دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

مطالبه مهریه با داشتن حق طلاق

حق طلاق
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/conditions-for-requesting-dowry

شرایط مطالبه مهریه با داشتن حق طلاق یکی از سوالاتی است که زوجه مطرح میکنند. اگر حق طلاق به زوجه داده شود و این حق مشروط به چیزی نباشد، زوجه میتواند تمام حق و حقوق مالی ایام زوجیت را از مرد مطالبه نماید. قبل از هر اقدام در مطالبه مهریه از مشاوره و وکالت وکیل متخصص مهریه بهره مند شوید.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:
 • مطالبه مهریه بخشیده شده
 • شرایط  امکان مطالبه مهریه بخشیده شده
 • شرایط عدم امکان مطالبه مهریه بخشیده شده
 • روش های مطالبه مهریه بدون طلاق و در حین زندگی
 • دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
 • اثبات اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج
 • تقاضای تعدیل مهریه توسط زوجه بعد از حکم اعسار
 • مدارک لازم برای دادخواست اعسار از پرداخت مهریه
 • مطالبه مهریه مال غیر منقول
 • ضمانت اجرای وصول مهریه مال غیر منقول
 • طلاق غیابی و مطالبه مهریه
 • طلاق غیابی از طرف مرد
 • طلاق غیابی از طرف زن
 • وصول مهریه بعد از طلاق غیابی
 • نیم عشر دولتی
 • دادخواست اعسار برای نیم عشردولتی
 • مرجع صالح رسیدگی به مطالبه مهریه مال غیرمنقول
 • وکیل متخصص مهریه گروه حقوقی اوان

مشاوره

مطالبه مهریه بخشیده شده

برای پس گرفتن مهریه بخشیده شده باید چندین کار انجام شود که در حالت اول زمانی که زوجه مهریه زوج را می‌بخشد شوهر از پرداخت مهریه بری می‌شود و در این حالت زن حق رجوع به مهریه خود را ندارد. حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق مهریه خود را به شوهرش می‌بخشد و در این حالت زن با واگذاری مالی به شوهرش می‌تواند از وی طلاق بگیرد.

این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد و زن با پرداخت مالی به شوهر از او می‌خواهد که طلاقش بدهد و اگر زن در این طلاق و در زمان عده خود به شوهر رجوع کند، طلاق ملغی می‌شود و به آن معناست که اصلاً طلاقی صورت نگرفته و بر همین اساس مهریه زن باقی می‌ماند.

حالت سوم زمانی است که زوج مهریه خود را به همسرش می‌بخشد و می‌گوید که من مهریه خود را بخشیدم، در این حالت تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین می‌رود، چرا که زن می‌تواند تحت شرایطی از این بخشش خود رجوع کند و مهریه خود را مطالبه کند.

شرایط  امکان مطالبه مهریه بخشیده شده

زمانیکه زوجه در قبال طلاق ، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند. بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام می‌شود، خُلع و مُبارات دو نوع طلاق توافقی که در آن زن با واگذاری مالی به شوهر از وی طلاق می‌گیرد. این طلاق مربوط به زمانی است که زن از شوهر به قدری تنفر پیدا کرده باشد که حاضر شود با پرداخت پول از قید همسری وی ر‌ها شود.

این مال ممکن است مهریه زن یا معادل آن باشد. زن با پرداخت مالی به شوهر، از وی می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق بی اثر است. یعنی همچنان زن و شوهر محسوب می‌شوند و مثل این است که اصلا طلاقی صورت نگرفته است.

پس در این حالت زن حق رجوع از مهریه را تا پایان مدت عده  را دارد. زمانی که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند. به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم. در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود.

زیرا که زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مطالبه مهریه بخشیده شده خود را انجام دهد. خواه طلاق گرفته باشد یا نگرفته باشد. # شرایط مطالبه مهریه

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
شرایط عدم امکان مطالبه مهریه بخشیده شده

زمانی که زوجه در خصوص مهریه ، ما فی الذمه زوج را ابراء می‌کند. به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه ندارد. این بیان باعث می‌شود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود. پس در این حالت زن حق رجوع ندارد. # شرایط مطالبه مهریه

 روش های مطالبه مهریه بدون طلاق و در حین زندگی

به محض اینکه عقد نکاح میان زوجین خوانده شد، زن مستحق دریافت مهریه می شود و می تواند آن را مطالبه کند .مهریه حق مالی است که به هنگام عقد ازدواج به زن تعلق می گیرد . لذا در صورتی هم که زن بخواهد و مایل به ادامه زندگی با همسرش باشد می تواند اقدام به گرفتن مهریه اش نماید . گرفتن مهریه و ادامه زندگی امکانپذیر است و بدون طلاق هم زن می تواند مهریه اش را مطالبه نماید.  # شرایط مطالبه مهریه

بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. همانطور که از این ماده مشخص می شود، به محض اینکه عقدی میان طرفین واقع شد ، زن مالک مهریه می شود و هر زمان که بخواهد می تواند مهریه اش را مطالبه نماید. بر همین اساس، اینکه در عرف گفته می شود که عدم تمکین زن، ناشزه بودن زن و یا دادخواست طلاق از طرف زن سبب محروم شدن زن از مهریه می شود، مطلب صحیحی نیست.

