دسته بندی :

آخرین مطالب سایت

اینستاگرام ما

ما را فالو کنید

دادخواست انکار ازدواج

انکار زوجیت
لینک مقاله را به اشتراک بگذارید: https://oonelaw.com/marriage-denial

انکار زوجیت ، دعوای انکار ازدواج وقتی مطرح میشود که زوج بعد از ازدواج هرگونه رابطه زناشویی یا دائمی را انکار کند خواه دائمی یا موقت باشد. اگر مردی در دعوا بر سر حقوق مالی ناشی از ازدواج از جمله مهریه و نفقه و غیره برای انکار ازدواج با زنی مخالفت کند و معلوم شود که این انکار بی اساس است به مجازات تعیین شده در قانون محکوم میشود.

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:  

 • انکار زوجیت
 • صدور قرار اناطه در انکار زوجیت
 • اثبات نکاح و طلاق
 • اثبات زوجیت و شروط توافقی
 • طرح طلاق
 • ضمانت اجرای انکار رابطه زوجیت
 • دعوای اثبات زوجیت
 • انکار زوجیت در صورت فوت زوج
 • انکار زوجیت در عقد موقت
 • انکار زوجیت در عقد دائم
 • راههای اثبات زوجیت
 • روند رسیدگی به دعوا ی انکار زوجیت
 • مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوی اثبات زوجیت
 • مرجع صالح رسیدگی انکار زوجیت
 • مجازات انکار رابطه زوجیت
 • وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی اوان

مشاورهانکار زوجیت

یکی از مباحث مربوط به موضوع ازدواج ، انکار یا ادعای ازدواج است که قانونگذار برای منکر یا مدعی ازدواج مجازات قانونی تعیین کرده است. این انکار یا ادعای ازدواج باید در دادگاه صورت گرفته باشد. بنابراین اگر شخصی در خارج از دادگاه ازدواج را انکار کند یا ادعای اثبات ازدواج بدون طرح دادخواست را داشته باشد ، هیچ جرمی مرتکب نشده است و طبق قانون مجازات نخواهد شد.

طبق ماده ۵۲ قانون حمایت از خانواده هرکسی که ازدواج در دادگاه را انکار کند و سپس اثبات کند که این انکار بی اساس بوده یا بر خلاف واقع ، شکایت کیفری یا دادخواست دیگری را مطرح کرده است ، به حبس درجه شش محکوم می شود.

این حکم همچنین شامل نماینده حقوقی اشخاص فوق الذکر می شود که علی رغم اطلاع از ازدواج در دادگاه آن را انکار می کنند یا علی رغم اطلاع از عدم ازدواج وی ، با طرح شکایت کیفری یا دادخواست حقوقی ادعای ازدواج می کنند.

صدور قرار اناطه در انکار ازدواج

اگر در امور کیفری مانند ترک انفاق ، همسر ازدواج را انکار کند ، ابتدا کیفرخواست صادر می شود و پس از اثبات یا انکار موضوع ، حسب مورد علاوه بر تصمیم مناسب در مورد موضوع اصلی ، جرم انکار یا اثبات ازدواج نیز بررسی می شود.

اثبات ازدواج و طلاق

هر موضوع حقوقی می تواند مورد تأیید یا انکار طرفین ذینفع قرار گیرد و به عبارت دیگر هرکسی که ادعای وجود یا وقوع حقی را دارد می تواند ادعای خود را از طریق مراجع قانونی و مراحل آن اثبات کند.

برای اثبات اراده خود. اگر این ادعا مربوط به امور کیفری و جرایم باشد ، می تواند به عنوان شکایت کیفری در دادسرا و دادگاه های عمومی و کیفری مطرح شود. اما اگر مربوط به امور مالی و حقوقی باشد ، در دادگاه های حقوقی و خانواده رسیدگی می شود.
طبق قانون مدنی به محض وقوع ازدواج ، حق و تعهدی بین همسران ایجاد می شود که ممکن است مالی یا غیرمالی باشد. یکی از اهداف ازدواج تداوم و بقای نسل و تمایل به بچه دار شدن است.

