تنظیم قرارداد واگذاری سهام ، امضای دفتر ثبت سهام، پرداخت مالیات انتقال سهام و اعلام آن به اداره ثبت شرکت های محل وقوع شرکت است. در اداره ثبت شرکت ها انتقال سهام ثبت و آگهی نمی شود و فقط پس از کنترل مدارک و ملاحظه مفاصاحساب مالیات انتقال سهام، مراتب در پرونده ضبط و مبنای محاسبه حد نصاب حضور سهام داران در مجامع عمومی شرکت قرار می گیرد.

تشریفات انتقال سهام بانام

تشریفات انتقال سهام بانام و مبنای انتقال سهام ثبت دفتر سهام شرکت است وهر انتقالی را که بدون ثبت در دفتر ثبت سهم صورت گرفته باشد، از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اعتبار تلقی کرده است. 

در انتقالات قهری از جمله انتقال قضایی، اجرایی و ارث اگر شخصی از طریق تنظیم قرارداد واگذاری سهام یا آنچه در جامعه مرسوم است، از طریق مبایعه نامه عادی سهامی را خریداری و موافقت مراجع پیش بینی شده در اساسنامه را نیز اخذ کرده باشد ولی انتقال دهنده از حضور در شرکت و امضای دفتر ثبت سهام امتناع ورزد، چاره ای جز مراجعه به دادگاه و الزام انتقال دهنده و شرکت به ثبت انتقال سهام باقی نمی ماند.

پس از گذشت مدت طولانی و صدور حکم قطعی از مراجع قضایی، در صورت امتناع هیات مدیره شرکت از ارائه دفتر ثبت سهام و عدم اجرای حکم، تلاش انتقال گیرنده و دادخواهی او در دادگاه بی نتیجه خواهد بود.

در مورد انتقال اجرایی که بستانکار برای وصول مطالبات خود سهام مدیون در شرکت های سهامی را برای توقیف به اجرای احکام معرفی می کند، پس از برگزاری تشریفات مزایده، سهام به بستانکار یا دیگری از طریق برگزاری مزایده و تنظیم و امضای صورت جلسه مزایده منتقل می شود.

در این مورد، اجرای احکام دادگاه; با اداره ثبت شرکت های محل، مکاتبه و دادنامه; و مراتب مزایده را به مرجع مذکور اعلام می کند. انتقال اجرایی در دفاتر ثبت شرکت ها ثبت و در روزنامه به صورت ” آگهی رسمی ” چاپ می شود و این آگهی جایگزین ثبت دفتر سهام خواهد بود.

هیات مدیره شرکت مکلف است این شخص را که از طریق انتشار  آگهی رسمی به عنوان سهام دار شناسایی شده، در مجامع عمومی بپذیرد و حقوق سهام داری وی را به رسمیت بشناسد.

انتقال قهری سهم الشرکه با فوت سهام دار

در صورت فوت سهام دار، سهام قهراَ به وراث منتقل می شود و هیات مدیره موظف است پس از وصول فتوکپی مصدق گواهی وفات، گواهی انحصار وراثت و گواهی مالیات بر ارث و اسناد سجلی وراث نسبت به درج اسامی و تعداد سهام وراث در دفتر ثبت سهام اقدام و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها نیز اعلام کند.

عدم درج و ثبت نام وراث در دفتر ثبت سهام شرکت باعث عدم اعتبار انتقال قهری سهم نیست و وراث می توانند با ارائه مدارک در مجامع شرکت حضور یافته و ممانعت هیات مدیره از حضور آنان عنوان جزایی بند یک ماده  ۲۵۳لایحه را شامل هیات مدیره خواهد کرد.

تنظیم قرارداد انتقال سهام شرکت یا فروش سهام

 عنوان قرارداد فروش سهام

عنوان قرارداد فروش سهام نباید مبایعه نامه و یا فروش سهام باشد. چرا که طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی مبیع باید عین باشد و بر این اساس حقوق معنوی و حقوق غیر مادی از قبیل سهام و حق الامتیاز و حق اختراع و حق مولف و امثالهم نمی تواند موضوع مبایعه نامه قرار گیرد. فلذا بهتر است تحت عنوان قرارداد انتقال سهام طبق ماده ۱۰ قانون مدنی باشد و یا عقد معین صلح سهام.