حتی جرایمی مانند برقراری رابطه نامشروع توسط زن نیز سبب عدم استحقاق وی نسبت به مهریه نمی شود.نیم عشر دولتی در مطالبه مهریه در دادگاه های دعواهای حقوقی یک مبلغی اضافه تر بابت مبلغ خواسته گرفته می شود. مبلغ گرفته شده  برای صدور حکم اجراییه می باشد.

نیم عشر با هزینه دادرسی متفاوت است. هزینه دادرسی هزینه ای است  که بابت رسیدگی به پرونده پرداخت می شود. ولی هزینه نیم عشرهزینه ای است که بابت اجرای حکم پرداخت می‌شود. # شرایط مطالبه مهریه

شرایط مطالبه مهریه

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مرد می تواند در مقابل دادخواست مطالبه مهریه زن طی دادخواست متقابل ادعای اعسار کند و یا این که بعد از صدور حکم به پرداخت مهریه دادخواست اعسار را علیه زن به دادگاه ارائه کند. در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی سابق مصوب سال ۱۳۷۷، مرد برای اثبات اعسار می بایستی چهار شاهد معرفی می کرد اما با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اکنون معرفی دو شاهد کافی است.

بعد از اثبات اعسار و ناتوانی مالی مرد در پرداخت یکجای تمام مهریه زن، دادگاه ها معمولا مبادرت به صدور حکم به پرداخت قسمتی از مهریه به صورت پیش پرداخت می کند و مابقی به صورت اقساط ماهیانه می نماید. # شرایط مطالبه مهریه

اثبات اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج

در خصوص دعوای اعسار این نکته ی مهم باید در نظر گرفته شود که برای اثبات اعسار زوج و عدم توانایی زوج جهت پرداخت یکجای مهریه باید هیچ مالی به نام زوج نباشد و دو نفر شاهد مرد عادل که طبق قانون دارای شرایط شرعی و قانونی جهت ادای شهادت هستند این امر را شهادت داده و تأیید نمایند که زوج هیچ اموالی به نامش ندارد و بیکار می باشد یا حقوق ناچیزی برای گذران زندگی خود به دست می آورد که اینها نشان از اعسار زوج می باشد و با اثبات اعسار زوج مهریه به صورت اقساطی برای پرداخت به زوجه تعیین می شود.

اگر زوج اعتراض داشته باشد می تواند برای کاهش اقساط و تعدیل مهریه اعتراض کند که در بیشتر موارد مقدار اقساط با توجه به تورم  کسر می شود. # شرایط مطالبه مهریه

تقاضای تعدیل مهریه توسط زوجه بعد از حکم اعسار

اگر بعد از صدور حکم اعسار مرد توان مالی مناسب پیدا کند زن می تواند تقاضای تعدیل مهریه نماید تا بعد از اثبات و احراز توان مالی مرد در پرداخت مهریه اقساط ماهیانه بیشتر شود و بالعکس اگر قدرت مالی مرد کم شود می تواند با دادن دادخواست تعدیل مهریه و اثبات آن، اقساط ماهیانه را کم کند.

اگر مرد اقساط ماهیانه را نپردازد یا به تعویق اندازد زن می تواند تقاضای بازداشت مرد را با پرداخت اقساط معوقه را نماید.  برطبق ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، باید اشاره کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بابت مهریه پرداخت کند. # شرایط مطالبه مهریه

مدارک لازم برای دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

بعد از صدور حکم مرد باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی به جهت دادن دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه عبارت است از دادنامه محکومیت مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر)، صورت کلیه اموال منقول و غیر منقول، میزان وجوه نقد در کلیه حساب های بانکی و فهرست کلیه نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته. # شرایط مطالبه مهریه

مطالبه مهریه مال غیر منقول

مال غیر منقول زمین، آپارتمان و مغازه می باشد. هرگز مهریه را اینطور قرار ندهید که مثلا زوج خانه ای در تهران یا فلان محله یا به فلان متراژ به نام زوجه انتقال دهد. باید پلاک ثبتی مشخص و معین با جزئیات مثل شماره قطعه در سند ازدواج قید شود.