برای عضویت در صفحه اینستاگرام  کلیک کنید
اما گاهی اوقات با وجود داشتن فرزند ، ادامه زندگی مشترک برای هر یک از زوجین امکان پذیر نیست و آنها درخواست طلاق می کنند. اگر تمام تشریفات قانونی و آثار حقوقی طلاق مطابق با صداقت و مطابق با قوانین انجام شود ، مشکلی پیش نخواهد آمد و حقوق هر یک از طرفین روشن و ثابت است. به طوری که احتمال نفی یا نقض حقوق زوجین به حداقل می رسد یا کاملاً از بین می رود.

اما بعضی اوقات بی توجهی به وظایف قانونی و موازین اخلاقی و دینی باعث می شود افراد سودجو حقوق دیگران را نفی کنند ، در این صورت چاره ای جز مراجعه به قانون و طرح دعوی ندارند. اگر قرارداد ازدواج و شرایط قرارداد رسماً ثبت شده باشد و قابل انکار نیست ، هر یک از زوجین می توانند به راحتی حقوق خود را مطالبه کرده و طرف مقابل را ملزم به اجرای آن کنند. اما اگر اصل ازدواج به طور رسمی ثبت نشده باشد و یکی از زوجین وجود رابطه زناشویی را انکار کند ، طرف مقابل برای اثبات ازدواج دادخواست اقامه می کند که ممکن است از دو طریق تشکیل شود.

اثبات ازدواج

در این دادخواست زن یا شوهر مدعی وجود رابطه زناشویی بدون مراجعه به شرایط دوران ازدواج و ادعای وجود آن فقط سعی در رسمیت و اثبات رابطه زناشویی خود با طرف مقابل دارند. در این دادخواست ، شاکی موظف است صریحاً نوع ازدواج و ازدواج دائم یا منقطع و تاریخ ازدواج را مشخص و ادعای خود را به دلایل قانونی و شرعی اثبات کرده و به دادگاه تسلیم کند.

این دلایل ممکن است سند عادی، دست خط، شهادت شاهدان، تحقیقات محلی، معاینه علمی برای تعیین DNA کودک مشترک، انکار سوگند یا اقرار به وجود رابطه زناشویی باشد. دادگاه پس از بررسی دلایل شاکیان، رأی اثبات ازدواج را صادر می کند و در صورت داشتن فرزند مشترک، با ارائه دادخواست اثبات نسب، شاکی را فرزند مشترک می دانند و مشخصات ثبت وی با هویت صادر می شود.

از والدین او و یک رابطه ارثی متقابل ایجاد شده است. اثر دیگر اثبات ازدواج در ازدواج دائم، تعهدات مالی شوهر نسبت به همسرش از جمله مهریه ، قصاص ، نفقه و مهریه خواهد بود. # انکار زوجیت

انکار زوجیت

اثبات ازدواج و شروط توافقی

اگر دعوای اثبات ازدواج با شرایط خاص و توافق همراه باشد و شاکی ضمن ادعای ازدواج دلایلی را بیان می کند که دلالت بر توافق و رضایت آنها نسبت به میزان مهریه و شرط نیمی از اموال دارد ، دادگاه ضمن صدور قرار حکم اثبات ازدواج ، حقوق مالی و شرایط خاص توافق نامه در طول قرارداد نوشته شده است ، بنابراین حقوق متقابل همسران و وظایف آنها شامل تمام موارد حقوق و تعهدات ناشی از قانون و شرایط در طول قرارداد و نیازی به طرح دعاوی چندگانه و مستقل نیست. # انکار زوجیت