طرفین قرارداد فروش یا انتقال سهم الشرکه

طرفین قرارداد شامل انتقال دهنده که همان سهام دار شرکت است و انتقال گیرنده است و خود شرکت به هیچ وجه طرف قرارداد قرار نمی گیرد. نهایتاً شرکت می تواند تایید کننده مفاد قرارداد باشد. در صورتی که انتقال دهندگان و انتقال گیرندگان چند نفر و متعدد باشند، باید مشخص گردد که چه کسی به چه کسی و به چه مقدار و تعداد سهام انتقال می دهد.

موضوع قرارداد واگذاری سهم الشرکه

موضوع قرارداد یعنی همان سهامی که منتقل می گردد. در این قسمت باید مشخصات و اوصاف سهام از قبیل تعداد سهام و تعداد کل سهام شرکت و نوع سهام و شماره ثبت و محل و نام کامل شرکت ذکر گردد. علاوه بر تعداد سهام و تعداد کل سهام شرکت باید درصد سهام مورد معامله نسبت به کل سهام شرکت نیز قید گردد تا افزایش بعدی سرمایه از نوع افزایش تعداد سهام، موجب افت ارزش و رای و تعداد سهام انتقال گیرنده نگردد.

مبلغ قرارداد در انتقال سهام شرکت

مبلغ سهام دو جنبه دارد. مبلغ اسمی سهام طبق اساسنامه که معمولاً ناچیز است و قیمت عرفی و روز سهام که بر اساس مجموع دارایی های مثبت و منفی و حقوق و تعهدات و دیون و اموال مادی و غیر مادی شرکت ارزش گذاری می گردد. در تعیین مبلغ سهام شرکت باید کلیه این موارد مورد لحاظ قرار گیرد. ضمناً سود متعلقه به سهام تا زمان انعقاد قرارداد نیز باید تعیین تکلیف گردد و با مبلغ قرارداد اشتباه نگردد.

 شرایط ضمن عقد در انتقال سهم الشرکه

شروط ضمن عقد محل مناسب برای توافقات تکمیلی و فرعی طرفین است که در این جا چند مورد خاص را ذکر می کنیم :

مجوز انتقال  سهام شرکت بر اساس اساسنامه

در قرارداد باید مصوبه هیئت مدیره و یا مجمع عمومی دائر بر تجویز انتقال سهام قید و یک نسخه از آن به انضمام صفحه ی مربوطه از دفتر سهام شرکت پیوست قرارداد گردد.

نحوه انتقال رسمی سهام در دفترخانه

در قرارداد انتقال سهام در شرکت های سهامی خاص بعضاً سند رسمی انتقال هم تنظیم می شود. البته در شرکتهای با مسئولیت محدود طبق ماده ۱۰۳ قانون تجارت، تنظیم سند رسمی صلح سهم الشرکه واجب و حتمی است و حتی به نظر برخی دادگاه ها شرط صحت انتقال است. فلذا در خصوص تاریخ دفترخانه و خسارت تاخیر; در ایفای تعهد و هزینه های انتقال و مالیات و غیره باید توافق گردد.

ثبت انتقال سهام و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها

بعد از انتقال رسمی سهام در دفترخانه، باید انتقال سهام و تغییرات در اداره ثبت شرکت ها نیز به ثبت برسد. البته در قانون تجارت ثبت انتقال سهام الزامی نیست ولی در عمل تغییرات انتقال سهام نیز به اداره ثبت شرکت ها اعلام می گردد. کلیه هزینه ها و عملیات و پیگیری های اداری ثبت و انتقال سهام و مالیات ها و تاریخ ها و مواعد باید قید گردد.

انتقال سهام شرکت

پیوست نمودن اموال و حقوق و تعهدات شرکت

با توجه به این که ارزش واقعی و عرفی سهام بر اساس دارایی های مثبت و منفی شرکت تعیین می گردد، باید کلیه اموال منقول و غیر منقول، اموال مادی و غیر مادی، دارایی ها، مالکیت ها، مطالبات و دیون سررسید شده و سررسید نشده، محکومیت های مراجع قضایی و اداری، تعداد پرسنل، اسناد تجاری صادر و تسلیم شده به اشخاص، قراردادها، مالیاتها، بیمه و تامین اجتماعی، مفاصاها، احکام دادگاه ها، مجوزها و پروانه ها و گواهی نامه ها، حساب های بانکی، طلبکاران و بدهکاران، انبارها، صندوق ها، فهرست اصل اسناد و مدارک مهم، نرم افزارها، رمزها و پسوردها، کلیدها، ترازنامه و بیلان مالی و غیره به طور واضح و مستند در قرارداد فروش سهام شرکت قید گردد.