با توجه به اینکه انتقال سند رسمی دارای مقدماتی برای ثبت و دفاتر اسناد رسمی است و از طرفی دفتر رسمی ازدواج محل انتقال رسمی سند ملک نیست، معمولا تعهد به انتقال به صورت شرط ضمن عقد(در سند ازدواج قید میشود. یعنی انتقال سند رسمی به آینده موکول می شود. زن بعدا می تواند در صورت استنکاف زوج به انتقال سند از طریق مراجع قضایی احقاق حق کند. # شرایط مطالبه مهریه

ضمانت اجرای وصول مهریه مال غیر منقول

 زمانی که مال غیرمنقول یا ملک به عنوان مهریه در نظر گرفته می شود، می توان سریع آن را وصول کرد. این نوع مهریه از ضمانت اجرای کافی و لازم برخوردار است. به محض وقوع عقد نکاح مهریه قابل وصول و دخل و تصرف است و با انعقاد عقد ازدواج زن مالک مهریه می شود.

در مورد مهریه منقول تا میزان ۱۱۰ سکه مشمول ضمانت اجرای کیفری است اما بیش از آن هرچند نپرداختنش مجازات کیفری در بر ندارد اما همچنان قابل مطالبه و وصول از راه حقوقی است.  در مورد مهریه ملک و مهریه غیرمنقول که گاهی توافقاتی مبنی بر انتقال مالی در آینده می شود در واقع مهریه معلق است و مال غیرمنقول نیست بلکه تعهد به تحویل یک مال غیرمنقول است که صحیح است که نوع مال و زمان تصرف و استفاده از منافع آن باید مشخص شود. # شرایط مطالبه مهریه

طلاق غیابی و مطالبه مهریه
 طلاق غیابی از طرف مرد

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق در اختیار مرد است. اگر مردی دادخواست طلاق به طرفیت همسرش بدهد چه زن در دادگاه حاضر شود و یا حضور پیدا نکند و لایحه نیز ندهد قطعا رای طلاق صادر خواهد شد ولی در حالت دوم رای صادره طلاق غیابی است و زن می تواند در مهلت قانونی واخواهی کند. آنچه اهمیت دارد این است که رای طلاق به درخواست مرد از سوی دادگاه صادر می شود.

بعد از صدور حکم طلاق غیابی به درخواست زوج; اگر مهریه قبلا توسط زوجه مطالبه نشده باشد; زوج در صورت مصر بودن و عدم توانایی پرداخت یک جای مهریه می تواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به همان شعبه صادر کننده طلاق به طرفیت زوجه تقدیم کند. دادگاه در صورت حضور نیافتن زوجه یا نبودن او با توجه به شهادت شهود زوج، مهریه را تقسیط می کند. # شرایط مطالبه مهریه

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید

طلاق غیابی از طرف زن

 اگر زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر علی رغم ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد رای طلاقی که از سوی دادگاه صادر می شود غیابی است. بهتر است که در خصوص داشتن اطلاعات کافی در مورد طلاق مطلب شرایط طلاق از طرف زن را مطالعه بفرمایید.

اگر احضاریه دادگاه به شخص مورد نظر مثلا شوهر در این جا ابلاغ شده باشد بر طبق ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی است و اگر به بستگان و یا خادم و کارمندان او ابلاغ شود بر طبق ماده ۶۹ قانون مذکور ابلاغ قانونی است و اگر نشانی داده شده درست باشد ولی کسی حضور نداشته باشد اخطاریه الصاق می شود که بر طبق ماده ۷۰ ابلاغ قانونی است.

یکی از مواردی که بر طبق قانون زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند این است شوهر به مدت ۴ سال تمام مفقود باشد در این صورت مطابق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی تقاضای طلاق می شود. اگر مرد شروط چاپی عقدنامه را امضا کرده باشد بر طبق بندهای ۸ و ۱۱ عقدنامه ترک منزل به مدت ۶ ماه هم از موجبات طلاق خواهد بود و اگر مرد در دادگاه حاضر نشود رای طلاق غیابی است.

