دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

شرایط تقسیط مهریه

تقسیط مهریه
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید:https://oonelaw.com/dowry-installment

زوج باید تقاضای تقسیط مهریه را در شعبه ای که رای در مورد مهریه صادر شده است درخواست کند. در این حالت مرد باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را مطرح کند. دادگاه در صورت پذیرش ادعای زوج دستور تقسیط مهریه را صادر می کند.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

 • انواع مهریه
 • شرایط پرداخت مهرالمثل
 • شرایط و محاسبه مهریه
 • محاسبه مهریه وجه نقد
 • تعریف تقسیط مهریه
 • نحوه تقسیط مهریه  زوجه
 • اثبات اعسار قسط بندی مهریه زوجه
 • شیوه‌های تقسیط مهریه
 • عدم پرداخت مهریه بعد از تقسیط مهریه زوجه
 • تقسیط مهریه برای کارمندان
 • مهریه و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 • اعتراض به رای اعسار از پرداخت مهریه
 • تبعات عدم پرداخت اقساط مهریه
 • مدارک لازم طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه
 • هزینه دادرسی تعدیل و اقساط مهریه
 • مرجع صالح رسیدگی به تعدیل اقساط مهریه
 • وکیل متخصص طلاق توافقی گروه حقوقی اوان

مشاوره

انواع مهریه

 • مهرالمسمی: عبارت از مال معینی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود یا شخصی که زوجین انتخاب کرده اند معین می نماید
 • مهر المثل: وقتی که مهر به موجب قرارداد تعیین نشده بلکه برحسب عرف و عادت و باتوجه به وضع زن از لحاظ سن زیبایی تحصیلات موقعیت خانوادگی و.. معین می گردد و درچهار مورد پرداخت می شود. # تقسیط مهریه
شرایط پرداخت مهرالمثل
 • مهر در عقد تعیین نشده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین بین زوجین نزدیکی واقع شود.
 • عدم مهر در عقد شرط شده باشد و قبل از تراضی زوجین بر مهر نزدیکی واقع شود.
 • توافق طرفین درباره مهرالمسمی به جهتی باطل باشد چنانکه مال تعیین شده مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.
 • هرگاه نکاح باطل و زن جاهل به بطلان بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد.
 • مهرالمتعه: مالی است که شوهر در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و تعیین مهر به تناسب وضع اقتصادی خود به زن می دهد.

شرایط و محاسبه مهریه

در صورتیکه مهرالمسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد درصورت اول و دوم زن مستحق مهر خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید. شوهر ضامن مهر است و تا وقتی آن را به زن تسلیم نکرده مسئول عیب یا تلف آن است. هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن‌ عیب و تلف است.

در مورد معیوب شدن مهر بعد از عقد و قبل از تسلیم زن فقط می تواند ارش بگیرد زیرا اصل لزوم مالکیت زن نسبت به مهر است پس زن نمی تواند آن را پس دهد. درصورت تلف مهر قبل از تسلیم مثل یا قیمت آن برعهده شوهر است و ضمان شوهر در این مورد مانند ضمان عاریه گیرنده در عاریه مضمونه است که اصطلاحاً آن را ضمان ید گویند.

محاسبه مهریه وجه نقد

ماده واحده الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی،  در صورتیکه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی ایران تعیین می شود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری توافق کرده باشند. برطبق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مربوط به مالکیت زن بر مهر به محض عقد است.

قلمروی حاکمیت این تبصره از جهت زمان مشخص نیست. نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به این صورت است: متوسط شاخص بها در سال وقوع عقدضرب در مهریه مندرج در عقدنامه. در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه زوج متوفی پرداخت شود، تاریخ فوت مبنای محاسبه مهریه می باشد. # تقسیط مهریه

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
تعریف تقسیط مهریه

مهریه مالی است که در هنگام عقد ازدواج مرد متعهد می شود تا پس از ازدواج به همسرخود پرداخت کند. این مال می تواند به صورت نقدی، سکه، طلا و سایر اموال منقول یا غیر منقول باشد. گاهی زوج به دلیل عدم توانایی در پرداخت که اصطلاحا اعسار از پرداخت مهریه نامیده می شود. این مقدار برای زوج قسط بندی و طی قسط های معینی به زوجه پرداخت می کند. # تقسیط مهریه

نحوه تقسیط مهریه عندالمطالبه

مهریه یک بدهی است که در صورت اعسار مرد از پرداخت آن با نظر دادگاه به جای پرداخت یکباره به شکل قسطی دریافت می شود. در قوانین مرتبط با مهریه و نحوه تقسیط مهریه، میزانی برای قسط و اقساط مهریه مشخص نشده است و حتی ملاکی هم برای آن ارائه نشده است و تماما اختیار تعیین آن به قاضی رسیدگی کننده پرونده محول شده است.