طرح طلاق

ادعای دیگر برای اثبات ازدواج ، دعوای طلاق است. رابطه زناشویی رابطه ای مذهبی است که بدون گذراندن مراحل قانونی ، طبق معیارهای قانونی ثبت طلاق امکان پذیر نیست. اگر شخصی بدون طی مراحل قانونی طلاق بگیرد و فقط موازین شرعی طلاق را رعایت کند ، از آثار حقوقی و حقوق مالی خود و فرزندانش محروم می شود و این موارد الزامی و اثبات نمی شود مگر اینکه اثبات آن باشد. # انکار زوجیت

ضمانت اجرای انکار رابطه زناشویی

هرکس چه زن و چه مرد به هر دلیلی وجود رابطه زناشویی را در دادگاه انکار کند اما اگر ثابت شود این انکار ازدواج بی اساس و دروغ بوده است ، منکر به حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.

قانونگذار حتی این حکم را در مورد جانشینان حقوقی (مانند وراث وراث) اشخاصی که آگاهانه وجود رابطه زناشویی را در دادگاه خانواده انکار می کنند ، اجرا کرده است. با توجه به اینکه ممکن است برخلاف واقعیت ، اشخاص ادعای رابطه زناشویی با شخص دیگری را کاملاً بی اساس و خیالی داشته باشند ، به مجازات مذکور نیز محکوم می شوند.

حبس درجه ۶ شامل موارد زیر است:
 • حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال
 • پرداخت جریمه بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال
دعوای اثبات زوجیت

این دادخواست وقتی تشکیل می شود که همسر بعد از ازدواج هرگونه رابطه زناشویی اعم از دائمی یا موقت را انکار کند. در این رابطه ، هر شخصی که ادعای وجود رابطه زناشویی می کند ، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. ازدواج ، مانند سایر قراردادها و قراردادها ، حقوق و تعهداتی را برای زوجین ایجاد می کند و همچنین دارای تأثیرات و شرایطی است که مالی ، غیرمالی یا هر دو است. # انکار زوجیت

انکار زوجیت در صورت فوت زوجین

دعاوی عدم پذیرش ازدواج از جمله دعاوی خانوادگی محسوب می شود که شاکی باید مطابق مقررات و مقررات دادخواست تنظیم کرده و به دادگاه خانواده تسلیم کند. شایان ذکر است که در طرح یک دادخواست ، مواردی از جمله زنده بودن یا مرده بودن متهم و وجود شهود در زمان ازدواج یا وجود فیلم از ازدواج یا نبودن آن ، می تواند متفاوت باشد.

بودن. بنابراین ، اگر ازدواج دائمی در حضور شاهدان واقع شود اما شوهر آن را ثبت نکند و فوت کند ، زن علاوه بر وارث متوفی به عنوان شاکی و دلایل و شواهد باید شاکی نیز باشد. درخواست خود را مطرح کنید ، یکی از دلایل سوگند را بخورید.

برای عضویت در کانال تلگرام  کلیک کنید
انکار ازدواج در عقد موقت

وقتی همسر موقت خود را در دادگاه ثابت کند ، دادگاه می تواند به پرداخت جزای نقدی یا حبس محکوم شود. اگر صیغه در دادگاه ثابت شود ، طبق قانون حمایت از خانواده مرد برای پرداخت جریمه نقدی پنج هشت میلیون تا هجده میلیون تومان و حبس درجه هفت از نود و یک روز تا شش ماه محکوم می شود. # انکار زوجیت

انکار ازدواج در عقد دائم

اگر خطبه ای بین زن و مرد به عنوان ازدواج دائم خوانده شود و از نظر شرعی و قانونی هیچ مانعی در راه این ازدواج وجود نداشته باشد و به هر دلیلی این ازدواج توسط هر دو زوج ، مدعی دعوی انکار می شود.