اگر زنی از شوهر وکالت در طلاق کامل داشته باشد، می تواند با انتخاب وکیل دادگستری به وکالت از شوهر و بدون حضور وی و از طریق طلاق توافقی مراحل طلاق را طی کند. توجه داشته باشید که از نظر حقوقی این طلاق به دلیل حضور وکیل مع الواسطه برای زوج طلاق غیابی محسوب نمی شود. # شرایط مطالبه مهریه

وصول مهریه بعد از طلاق غیابی

مهریه یکی از حقوق مالی زن است; که در همه حال حتی بعد از طلاق هم مستحق دریافت آن از شوهر می‌باشد. اگر دادگاه حکم طلاق غیابی را صادر کند; تا زمانی‌ که تکلیف حقوق مالی زن از جمله مهریه مشخص نشود، این حکم به ثبت نمیرسد. در صورت غیبت مرد و صدور حکم طلاق غیابی، اگر از قبل مهریه ‌ای برای زن تعیین و در عقدنامه قید شده باشد.در صورت نزدیکی زن و شوهر تمام مهریه به زن تعلق میگیرد.

اگر نزدیکی انجام نشده باشد، زن مستحق دریافت نصف مهریه مشخص شده می باشد. اگر مهریه‌ای در عقدنامه برای زن مشخص نشده بود، در صورت ازاله بکارت، مهرالمثل  به زن تعلق میگیرد. اگر در این موارد مرد غایب باشد و امکان پرداخت مهریه نیست; زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی از همسر خود به دادگاه، متناسب با اندازه‌ی مهریه خود، اموال مرد زا توقیف و مهریه خود را وصول کند.

در مواردی هم که مرد مبادرت به طلاق همسر خود کرده است، در صورت تقاضای دریافت مهریه از طرفه زن، مرد می‌تواند دادخواست اعسار در پرداخت مهریه دهد و پس از بررسی دادگاه و اثبات ناتوانی مرد در پرداخت، دادگاه مرد را ملزم به پرداخت مهریه به صورت اقساط می کند. # شرایط مطالبه مهریه

شرایط مطالبه مهریه

نیم عشر دولتی

نیم عشر دولتی معمولاً مربوط به مهریه می باشد; و زوجه باید در همان ابتدا یک بیستم از مبلغ مهریه خود را بابت نیم عشر دولتی و یا همان هزینه صدور اجراییه پرداخت کند. در ابتدای کار این زوجه است که باید کل این مبلغ را بپردازد. اگر این مبلغ برای زوجه سنگین باشد و از پرداخت آن معذور باشد می تواند درخواست اعسار دهد. پرداخت نیم عشر دولتی بر اساس قیمتی که سکه در همان روز دارد محاسبه می شود. # شرایط مطالبه مهریه

دادخواست اعسار برای نیم عشردولتی

دادخواست اعسار برای نیم عشر دولتی برای این که بتوان به دادگاه عدم توانایی مالی بابت پرداخت نیم عشر دولتی را ثابت کرد در ابتدا این موضوع را با قاضی اجرای احکام مدنی در میان می گذارید و برای این موضوع نیاز به دو شاهد است و بر این اساس دادخواست خود را مبنی بر اعسار در نیم عشر دولتی به همراه دو شاهد به دادگاه ارائه می‌دهید.

شهودی که به دادگاه آمده اند; به همراه کارت های ملی خود در بابت این موضوع که زوجه از لحاظ توانایی مالی ضعیف میباشد; و نمی تواند نیم عشر را پرداخت کند شهادت می دهند. در این زمینه تشخیص اینکه آیا این شخص توانایی پرداخت هزینه نیم عشر دولتی را دارد یا خیر با دادگاه است. # شرایط مطالبه مهریه

مرجع صالح رسیدگی به مطالبه مهریه مال غیرمنقول

 دادگاه محل وقوع ملک غیر منقول; صالح به رسیدگی است حتی اگر زوج یا زوجه در شهر دیگری سکونت داشته باشند. دعاوی مهریه مال غیرمنقول اعم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال; دعوای تحویل مهریه و دعوای خلع ید; از آن در صلاحیت دادگاه خانواده است. 

وقتی یک ملک و مال غیرمنقول به عنوان مهریه زن قرار می گیرد; قبل از عقد نکاح باید به زوجه منتقل شود; و اگر سند ملک قبل از عقد نکاح به نام زن نشود; دفاتر ازدواج عقد را ثبت نمی کنند. # شرایط مطالبه مهریه

وکیل متخصص مهریه گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص وصول مهریه; در پرونده هایی که در خصوص خانواده; و روابط زوجین در دادگاهها; به خصوص مطلبه مهریه توسظ زوجه مطرح میشود; مشخص است. وکیل مهریه; وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد; در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد.

پرونده طلاق; یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که; به دلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده; دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند. قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل مهریه در تهران، وکیل مهریه در مشهد، وکیل مهریه در کرج، وکیل مهریه قم مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمایید. # شرایط مطالبه مهریه

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

  × واتساپ