این قاضی است که با توجه به مهریه و میزان آن، شرایط مالی زوج و دفاعیات زوجه، نحوه قسط بندی مهریه و میزان پیش قسط مهریه را تعیین می کند. بنابراین مبلغ اقساط مهریه یا همان میزان اقساط مهریه برای همه یکسان نیست و درهر پرونده و در هر شعبه قاضی دادگاه خانواده به صورت موردی تصمیم گیری می کند.

تقسیط مهریه

اثبات اعسار قسط بندی مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه

حکم به تقسیط مهریه تنها در فرض اثبات اعسار زوج است و در صورتیکه اعسار اثبات نشود، دادگاه تنها با موافقت زوجه میتواند حکم به تقسیط دهد. در غیر این صورت مرتکب تخلف انتظامی شده است. در صورتیکه پس از صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه زوج مجدداً تقاضای تقسیط مهریه را نماید، به شرطی تقاضای وی مورد پذیرش قرار می گیرد که بتواند اثبات کند که در وضعیت مالی وی تغییراتی ایجاد شده به نحوی که توانایی پرداخت اقساط تعیین شده را ندارد.

فوت زوج در مهریه تأثیرگذار نیست و مهریه از ماترک شوهر و آنچه به جا گذاشته برداشته می‌شود. زوجه میتواند از وراث در صورت قبول ارث مهری را مطالبه نماید. چنانچه زن هم فوت کند مهریه ساقط نمی‌شود. مهریه ارث است و به وراث وی تعلق می گیرد.

شیوه‌های تقسیط مهریه عندالمطالبه
 • اولین حالت تقسیط مهریه زمانی است که قاضی بر اساس شرایطی که مرد دارد و متناسب با وضعیت مالی وی میزان پرداخت مهریه را به صورت قسطی تعیین می‌کند. سپس زن و مرد بدون هیچ شکایتی با مکتوب کردن موافقت خود رای دادگاه را می‌پذیرند.
 • دومین حالت زمانی است که یکی از طرفین یا هر دوی آن‌ها با رای دادگاه و میزان پرداخت مهریه به صورت اقساطی مخالف هستند و اعتراض خود را بیان می‌کنند. سپس پرونده برای بررسی مجدد به دادگاه تجدید نظر ارسال می‌شود تا قاضی دادگاه مجدداً به بررسی آن بپردازد.

عدم پرداخت مهریه بعد از تقسیط مهریه زوجه

برخی تصور می کنند که بعد از پرداخت چند قسط مهریه می توانند دیگر آن را نپردازند. اما باید به این نکته  توجه کرد که در صورت عدم پرداخت این دین، مهریه از حالت اقساط به حالت حال درمی آید و اصطلاحا دین حال می شود و با منتفی شدن حالت اقساط مرد مجبور خواهد شد تا تمامی آن را به شکل نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن مهریه وجود ندارد.

عدم پرداخت پیش قسط مهریه و همچنین ادعای عدم توانایی پرداخت پیش قسط مهریه در صورتیکه در دادگاه پذیرفته نشود، موجب صدور حکم جلب زوج میشود.همچنین عدم پرداخت مهریه تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن با شرایطی که در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به آن اشاره شده است از موجبات صدور حکم جلب شوهر می باشد. # تقسیط مهریه# تقسیط مهریه

تقسیط مهریه برای کارمندان

اگر زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای گرفتن مهریه از کارمند خود اقدام به کسر از حقوق وی کند. ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی اشاره به میزان کسر از حقوق در این موارد دارد. برطبق ماده ۹۶ قانون اجرای از حقوق و مزایای کارکنان سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و بانک ها و شرکت ها و بنگاه های خصوصی  و نظایر آنها در صورتیکه زوج  دارای زن و فرزند باشند یک چهارم حقوق وی و در صورتیکه مجرد باشد یک سوم حقوق وی کسر میشود.

توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی  یا وظیفه افراد موضوع این ماده ها حایز است مشروط بر اینکه این مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد .

بر طبق ماده ۹۶ فقط حقوق و مزایا کارکنان دولت قابل توقیف می باشد و سایر دریافتی های آنان مثل عائله مندی و اضافه کاری و ماموریت قابل توقیف نیست که نظریه قوی قضاییه مهر تاییدی بر این امر می باشد که بیان می کند کسر یک سوم یا یک چهارم از حقوق کارمندان از اصل و مزایای حقوق کارمندان است نه از باقیمانده آن .