چنین ازدواجی باید از طریق تشکیل دادخواست اثبات ازدواج دائم ، منعقد و برقراری ازدواج دائم با شرایطی که بین همسران از طریق مدارک قانونی پیش بینی شده و از دادگاه های خانواده برای اثبات اثبات ازدواج دائم با شرایط و مهریه درخواست شود. بین طرفین تنظیم شده است. 

راه های اثبات ازدواج

روش های اثبات ازدواج در صورت انکار ازدواج توسط یکی از طرفین ازدواج شامل موارد زیر است:
شهادت شاهدان و کسانی که در هنگام ازدواج شاهد و تماشاگر ازدواج بوده اند: این افراد می توانند در دادگاه حاضر شوند و در مورد ازدواج و رابطه زناشویی این زن و مرد شهادت دهند.
– سند مکتوب: یکی از استدلالهایی که بسیار محکم است و می تواند برای اثبات ازدواج مورد استفاده قرار گیرد سند ازدواج است که می تواند سند ازدواج رسمی یا سند ازدواج عادی بین طرفین توسط بزرگان باشد. نوشته شده اند.

البته اگر سند ازدواج رسمی باشد; دلیل بسیار محکم و قاطعی برای اثبات رابطه زناشویی است; و اگر سند آنها سندی عادی است که; توسط بزرگان و زوجین تهیه شده است; می تواند در دادگاه دلیل بر اثبات ازدواج باشد.

اما ممکن است این سند عادی رد ، شک یا ادعای جعل شود ، در این صورت این شخص دوباره ادعا می کند که رابطه ای وجود دارد که باید اصالت این سند عادی و وقوع آن را ثابت کند.

در حالی که چنین ادعاهایی را نمی توان علیه سند رسمی مطرح کرد. قوی ترین دلیل اثبات در سیستم حقوقی ایران این است که می تواند به طرفین دعوا در اثبات رابطه زناشویی نیز کمک کند.

بنابراین ، اگر اقرار به وجود رابطه زناشویی بین خود و طرف دیگر واقع شود ، رابطه زناشویی اثبات می شود و این اقرار می تواند صریح و صریحاً در جریان دادرسی دادگاه بیان شود ، یا به صورت ضمنی و در متن موضوع دیگر یا در نتیجه اقدامات وی به اعتراف به وجود رابطه زناشویی.

سوگند: اگر طرف منکر سوگند یاد نکند;در این حالت; سوگند ادعای رابطه زناشویی را می توان به عنوان مدرک اثبات رابطه زناشویی استفاده کرد. # انکار زوجیت

روند رسیدگی به دعوای انکار زوجیت

اگر یکی از طرفین ازدواج ازدواج را انکار کند; طرف دیگر که ادعا می کند بین این دو رابطه زناشویی وجود دارد; باید دادخواست خود را در دفتر خدمات قضایی مطرح کند; دادگاه صالح برای رسیدگی به چنین اختلافاتی دادگاه خانواده است.

البته اگر دادگاه خانواده ای در صلاحیت آن شهر نباشد; دادگاه عمومی و حقوقی به این دادخواست خانوادگی رسیدگی می کند; پس از تشکیل دادگاه; شخص مدعی وجود رابطه زناشویی; بین او و طرف مقابل باید دلایل و شواهد خود را به دادگاه ارائه دهد. از جمله مدارک لازم برای اثبات ازدواج می توان به سند ازدواج و شهادت مطلعین و شاهدان و سوگند مدعی مبنی بر وجود رابطه زناشویی اشاره کرد. # انکار زوجیت

مدارک مورد نیاز طرح دعوای اثبات زوجیت

شاکی می تواند ضمن تهیه و ارسال دادخواست به دادگاه خانواده ، دلایل و پیوست ها را در ستون مربوطه وارد کند. از جمله اسنادی که برای اثبات رابطه زناشویی برای طرح دعوی لازم است:

 • سند ازدواج
 • شنیدن شهادت شاهدان و مطلعین
 • درخواست نظر تخصصی کنید
 • تحقیق محلی
 • استعلام درخواست کنید
 • سوگند
 • دلایل و اسناد دیگر