تعیین تکلیف اعضای هیئت مدیره و تحویل مهر و دسته چک و سربرگ

اگر انتقال گیرنده برای خود سمت مدیریتی قائل شده است; باید همزمان با قرارداد انتقال یا صلح سهام; صورتجلسه تغییرات و ترکیب جدید هیئت مدیره تنظیم و در خصوص تحویل مهر و سربرگ ها و دسته چک شرکت نیز توافق گردد.

وکیل  متخصص شرکتهای تجاری اوان

استفاده ازمشاوره حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت برای همه شرکتها امری ضروری است. برای مشاوره حقوقی و نظارت بر انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگانی با سایر اشخاص و وکالت پرونده های حقوقی با وکیل متخصص امور شرکت ها مشورت نمائید.

سوالات و مشکلات حقوقی خود در مورد دعاوی شرکت ها و کلیه خدمات حقوقی شرکت ها با وکیل شرکت تجاری در تهران، وکیل شرکت تجاری در کرج، وکیل شرکت تجاری قم، وکیل شرکت تجاری مشهد مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مطرح نمائید تا در کوتاهترین زمان ممکن پاسخگوی شما باشند.

Comments (4)

 • پاسخ مظفر - 1401/04/21

  با سلام
  در یک شرکت سهامی خاص با ۶ نفر سهامدار با سهام برابر، سه نفر از سهامداران فوت می کنند.
  یک نفر از متوفیان مدیر عامل و دو نفر دیگر هیئت مدیره می باشند. وراث متوفیان قانونا به صورت قهری جانشین متوفیان می باشند علیرغم ابلاغ اظهار نامه به وراث متوفیان ایشان هیچ گونه اقدامی در جهت حضور در شرکت و تعیین تکلیف سهام خویش نمی نمایند. وراث گواهی مالیات بر ارث یا تقسیم نامه سهم انجام نداده اند . سهام شرکت غیر قابل تقسیم می باشد و با توجه به اینکه تعداد وراث به گونه ای است که سهم بعضی از وراث به صورت اعشاری خواهد بود. ثبت شرکت ها تقسیم بر اساس سهم الارث را نمی پذیرد و حتما سهم هر ورثه به عنوان سهام دار جدید باید به صورت سهم کامل باشد و در این رابطه ما بین وراث هیچ توافقی وجود ندارد.
  انحصار وراثت متوفیان از شورای حل اختلاف اخذ شده است.
  آیا می توان از دادگاه فروش سهام وراث و اخراج وراث از شرکت را درخواست نمود.؟
  با تشکر

  • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1401/05/16

   سلام
   نمیشه دادگاه درخواست کرد ولی میشه مجمع تشکیل داد و توی مجمع چون حاضر نشدن دفعه دوم با حداقل تشکیل میشه و میتونن هیئت مدیره رو انتخاب کنن و به امور شرکت بپردازن اونا هم صرفا سهام دار باقی میمونن.

 • پاسخ محمد دوامی - 1401/04/26

  سلام
  سهم الشرکه من به میزان یک درصد در شرکت مسئولیت محدود بابت مهریه توقیف شده و قرار است به مزایده گذاشته شود. با توجه به اینکه دو شریک هستیم و هر دو حق امضا داریم و من رئیس هیئت مدیره هستم سوال من در این مورد است که اگر شخصی در مزایده برنده شود و قرار به انتقال سهم الشرکه به ایشان باشد آیا به موافقت من و شریکم برای ورود به شرکا به صورت رسمی نیاز دارد یا انتقال در هر صورت با حکم و به صورت قهری صورت میگیرد؟
  دوم اینکه در صورت انتقال سهم الشرکه من به خریدار حق امضای من برای من باقی میماند، باطل میشود و یا حتی در صورت عدم رضایت شریکم این حق امضا نیز به خریدار منتقل میگردد؟
  ممنون و متشکر

  • پاسخ گروه وکلای حقوقی اوان - 1401/05/16

   سلام؛
   به صورت قهری منتقل می شود و فرد خریدار حقی در امضا ندارد و صرفا یکی صاحب سهام خرد محسوب می شود.

سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*