بعد از تقسیط محکوم به به نفع طلبکاری که اولین بار اجراییه به نفع وی صادر شده تا زمانیکه اقساط تعیین شده اعم از ثلث یا ربع به اتمام نرسیده و حکم در حقیقت کاملا اجرا نشده نمی توان حقوق سایر طلبکاران را از حقوق کارمند کسر نمود تقسیم حقوق کارمند بین طلبکاران فقط زمانی ممکن است که چند اجراییه باهم  به مرحله اجرا در امده باشد. مطابق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی توقیف و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایایی استخدامی محکوم علیه متوقف می شود .

مهریه و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. در صورتیکه مهریه بیشتر از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط توانایی زوج ملاک پرداخت است. رعایت مقررات مربوط به محاسبه مهریه به نرخ روز کماکان الزامی است.

قانون جدید میزان مهریه را محدود نکرده بلکه ضمانت اجرای مهریه مازاد بر ۱۱۰ سکه را کاهش داده است. طبق ماده ۷ قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۳; در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر توانایی مالی وی داشته یا مدیون در عوض دین; مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار بر عهده اوست; مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.

در این‌ صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد; هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند توانایی مالی فعلی یا سابق وی را ثابت کند، یا ملائت فعلی یا سابق وی نزد قاضی ثابت نشود، ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌ دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

تقسیط مهریه

اعتراض به رای اعسار از پرداخت مهریه

 رای اعسار از پرداخت مهریه ظرف ۲۰ روز در دادگاه تجدید نظر استان امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض وجود دارد. پیش قسط مهریه در طلاق زوج از موارد مذکور مستثنی نیست اما با این توضیح که اگر قبل از طلاق مهریه توسط زوجه مطالبه شده باشد و متعاقبا توسط زوج دادخواست اعسار داده شده باشد و حکم قطعی در خصوص وضعیت اعسار زوج صادر شده باشد با همان شرایط و با دادن دادخواست طلاق از جانب زوج امکان طلاق زوجه وجود دارد.

ولی اگر زن درخواست مهریه نکرده باشد و مردی دادخواست یک طرفه طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد و بعد از صدور حکم قطعی طلاق مدعی عدم توانایی پرداخت کل مهریه را داشته باشد باید دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه خانواده ارائه کند.

تبعات عدم پرداخت اقساط مهریه

در صورتیکه قاضی دادگاه حکم تقسیط مهریه را صادر می‌کند; مرد از پرداخت مهریه سر باز زند، زن می‌تواند به دادگاه خانواده از وی شکایت کند. در این صورت مهریه از حالت اقساط به حال در می‌آید. یعنی اینکه پرداخت مهریه به صورت اقساط منتفی خواهد شد و مرد باید تمام مهریه را به صورت نقد بپردازد و دیگر امکان قسطی شدن آن وجود ندارد. هدیه یا صداق مالی است که زوج در ضمن عقد متعهد می گردد به زوجه بپردازد; و با جاری شدن خطبه عقد مرد دین پرداخت مهریه را بر گردن دارد و هر زمان که زن مطالبه کند; باید ادای دین نماید این دین می تواند در صورت عدم توان مرد برای پرداخت یکجای آن به صورت قسطی دریافت شود .

مدارک لازم طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه
 • شناسنامه و کارت ملی
 • عقدنامه یا رونوشت آن
 • دو شاهد عاقل و بالغ
 • ارائه لیست اموال ( حسابهای بانکی، اموال منقول و غیر منقول، مطالبات از اشخاص ثالث، فهرست نقل و انتقالات در یکسال قبل از طرح دعوا)
 • دادنامه محکومیت مهریه
هزینه دادرسی تعدیل و اقساط مهریه

هزینه رسیدگی به دعوای تعدیل و تقسیط مهریه  معادل دعاوی غیر مالی تعیین شده است.

مرجع صالح رسیدگی به تعدیل اقساط مهریه

مرجع صالح به منظور رسیدگی به دعوی اعسار دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه است. این امر در ماده ۱۳  قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز تصریح شده است. دادگاه صالح به منظور رسیدگی به دعوای تعدیل و اقساط مهریه دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار می باشد.

وکیل متخصص طلاق توافقی گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص طلاق در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل طلاق وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد.

پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند. قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه; دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل طلاق توافقی تهران; وکیل طلاق توافقی مشه; وکیل طلاق توافقی کرج; وکیل طلاق توافقی قم مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمائید.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*