مرجع صالح رسیدگی انکار زوجیت

اثبات ازدواج یکی از دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده است. در برخی موارد ، یکی از طرفین ازدواج ، خواه دائمی یا موقت ، علی رغم وجود رابطه زناشویی و اعتبار تمام شرایط ازدواج ، وجود هرگونه رابطه زناشویی اعم از دائمی یا فسخ شده را انکار می کند. در این حالت ، طبق قوانین موضوعک شخصی که ادعا می کند; وجود رابطه زناشویی استک باید آن را ثابت کند. # انکار زوجیت

مجازات انکار رابطه زوجیت

اگر زن یا مرد به هر دلیلی وجود رابطه زناشویی را در دادگاه انکار کنند; و ثابت شود که این انکار ازدواج بی اساس بوده است; منکر به حبس درجه ۶ یعنی حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ محکوم می شود. سال یا جریمه نقدی ۶ ، جریمه بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد.

این قانون مجازات را حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زناشویی آگاه هستند در دادگاه خانواده پیش بینی کرده است. گاهی ممکن است وکیل یا نماینده قانونی شخص به دلایل نادرست ، با طرح شکایت کیفری یا طرح دعوی اثبات ازدواج را مطرح کند.

انکار زوجیت

مجازات انکار رابطه زوجیت

هر کسی چه زن و چه مرد ، به هر دلیلی وجود رابطه زناشویی را در دادگاه انکار می کند، اما بعداً اثبات می کند که این انکار ازدواج بی اساس و دروغ بوده است ، منکر به حبس درجه ۶ یا جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.

این قانون حتی در مورد جانشینان حقوقی; مانند وراث وراث اشخاصی که آگاهانه وجود رابطه زناشویی را در دادگاه خانواده انکار می کنند; این حکم را اجرا می کند; با توجه به اینکه ممکن است برخلاف واقعیت; افراد به طور کاملاً بی اساس ادعای وجود رابطه زناشویی; با دیگری داشته باشند; به مجازات مذکور نیز محکوم می شوند.

زنی که بر خلاف واقعیت; ادعا می کند که متاهل است; و حقوق مالی ناشی از ازدواج را ادعا می کند;همچنین شخصی که به عنوان نماینده قانونی یک زن; با دانستن این که زن نیست ، دادخواست ادعای حقوق مالی ناشی از ازدواج را مطرح می کند. متأهل; به حبس از هشت روز تا دو ماه; یا مجازات صد هزار ریال جریمه نقدی یا هر دو مجازات محکوم میشود. # انکار زوجیت

وکیل متخصص خانواده گروه حقوقی اوان

نقش وکیل متخصص خانواده در پرونده هایی که در خصوص خانواده و روابط زوجین در دادگاهها مطرح میشود مشخص است. وکیل خانواده; وکیلی است که علاوه بر اطلاعات کامل که در مورد امور حقوقی دارد; در خصوص قوانین مربوط به خانواده و روابط زوجین تسلط کامل دارد.

پرونده طلاق یکی از پرونده های پرحجم در دادگاههای خانواده می باشد که بدلیل عدم اگاهی زوجین از قوانین حقوقی خانواده دچار مشکلات زیادی در روند رسیدگی پرونده میشوند.

قبل ازهر اقدام قانونی در خصوص طلاق توافقی یا هر نوع دادخواست مطالبه مهریه، دادخواست مطالبه نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند با وکیل متخصص و با تجربه وکیل خانواده در تهران، وکیل خانواده در مشهد، وکیل خانواده در کرج، وکیل خانواده در قم، وکیل خانواده دیوان عالی مربوط به وکلای گروه حقوقی اوان مشورت نمایید.

  سوالات حقوقی خود را در فرم زیر وارد نمایید. مشاوران ما به زودی پاسخگو خواهند بود

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند*

  × واتساپ